VZDELÁVACIA A ZDRAVOTNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

Organizujeme profesionálne školenia, verejné a odborné prednášky na témy prevencie, zdravia a národnej medicíny.

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Naše dlhoročné skúsenosti, dostatok času a starostlivosť o klienta nám dávajú možnosť hľadať efektívne riešenia aj ťažko riešiteľných zdravotných a duševných problémov.

VÝSKUM A EXPERIMENTÁLNA ČINNOSŤ

Ustavične zbierame nové skúsenosti, ktoré systematizujeme a kde je to potrebné aj vedecky overujeme. Vytvorili sme napríklad svetový unikát – ucelenú metodiku aplikácie pijavíc lekárskych, ktorá je publikovaná v 9 svetových jazykoch.

Chcete zistiť či dokážeme pomôcť aj vám?

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Pri zdravotných ťažkostiach je dôležité vidieť problematiku z rôznych strán. Naša pozícia, v ktorej neodmietame ani tradičnú a ani modernú medicínu, ale naopak sa snažíme tieto disciplíny kombinovať, nám dáva možnosť hľadať a aplikovať  efektívne a dostupné riešenia, ktoré naozaj pomáhajú.

POPULARIZÁCIA HIRUDOTERAPIE

10 rokov sme sa venovali výskumu a aplikácií pijavíc lekárskych. V tejto oblasti sme dosiahli významné, odbornou verejnosťou uznané, výsledky. Na popularizáciu a propagáciu hirudoterapie v laických aj odborných kruhoch sme vynaložili veľké úsilie. Našu prácu je možné vidieť v národných a v miestnych televíznych staniciach, internetových médiách a tiež v rádiovej relácii.

ZBER DÁT A POZNATKOV

Poznatky o národnej medicíne zbierame z celého sveta. V skupine spolupracujúcich lekárov a terapeutov sa delíme o klinické poznatky a navzájom si pomáhame pri ťažkých, alebo ojedinelých prípadoch.

CELOSVETOVÝ DOSAH

V súčasnej dobe spolupracujeme s prednými špecialistami národnej medicíny z 8 krajín sveta.
Sme členmi viacerých medzinárodných profesijných združení a konzultačných fór, ktoré združujú stovky špecialistov z rôznych oblastí národnej medicíny.

10 rokov štúdia

a praktických skúseností v oblasti klasickej a národnej medicíny

viac ako 200

spolupracujúcich kolegov z 8 krajín sveta (RU, UA, HU, CZ)

viac ako 300

vyškolených pacientov a profesionálnych terapeutov

viac ako 90 rokov

sumárnych skúseností našich učiteľov, ktorí nás dodnes podporujú a pomáhajú nám

Centrum národnej medicíny

AGAPÉ

Centrum národnej medicíny Agapé bolo založená v roku 2020 ako výsledok 10 ročného výskumno-vzdelávacieho štúdia a praktických stáži v oblasti národnej medicíny na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, v Rusku a v ďalších krajinách.