Asociácia špecialistov hirudoterapie Vás pozýva na:

ŠKOLENIA HIRUDOTERAPIE, URČENÉ PRE PROFESIONÁLNYCH HIRUDOTERAPEUTOV A PACIENTOV

Školenia organizujeme podľa možností niekoľkokrát do roka.
Aktuálne termíny školení: časť prvá: 2.3.2024 a 3.3.2024, časť druhá 23.3.2024 a 24.3.2024.
Cena za 4 dňové školenie: 360 Eur.

Pre študentov, ktorí školenie v minulosti absolvovali a chcú si ho zopakovať zľava 50%

Osnovy školení aktualizujeme podľa našich najnovších poznatkov.

Naše motto znie: Dobro plodí dobro. „Dobrá myšlienka a dobré dielo plodia reťazovú reakciu dobrých myšlienok a dobrých diel.“

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ak máte záujem o školenie, vyplňte, prosím, prihlášku a prečítajte si celú túto stránku, keďže sú tu uvedené všetky potrebné a podrobné informácie.

Školenie špecialistov hirudoterapie – Hirudoterapeutická prax, určené pre profesionálnych hirudoterapeutov.

Termín školení: časť prvá: 2.3.2024 a 3.3.2024, časť druhá 23.3.2024 a 24.3.2024.

Pravidelne organizujeme krátke jednodňové školenia pre profesionálnych  pacientov, ktorí chcú pijavice používať (alebo už používajú) doma. Ak máte o toto školenie záujem, vyplňte nezáväznú prihlášku, aby sme Vás o termíne školenia včas informovali.

Čoskoro plánujeme robiť jednodňové individuálne pre profesionálnych  pacientov, ak nemáte čas sa zúčastniť skupinového školenia, naši lektori Vás radi vyškolia po dohode aj mimo oficiálne termíny.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR – PRIHLÁŠKY

ASOCIÁCIA ŠPECIALISTOV HIRUDOTERAPIE

VIDEO INFORMÁCIE Z MINULÝCH ŠKOLENÍ

ČO SI PRIPRAVIŤ PRED ŠKOLENÍM

Na kurz si vezmite pohodlné oblečenie (môže sa znečistiť krvou) a môžete si priniesť aj biely plášť alebo iný ochranný zdravotnícky odev a obuv na prezutie.

Ak si chcete na kurze pijavice aplikovať a máte možnosť, pripravte si a prineste so sebou čerstvý výsledok diferenciálneho krvného obrazu.

Ďalej budete na kurz potrebovať:
– gázové štvorce veľké 10 x 10 a 5 x 5, 1 balenie
– dámske hygienické vložky, 2 kusy
– elastický obväz so zapínacími spinkami, 2 kusy
– silikónový leukoplast, 5 cm šírka, 1 kus
– vyšetrovacie rukavice, 1 balenie
– alkoholové tampóny na čistenie pokožky
– nepremokavú podložku
– plastové injekčné striekačky 2 ml a 5 ml
– nožnice

Nezabudnite si doma poznámkový zošit, písacie potreby a dobrú náladu.

Pred školením je vhodné prečítať si elektronickú knihu Hirudoterapia – dar zdravia (praktickú časť o liečení pijavicami), ktorá slúži ako študijný materiál školenia pre profesionálnych hirudoterapeutov. Túto knihu si, prosím, naštudujte a zapíšte si všetko, čo Vám nebude jasné. Knihu si môžete stiahnuť na tomto odkaze Elektronická kniha Hirudoterapia – dar zdravia.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Nižšie uvedené dokumenty si pred školením vytlačte a prineste so sebou.

Dokumenty sú komprimované vo formáte .zip
Za názvom súboru je uvedený počet požadovaných kusov.
Zložka obsahuje:
– obrazové materiály .jpg – vytlačte si ich farebne
čeľusť a telo pijavice 1 x
– excelové tabuľky  .xls – vytlačte si ich horizontálne
úvodná evidencia priložení – hirudotest 3x
pravidelná evidencia priložení 3x
– wordové dokumenty .doc
prihláška na kurz 1x
informovaný súhlas pacienta 1x
stanovisko RÚVZ 1x
vzorová anamnéza 1x
pracovná anamnéza 3x

VYJADRENIA ABSOLVENTOV

PROGRAM ŠKOLENIA ŠPECIALISTOV HIRUDOTERAPIE – HIRUDOTERAPEUTICKÁ PRAX

1 deň:
– administratívne úkony
– zahájenie kurzu
– krátko o hirudoterapii
– zájomné zoznámenie
– biológia pijavíc a ich chov
– ako sa o pijavice starať doma
– história hirudoterapie a odkiaľ pochádzajúnaše poznatky
– krátke predstavenie učiteľov
– diagnostika
– zdravotný dotazník / anamnéza
– krvný obraz
– vplyv pijavice na ľudský organizmus
– indikácie a kontraindikácie
– hirudotest / prvé tri priloženia / praktická aplikácia
– otázky a odpovede


2 deň
– otázky a odpovede
– vyhodnotenie aplikácií
– reakcie na priloženie
– hojenie rán
– acidobázická rovnováha
– adaptácia na pijavice lekárske
– zóny a miesta pre priloženie
– počet a veľkosť pijavíc
– evidencia aplikácii
– praktická aplikácia
– zadanie domácej úlohu
– otázky a odpovede

3 deň
– otázky a odpovede
– vyhodnotenie domácich aplikácií
– konkrétne diagnózy
– bankovanie – aplikácia
– miesta pre aplikáciu
– nastavenie terapie
– práca profesionálneho hirudoterapeuta
– pomoc iným – profesionálny prístup
– zákony a možnosti
– požiadavky na pracovisko
– význam a členstvo v asociácii– zvukový efekt pijavíc
– názorný prípad, anamnéza
– otázky a odpovede


4 deň
– otázky a odpovede
– nastavenie a úprava terapie
– komunikačné skupiny a konzultačná podpora

– záverečné skúšky
– vyhodnotenie / vydanie certifikátov
– záver

Odporúčaný predaj pijavíc lekárskych na Slovensku a v Čechách