Zdravotný dotazník

Tento dotazník slúži na zber údajov, na základe ktorých získame ucelenejší pohľad o  zdravotnom stave klienta a návštevu centra národnej medicíny AGAPÉ,
buď vylúčime alebo odporučíme, prípadne Vás požiadame o ďalšie doplňujúce informácie.

Dotazník po vyhodnotení odstránime a žiadne informácie o Vás nebudeme uchovávať.