VZDELÁVACIA A ZDRAVOTNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

Organizujeme profesionálne školenia, verejné a odborné prednášky na tému hirudoterapie.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Vydali sme elektronickú knihu Hirudoterapia – dar zdravia a na dvoch ďalších publikáciách v súčasnosti pracujeme.

VÝSKUM A EXPERIMENTÁLNA TERAPIA

Ustavične zbierame nové skúsenosti, ktoré systematizujeme a vedecky overujeme. Vytvorili sme Ucelenú metodiku aplikácie pijavíc lekárskych.

Odporúčaný predaj pijavíc lekárskych na Slovensku a v Čechách

POPULARIZÁCIA HIRUDOTERAPIE

Na popularizáciu a propagáciu hirudoterapie v laických aj odborných kruhoch vynakladáme veľké úsilie. Našu práca je možné vidieť v národných a miestnych televíznych staniciach, internetových médiách a tiež v rádiovej relácii.

ZBER DÁT A POZNATKOV

Poznatky o hirudoterapii zbierame z celého sveta. V skupine spolupracujúcich hirudoterapeutov sa delíme o klinické poznatky, ktoré sa v súčasnosti snažíme archivovať do verejne dostupného internetového fóra.

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

V asociácii funguje systém konzultácií a poradenstva, ktorý je momentálne nastavený ako podpora pre profesionálnych hirudoterapeutov, členov Asociácie špecialistov hirudoterapie. Túto službu chceme v budúcnosti rozšíriť aj pre verejnosť.

CELOSVETOVÝ DOSAH

V súčasnej dobe spolupracujeme s prednými špecialistami hirudoterapie z 8 krajín sveta.
Sme členmi viacerých medzinárodných profesijných združení.

z knihy Hirudoterapia – dar zdravia, časť prvá, kapitola 14:

Pýcha

Pýcha človeku nedáva žiadny výber. Neľútostne ho zaháňa do košiara nevedomosti, kde, spolu s podobnými ľuďmi, pevne drží vráta zvnútra, aby náhodou nevošla pravda.

z knihy Hirudoterapia – dar zdravia, časť druhá, kapitola 1:

Môj Pohľad na hirudoterapiu

Osobne, a myslím si, že právom, považujem hirudoterapiu za grál v tradičnom, dnes už ľudovom liečení. Tento fakt dokazuje okrem vlastných skúseností aj záujem o túto metódu zo strany vojenských služieb viacerých krajín, ktoré väčšiu časť veľkých výskumov pijavíc lekárskych financovali.

minimálne 3500 ročná

história hirudoterapie

168 spolupracujúcich

kolegov z 8 krajín sveta (RU, UA, HU, CZ)

200+ vyškolených

pacientov a profesionálnych terapeutov

viac ako 60 rokov

sumárnych skúseností našich učiteľov

Asociácia špecialistov hirudoterapie predstavuje:

AKTÍVNE PROJEKTY

V rámci Asociácie špecialistov hirudoterapie podľa aktuálnych možností stále vykonávame činnosť zameranú na rozvoj a propagáciu terapie pijavicou lekárskou. Niektoré projekty sú verejné a môžeme ich uviesť na tejto stránke.

VÝSKUM APLIKÁCIE MALÉHO MNOŽSTVA PIJAVÍC

Tento výskum je zameraný na overenie teórií spojených s používaním malého množstva pijavíc dlhodobo..

ŠPECIALIZOVANÉ INTERNETOVÉ FÓRUM

Určené pre odborné aj laické diskusie na tému hirudoterapie a zároveň slúžiace ako internetový archív klinických skúseností a digitálnych materiálov spojených s terapiou pijavicou lekárskou.

HIRUDOTERAPIA – BEZPEČNÁ APLIKÁCIA PIJAVÍC V DOMÁCNOSTI

Pracujeme na ďalšej knižnej publikácii, ktorá vyjde v druhej polovici roka 2018.

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Domáci MINI-CHOV PIJAVÍCc

Naši technológovia pripravujú projekt domáceho mini-chovu pijavíc, ktorý bude otvorený a dostupný širokej verejnosti.
Prvé testovania uskutočníme ešte v roku 2018.

CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM EVIDENCIE

V blízkej budúcnosti plánujeme vytvoriť elektronický centralizovaný systém evidencie pacientov a ich chorobopisov.

VONKAJŠÍ CHOV PIJAVÍC

Aktívne pracujeme na rozšírení chovu pijavíc lekárskych aj na prírodné chovné stanice. Prvé projekty môžu vzniknúť ešte v roku 2018.

Leczenie pijawkami – tak zwana hirudoterapia – prosto i dla wszystkich

Leczenie pijawkami – tak zwana hirudoterapia – prosto i dla wszystkich

Liečenie pijavicami, takzvaná hirudoterapia jednoducho a pre všetkých

LIEČENIE PIJAVICAMI – TAKZVANÁ HIRUDOTERAPIA – JEDNODUCHO A PRE VŠETKÝCH

Piócás kezelés – úgynevezett hirudoterápia – egyszerűen és mindenki számára

Piócás kezelés – úgynevezett hirudoterápia – egyszerűen és mindenki számára