KTO SME A ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ KORENE NÁŠHO POZNANIA, KTO SÚ NAŠI UČITELIA A KTORÉ HLAVNÉ ZDROJE VO SVOJEJ PRÁCI VYUŽÍVAME

V prvej časti stránky predstavujeme súčasné vedenie a niekoľko spolupracujúcich dobrovoľníkov Asociácie špecialistov hirudoterapie.

V druhej časti predstavujeme svetové hviezdy hirudoterapie, od ktorých máme tú česť sa stále učiť – našich hlavných učiteľov.

V tretej časti predstavujeme knižné zdroje, ktoré máme k dispozícii pre hlbšie štúdium a ktoré prispievajú k ucelenejšiemu pochopeniu terapie pijavicou lekárskou.

V poslednej časti predstavujeme ostatné zdroje a spolupracujúce skupiny hirudoterapeutov, ktoré nám aktívne pomáhajú robiť prácu lepšie a stále sa učiť a spoznávať nové veci.

CHCETE SA  K NÁM PRIDAŤ?

Pozrite si stránky aktívnych projektov, školení a prednášok alebo nás kontaktujte.

VEDENIE A DOBROVOĽNÍ SPOLUPRACOVNÍCI ASOCIÁCIE ŠPECIALISTOV HIRUDOTERAPIE

Miroslav Kasan

Miroslav Kasan

Prezident Asociácie špecialistov hirudoterapie
Kristína Kasanová

Kristína Kasanová

Hlavný technológ chovu pijavíc
Zuzka Habiňáková

Zuzka Habiňáková

Administratíva
Ján Kocúrek

Ján Kocúrek

Technológ domáceho mini-chovu pijavíc
Lucka Kocúrekova

Lucka Kocúrekova

Laborantka

Adriana Kacková

Špecialista chovu pijavíc
Danka Hatalová

Danka Hatalová

Stážistka
Michal Kocúrek

Michal Kocúrek

Stážista
Peter Janči

Peter Janči

Stážista

KORENE NAŠICH POZNATKOV – NAŠI HLAVNÍ UČITELIA – 🙂 ĎAKUJEME

LÍDIA ANTONOVNA KUPLEVSKA

je zakladateľkou, riaditeľkou a hlavnou lekárkou Ľvovského centra hirudoterapie Hirudo-med. Vyštudovala Lekársku univerzitu na Ukrajine a po dokončení štúdií pracovala ako lekárka v štátnych nemocniciach, okrem iného aj ako lekár záchrannej služby. Postupom času sa zoznámila s pijavicami, ktorým sa následne rozhodla zasvätiť ďalšie roky svojho života.

Vo svojej práci syntetizovala rozsiahle práce predovšetkým ruských špecialistov (s mnohými z nich sa poznáme osobne a niektorí z nich sú naši učitelia) a svoje klinické skúsenosti. Lidiu Antonovnu Kuplevsku je možné opísať ako lekára telom aj dušou. Je pre nás veľkou inšpiráciou. Tak ako všade vo svete, aj na Ukrajine v určitej dobe nastal úpadok hirudoterapie a práve vďaka Lidie Antonovne Kuplevskej a jej rodine sa podarilo znovu obnoviť a ďalej rozširovať hirudoterapiu ako súčasť tradičnej národnej medicíny. Počas svojej praxe na Ukrajine vypracovala autorský akreditovaný kurz hirudoterapie, ktorý bol v minulosti určený lekárom a dnes je otvorený všetkým záujemcom. Tento odbor naučila mnohých špecialistov v Ukrajine, Moldave, Bulharsku a ďalších krajinách. Jej kurz absolvoval náš zástupca Miroslav Kasan v roku 2013 a opätovne v roku 2018.

Je autorkou knihy „Používanie pijavice lekárskej“, ktorá podľa dostupných informácií bola ako jediná preložená do českého jazyka a predávaná aj na Slovensku. Táto kniha položila základy rozvoja hirudoterapie u nás, pretože ju často používajú lektori vyučujúci hirudoterapiu na Slovensku. České vydanie tejto knihy je z roku 2011 a od tej doby kniha prešla aktualizáciou a značným rozšírením v roku 2013 a 2017. V súčasnej dobe začíname práce na preklade jej poslednej knihy do slovenského jazyka.

