Pijavice lekárske do každej dediny.

Už od dávna sa ľudia na Slovensku liečili pijavicami. Sú zachované zdroje, napríklad Vlastivedný sborník Žilinského kraja, z 1959 roku, kde sa používanie pijavíc našimi predkami podrobnejšie opisuje. Tento úryvok prikladáme na fotke nižšie.

Vtedy naši predkovia o pijaviciach mnohé nevedeli, všimli si však, že pri niektorých chorobách pijavice pomáhajú, pri iných naopak nie. Od tej doby boli pijavice a ich vplyv na ľudský organizmus podrobne preskúmané a vďaka možnosti cestovania a internetového spojenia sa mnohé poznatky z oblasti hirudoterpie (terapia alebo liečenie pijavicami) dostali aj k nám na Slovensko. Poznatky našich predkov boli zmodernizované a doplnené o nové zistenia.

Asociácia špecialistov hirudoterapie, systematizovala najmodernejšie dostupné poznatky v oblasti terapie pijavicami, takzvanej hirudoterapie. Učitelia, od ktorých sa učíme aj my, patria k svetovej špičke v liečení pijavicami a práve ich poznatky dali základ, modernému a bezpečnému používaniu pijavíc v domácich podmienkach. Všetky poznatky sme mnohokrát overili a doplnili o vlastné skúsenosti.

Používanie pijavíc môže zažiť opätovný návrat k ľuďom, ak si to ľudia sami vyberú. Poznatky, ktoré sú na Slovensku k dispozícií, sú voľne dostupné a nemajú vo svete obdoby. Sú natoľko štruktúrované, že terapiu pijavicami môžu používať obyčajný ľudia, lekári aj zverolekári.

Terapia pijavicami nemusí byť zložitá, a tak sa ľahko používa aj v domácich podmienkach. Starodávna ozdravná metóda v súčasnosti ustúpila pohodliu modernej medicíny a rôznym názorovým prúdom. Túto metódu však poznali a dones poznajú mnohé národy, ktoré neboli v minulosti navzájom prepojené. Metóda však nikdy nebola plnohodnotne nahradená a ľuďom chýba.

Pri našej práci, sa mnohokrát stretávame s ľuďmi, ktorým pijavice môžu pomôcť zlepšiť svoje zdravie.
Ľudia však o liečení pijavicami mnoho krát nevedia alebo im ich nemá, kto priložiť. Situáciu dobre vystihuje príklad, jedného starého človeka, otca rodiny, ktorý trpí bolesťami nohy, a ktorému okrem pijavíc nič nepomáha. Moderná medicína, už nič nezmôže a jedinú úľavu cíti, keď si priloží pijavicu. No v celej dedine nie je nikto, kto by mu ju priložil.

Veľa krát sme videli, čo pijavice naozaj dokážu. Preto najlepšie, čo môžeme urobiť je šíriť tieto poznatky ďalej. Ukázať ľuďom, aké majú možnosti a naučiť ich bezpečne si pijavice aplikovať aj v domácich podmienkach.

Ponúkame vám možnosť sa prakticky a zadarmo naučiť všetky potrebné základy pre prikladanie a chov pijavíc.

Do projektu za môže zaregistrovať, každý človek, bez akýchkoľvek obmedzení.

Ak chcete prikladať pijavice iným ľuďom, mali by ste mať minimálne stredné zdravotnícke vzdelanie, ak vás ale terapia pijavicami zaujíma odporúčame sa ju naučiť. V rámci blízkeho kruhu od vás vzdelanie nikto vyžadovať nebude, a aj keď ich nebudete niekomu prikladať, môžete ľudom poradiť, pomôcť, ukázať.

Prikladanie jednej pijavice nie je kontraindikované ani pri liekoch, pokiaľ sa nejedná o extrémne dávky. Naopak sa ukazuje, že spolu s pijavicami, ostatné liečivá fungujú lepšie.

Celý proces základnej výuky zaberá menej ako 12 hodín
, z ktorých budú dve tretiny formou samoštúdia pripravených materiálov. Poslednú tretinu strávite s naším lektorom, ktorý zodpovie vaše otázky a doučí vás praktickú časť terapie pijavicami a oblasti, ktoré ste z materiálov samoštúdiom nepochopili.

Všetky materiály sú dostupné zadarmo. Individuálne školenie s lektorom stojí od 30 do 50 euro, podľa počtu hodín. (3 hodinové školenie stojí 30 euro a dlhšie 50 euro).

Ak poznáte ľudí, ktorí o poznatky hirudoterapie majú záujem, pošlite im tento odkaz.

Podobne, ako sa každá cesta začína prvým krokom, pre mnohých ľudí sa cesta k hirudoteraii začína prvou pijavicou.

ZAUJAL VÁS TENTO PROJEKT?

Zaregistrujte sa na našich stránkach a my sa Vám ozveme s ďalšími inštrukciami, keď bude projekt otvorený verejnosti.

Bezpečná aplikácia pijavíc v domácich podmienkach

Tento experiment má za cieľ potvrdiť metódu bezpečnej aplikácie pijavíc v domácnosti v kruhoch širokej verejnosti.
Experimentu sa môže zúčastniť každý dobrovoľník nad 18 rokov, ktorý sa rozhodne túto metódu vyskúšať a viesť potrebné záznamy pre konečné vyhodnotenie a vytvorenie záveru daného experimentu.

Pre účasť v experimente bude potrebné:
– vyplniť on-line dotazník,
– pripraviť si čerstvý výsledok krvného obrazu,
– dodržať stanovený režim prikladania pijavíc,
– viesť evidenciu priložení,
– zaplatiť členský poplatok 120 EUR.

