Zdravotný dotazník

Tento dotazník slúži na zber údajov, na základe ktorých získame ucelenejší pohľad o celkovom zdravotnom stave a terapiu pijavicami, buď vylúčime alebo odporučíme.
Dotazník po vyhodnotení odstránime a žiadne informácie o Vás nebudeme uchovávať..

Ak trpíte niektorou z nižšie uvedených kontraindikácií, dotazník nevyplňujte:

  • Infekcie
  • Ťažké krvné ochorenia (pri silnej anémii a hemofílii, trombocytopatii, leukocytóze, lymfocytóze a vysokej sedimentácii)
  • Tehotenstvo – pokiaľ nie je matka na pijavice adaptovaná
  • Onkologické ochorenia
  • Vnútorné krvácanie
  • Náhle brušné príhody
  • Aneuryzma (vydutie ciev)
  • Vnútorné hnisanie
  • Extrémne vysoký alebo nízky tlak