Lidia Antonovna Kuplevska je veľkou zástankyňou dodržiavania správneho pitného režimu a zaradenia diéty počas terapie pijavicami. Veľmi jej ďakujem za jej prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Práca Lidie Antonovny Kuplevskej nás obohatila predovšetkým o metódu práce s veľkým množstvom pijavíc, o prácu s reakciami na priloženie a o dôležitosť spojenia dietológie a pitného režimu spolu s terapiou pijavicou lekárskou.

SUCHOV KONSTANTIN VASILIEVIČ

je jedným z hlavných celosvetovo uznávaných špecialistov hirudoterapie, ktorý sa snaží spojiť všetkých priaznivcov hirudoterapie.
Do dnešného dňa naučil používať hirudoterapiu viac ako 2000 ľudí a podnikol významné kroky k plnohodnotnému rozvoju hirudoterapie v Rusku a vo svete. Jeho teória hirudoterapie je založená na vedecky dokázateľnom vplyve pijavíc lekárskych na ľudský organizmus. Aj napriek tomu, že je veľmi dobre oboznámený o mnohých zatiaľ vedecky nedokázaných metódach o použití pijavíc a ich vplyve na ľudský organizmus, vo svojich publikovaných prácach sa takýmto teóriám vyhýba. Tým odstraňuje možné argumenty skeptikov a zástancov modernej medicíny a vytvára tak základ pre skutočný pokrok v rámci ďalšieho celosvetového rozvoja hirudoterapie.

S prácou doktora Suchova sme sa počas našej dlhoročnej práce veľakrát stretli prevažne prostredníctvom jeho publikovaných kníh, video materiálov a tiež prostredníctvom publikácií jeho študentov. V roku 2016 sme sa osobne stretli na 2. celosvetovom kongrese hirudoterapie v Moskve, vďaka ktorému vznikol základ našej budúcej spolupráce. V roku 2017 náš vedúci pracovník Miroslav Kasan navštívil Moskvu, kde pod vedením doktora Suchova absolvoval špecializovanú prípravu používania pijavíc lekárskych v národnej medicíne a v tom istom čase dohodol prvé konkrétne kroky vzájomnej spolupráce a pomoci pre rozvoj hirudoterapie. Zároveň sa stal členom medzinárodnej skupiny študentov doktora Suchova založenej na výmene skúseností medzi praktickými hirudoterapeutmi.

Profil Suchova Konstantina Vasilieviča
Praktický klinický lekár, kandidát lekárskych vied, vedecký pracovník, riadiaci člen profesionálnej asociácie združujúcej hirudoterapeutov a liečiteľov používajúcich pijavice lekárske RANM, spolupracovník ruského náučného centra regenerácie ruskej federácie RNC VMiK.
Absolvent Jakutskej štátnej lekárskej fakulty, ktorú úspešne ukončil v roku 1985. Učeník akademikov K. R. Sedova, ktorý získal Nobelovu cenu v roku 1976, D. C. Gajduseka zo štátneho inštitútu zdravia USA a profesorov V. M. Makarova, V. P. Alekseeva a V. G. Krivošapkina. Laureát ocenenia Jakutského spoločenstva v oblasti náuky a techniky.

Je vedúcim vzdelávacích programov v oblasti hirudoterapie, regenerácie a národnej medicíny v organizáciách RANM a FGU RNC a v spoločenstve ruských lekárov „bezrozličnych“, čo je možné preložiť ako spoločenstvo lekárov, ktorým nie je jedno, čo sa deje.
Zároveň je autorom množstva vedecko-náučných prác a kníh, ktoré sú zamerané na celkovú patológiu, históriu medicíny, kardiológiu, imunológiu a gastroenterológiu, hirudoterapiu a elektronickú kapilaroskopiu a mikrocirkuláciu.