Počas experimentu si pacient v rozmedzí 90 dní priloží 35 až 45 pijavíc.
Poplatok zahŕňa všetky konzultácie a potrebné množstvo pijavíc počas experimentu.
Tento experiment bude prebiehať postupne až do konca roku 2019.
Experiment odporúčame všetkým praktickým hirudoterapeutom.

Upozornenie: Tento projekt je robený ako občianska iniciatíva viacerých dobrovoľníkov, ktorí používajú národné metódy samo-liečenia. Projekt nemá oficiálny medicínsky význam ani podporu a jeho cieľom je obohatiť národné liečiteľstvo dobrovoľným príspevkom vlastných skúseností, na ktoré má každý človek právo.

ZAUJAL VÁS TENTO PROJEKT?

Zaregistrujte sa na našich stránkach a my sa Vám ozveme s ďalšími inštrukciami, keď bude projekt otvorený verejnosti.

MINI-CHOV PIJAVÍC V DOMÁCNOSTI

Tento experiment má za cieľ vytvoriť vhodné podmienky pre domáci mini-chov pijavíc lekárskych.
Na experimente sa môže zúčastniť každý dobrovoľník, ktorý má záujem o chov pijavíc lekárskych.

Pre účasť v experimente bude potrebné:
– vyplniť on-line dotazník,
– v domácich podmienkach umiestniť testovacie chovné zariadenie rozmerov 60 cm x 30 cm x 30 cm,
– viesť foto-dokumentáciu chovu a pravidelnú evidenciu zmien v chove po dobu 12 až 18 mesiacov,
– zaplatiť členský poplatok 120 EUR.

Počas experimentu účastníkovi poskytneme testovacie chovné zariadenie s malým počtom pohlavne dospelých matiek.
Poplatok zahŕňa všetky konzultácie a potrebné množstvo pijavíc počas experimentu.
Tento experiment bude prebiehať postupne až do konca roku 2019.

Autor fotografie vľavo: Doktor Alexandr Chistov, Ruská federácia, Moskva

ZAUJAL VÁS TENTO PROJEKT?

Zaregistrujte sa na našich stránkach a my sa Vám ozveme s ďalšími inštrukciami, keď bude projekt otvorený verejnosti.

VÝSKUM TERAPIE KŔČOVÝCH ŽÍL

Tento projekt má za cieľ vytvoriť súhrnnú metodiku aplikácií pijavíc pri kŕčových žilách, založenú na základe všetkých dostupných poznatkov v tejto oblasti. Časť projektu bude praktická, pri ktorej budeme vybraným pacientom s diagnózou kŕčových žíl aplikovať pijavice a skúšať rôzne typy aplikácií.
Druhá časť bude zameraná na zber klinických skúseností a dostupných dát od špecialistov a praktických hirudoterapeutov z celého sveta.
Praktickej časti projektu sa môže zúčastniť každý dobrovoľník nad 18 rokov, ktorý sa rozhodne túto metódu vyskúšať a viesť potrebné záznamy pre konečné vyhodnotenie a vytvorenie záveru daného projektu. Zberu dát sa môže zúčastniť každý dobrovoľník bez obmedzenia.

Pre účasť v praktickej časti projektu bude potrebné:
– vyplniť online dotazník,
– pripraviť si čerstvý výsledok krvného obrazu,
– dodržať stanovený režim prikladania pijavíc,
– viesť evidenciu priložení a foto-dokumentáciu,
– zaplatiť členský poplatok 120 EUR.

Tento experiment môže u jedného pacienta trvať 6 až 24 mesiacov.
Poplatok zahŕňa všetky konzultácie a potrebné množstvo pijavíc počas experimentu a nezahŕňa obväzový a iný materiál.
Tento experiment bude prebiehať postupne až do konca roku 2019.

Upozornenie: Tento projekt je robený ako občianska iniciatíva viacerých dobrovoľníkov, ktorí používajú národné metódy samo-liečenia. Projekt nemá oficiálny medicínsky význam ani podporu a jeho cieľom je obohatiť národné liečiteľstvo dobrovoľným príspevkom vlastných skúseností, na ktoré má každý človek právo.

ZAUJAL VÁS TENTO PROJEKT?

Zaregistrujte sa na našich stránkach a my sa Vám ozveme s ďalšími inštrukciami, keď bude projekt otvorený verejnosti.

Špecializované internetové fórum hirudoterapie

Tento projekt má za cieľ vytvoriť verejné internetové prostredie formou internetového fóra, v ktorom sa dobrovoľníci budú deliť o svoje poznatky a skúsenosti z oblasti hirudoterapie a čiastočne aj iných spojených naturopatických odvetví.

V súčasnosti je technická stránka internetového fóra zabezpečená na tejto url adrese: Internetové fórum hirudoterapie

Na tomto projekte sa môže svojimi príspevkami priamo do internetového fóra podieľať každý dobrovoľník bez obmedzenia. Administrátor stránok si vyhradzuje právo príspevky mazať a inak upravovať v prípade, že budú mať nevhodný, reklamný alebo zavádzajúci charakter.

Toto fórum môže zároveň slúžiť aj ako internetový archív v súčasnosti dostupných poznatkov hirudoterapie.

ZAUJAL VÁS TENTO PROJEKT?

Zaregistrujte sa na našich stránkach a my sa Vám ozveme s ďalšími inštrukciami, keď bude projekt otvorený verejnosti.

Odporučaný predaj pijavíc lekárskych na Slovensku a v Čechách