Práca Konstantina Vailieviča Suchova nám pomohla lepšie pochopiť význam a praktické využitie mikro a makrocirkulácie pri práci s pijavicami, tiež pochopiť význam využívania centrálnych miest pre priloženie pijavíc a používanie menšieho množstva pijavíc v porovnaní s tradičným užívaním. Skupina študentov Konstantina Vasilieviča Suchova a ich spolupráca slúžila ako vzor pre formovanie podobnej štruktúry aj u nás.

PROFESOR ALBERT IVANOVIČ KRAŠEŇJUK

je doktor medicínskych náuk, absolvent Leningradského medicínskeho inštitútu, ktorý ukončil s vyznamenaním, riaditeľ prvej vedeckej akadémie hirudoterapie v Petrohrade, akademik európskej akadémie prírodných náuk – získal titul čestný vedec Európy, virológ a tvorca vakcíny, ktorou bolo zaočkovaných 4,5 milióna ľudí bez reakcií na vakcináciu, biochemik, prezident asociácie hirudoterapeutov v Petrohrade, autor niekoľkých hirudoterapeutických liečebných metód, autor stošesťdesiatich náučných publikácií. A veľa ďalšieho. Za počet objavov a patentov v oblasti hirudoterapieje je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.

Profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk dokáže liečiť pacientov bez výrazných reakcií na priloženie a vo svojej práci sa sústredí predovšetkým na dlhodobé liečenie s použitím malého množstva pijavíc.

Ako zatiaľ jediný známy lekár používa pijavice lekárske pri liečení detskej mozgovej obrny a v tejto oblasti dosiahol významné úspechy.
Video na túto tému si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/

pacienta na pijavice lekárske, o klinické skúsenosti s liečením pacientov dlhodobo s použitím malého množstva pijavíc a o rôzne ďalšie typy vplyvu pijavíc lekárskych na ľudský organizmus, ktoré dodnes nie sú vo svete veľmi známe.

Knižné zdroje z ktorých čerpáme ďalšie poznatky a históriu vedeckých výzkumov

KONSTANTIN VASILIEVIČ SUCHOV

KONSTANTIN VASILIEVIČ SUCHOV

Jeho prvé tri knihy na tému hirudoterapie

Vo svojich prvých prácach sa autor venuje aktuálnym otázkam v hirudoterapii, ako sú reakcie na priloženie a časté diagnózy. V roku 2018 vydal prvú časť svojej ucelenej práce na tému hirudoterapie, ktorá je dostupná aj v anglickom jazyku.

VLADIMÍR ALEKSEJEVIČ SAVINOV

VLADIMÍR ALEKSEJEVIČ SAVINOV

Výber z jeho početnej literatúry na tému hirudoterapie

Vladimír Aleksejevič Savinov je považovaný za jedného z otcov súčasnej hirudoterapie. V tejto oblasti urobil množstvo náročných skupinových klinických výskumov a napísal veľa odborných kníh. Je učiteľom Konstantina Vasilieviča Suchova.

IZOLDA PARFIREVNA BASKOVA

IZOLDA PARFIREVNA BASKOVA

Výskum pijavíc – ojedinelé knihy na túto tému

Izolda Parfirevna Baskova napísala podrobnú prácu o biológii pijavíc a ich vplyve na ľudský organizmus. Jej knihy sú v súčasnosti považované za jedny z najlepších odborných prác na tieto témy.

PROFESOR SERGEI ANATOLIEVIČ RŽIŠEV

PROFESOR SERGEI ANATOLIEVIČ RŽIŠEV

Používanie pijavíc v pediatrii – ojedinelá práca

Profesor Sergei Anatolievič Ržišev zatiaľ ako jediný známy autor vypracoval ucelenú prácu na tému používania pijavíc v pediatrii, prezentovanú v knižnej podobe. Jeho práci sa v budúcnosti budeme viac venovať.

MAGDALENE WESTENDORFF A DOMINIK ŠVAJCER

MAGDALENE WESTENDORFF A DOMINIK ŠVAJCER

Používanie pijavíc v Nemecku

V opísaných metódach liečenia v tejto knihe je poznať výrazný európsky vplyv regulácií a úprav, ktoré v mnohých prípadoch pre liečenie nie sú prospešné. Autori však dokázali kombinovať súčasné liečivá, predovšetkým antibiotiká, s použitím pijavíc lekárskych, čo je naopak v niektorých prípadoch nezameniteľná pomoc.

LÍDIA ANTONOVNA KUPLEVSKA

LÍDIA ANTONOVNA KUPLEVSKA

Zatiaľ posledná kniha tejto autorky

V súčasnosti je táto publikácia jednou z najlepších ucelených publikácií na tému hirudoterapie. Asociácia špecialistov hirudoterapie začiatkom roka 2018 začala s prácou na preklade tohto cenného kúska aj do slovenského jazyka.

OLEG A JURII KAMENEVI

OLEG A JURII KAMENEVI

Dve publikácie týchto autorov

Spoločná práca otca a syna sa stala základom pre prácu Lidie Antonovny Kuplevskej, ktorá aktívne využíva tieto metódy liečenia vo svojej praxi a ďalej ich doplnila o svoje dlhoročné klinické skúsenosti. Je to jeden z dobrých príkladov, ako sa hirudoterapia v súčasnosti vyvíja.

ALEKSANDER VLADIMIROVIČ CHARDIKOV

ALEKSANDER VLADIMIROVIČ CHARDIKOV

Používanie pijavíc v gynekológii

Autor aktívne využíva pijavice v gynekológii. S jeho prácou však nie sme v súčasnosti bližšie oboznámení. V budúcnosti sa jej plánujeme venovať hlbšie. Spolu s Albertom Ivanovičom Krašeňjukom je Aleksander Vladimirovič Chardikov ďalší významný odborník na používanie pijavíc pri gynekologických problémoch

PROFESOR ALBERT IVANOVIČ A SVETLANA VLADIMIROVNA KRAŠEŇJUK

PROFESOR ALBERT IVANOVIČ A SVETLANA VLADIMIROVNA KRAŠEŇJUK

Súbor celoživotných výskumov v oblasti hirudoterapie

V tejto práci profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk spolu so svojou manželkou Svetlanou opisujú svoj dlhoročný výskum vplyvu pijavíc lekárskych na ľudský organizmus. Kniha je náročná a ukazuje na vysokú odbornosť autora a jeho spolupracovníkov.

NEZNÁMY AUTOR

NEZNÁMY AUTOR

Prvá kniha o terapii pijavicami, ktorú sme mali možnosť si preštudovať

Táto publikácia na prvý pohľad nevyzerá nijako významne, bola to však prvá kniha o pijaviciach, ktorú zakladateľ Asociácie špecialistov hirudoterapie Miroslav Kasan dostal do rúk v začiatkoch svojej dlhej cesty k hirudoterapii.

LÍDIA ANTONOVNA KUPLEVSKA

LÍDIA ANTONOVNA KUPLEVSKA

Predchádzajúce vydanie knihy z roku 2013

Pri porovnaní predchádzajúcich vydaní kníh autorky Lídie Antonovny Kuplevskej je vidieť, ako sa pohľad autorky na hirudoterapiu postupne formuje a ako v poslednej knihe kladie výrazný dôraz na kombináciu hirudoterapie s inými odvetviami naturopatie.

LIUBOV KOSTIKOVA

LIUBOV KOSTIKOVA

Prvé vydanie knihy tejto autorky

Autorka je študentkou Konstantina Vasilieviča Suchova. Ako praktický hirudoterapeut, psychológ a farmaceut má dlhoročné skúsenosti v oblasti liečenia ľudí. Časť svojich skúseností preniesla do svojej knihy nazvanej Hirudoterapia – encyklopédia liečenia pijavicami lekárskymi. Liubov Kostikova vo svojej práci významne syntetizovala dietológiu s hirudoterapiou, a to predovšetkým takzvané zelené kokteily, psychosomatiku a iné aspekty národnej ruskej medicíny.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ ZDROJE PRE NAŠU PRÁCU A KONZULTAČNÉ SKUPINY SPOLUPRACUJÚCICH HIRUDOTERAPEUTOV

MEDZINÁRODNÉ HNUTIE ALLATRA

MEDZINÁRODNÉ HNUTIE ALLATRA

Z každého rožku trošku

Vďaka dobrovoľnej práci účastníkov medzinárodného hnutia Allatra bolo možné doplniť našu prácu o cenné poznatky o človeku a jeho fungovaní, začleniť etický kódex siedmich princípov Allatra ako základ fungovania asociácie a dať našej práci širší základ s presahom do duchovného pochopenia zmyslu vykonávanej činnosti, založenej na láske a vzájomnej pomoci.

OLEG BALANČUK

OLEG BALANČUK

Učiteľ tradičnej medicíny – dlhoročný liečiteľ

Oleg Balančuk tvorí historicky významnú súčasť rozvoja Asociácie špecialistov hirudoterapie. Bol to práve on, kto nás na túto cestu nasmeroval a poskytol nám prvé základy poznatkov o používaní pijavíc. Veľa našich spolupracovníkov sa u Olega učilo a dodnes učí rôzne techniky národnej medicíny. Oleg v súčasnosti konzultuje s našimi špecialistami sporné prípady.

BARTEK DOBRODEJ KRZEWIŃSKI

BARTEK DOBRODEJ KRZEWIŃSKI

Špecialista na divoké jedlé rastliny

Už dlho sa zaoberáme myšlienkou, ako kombinovať fytoterapiu spolu s hirudoterapiu a okrem poznatkov Lidie Antonovny Kuplevskej, ktorá aktívne využíva pomoc byliniek, sme v tejto oblasti oslovili aj Barteka, ktorý je špecialistom na divoké jedlé rastliny. Túto tému v súčasnosti spracovávame a čoskoro zverejníme prvé zaujímavé výsledky na stránkach Asociácie špecialistov hirudoterapie.

SKUPINA ŠTUDENTOV KONSTANTIVA VASILIEVIČA SUCHOVA

SKUPINA ŠTUDENTOV KONSTANTIVA VASILIEVIČA SUCHOVA

Spolupracujúcu skupinu študentov Konstantina Vasilieviča Suchova v súčasnosti tvorí 165 členov a táto skupina stále rastie. Na komunikáciu využívame službu WhatsApp, prostredníctvom ktorej si navzájom vymieňame klinické poznatky, zaujímavosti zo sveta hirudoterapie a radíme sa pri zložitých prípadoch. Predsa len 165 hláv je viac ako jedna.

SKUPINA ŠTUDENTOV ALBERTA IVANOVIČA KRAŠEŇJUKA

SKUPINA ŠTUDENTOV ALBERTA IVANOVIČA KRAŠEŇJUKA

Spolupracujúcu skupinu študentov Alberta Ivanoviča Krašeňjuka v súčasnosti tvoria štyria členovia. Na komunikáciu využívame službu WhatsApp, prostredníctvom ktorej si navzájom vymieňame klinické poznatky špecialistov pracujúcich podľa metodiky nášho spoločného učiteľa.

SKUPINA ŠTUDENTOV Asociácie špecialistov hirudoterapie

SKUPINA ŠTUDENTOV Asociácie špecialistov hirudoterapie

Spolupracujúcu skupinu študentov Asociácie špecialistov hirudoterapie v súčasnosti tvorí desať členov a skupina stále rastie. Na komunikáciu využívame službu WhatsApp, prostredníctvom ktorej navzájom vymieňame skúsenosti, novinky zo sveta hirudoterapie a konzultujeme s novými kolegami v profesii hirudoterapie.

A VEĽA ĎALŠIEHO…

Odporúčaný predaj pijavíc lekárskych na Slovensku a v Čechách