Ľudová liečebňa

Zariadenie zamerané na výskum a rehabilitáciu humorálneho prostredia (prostredie telesných tekutín)) ľudského organzimu

Humorálne prostredie ľudského organizmu: 

Ľudské telo z veľkej časti pozostáva z vody. Voda sa v ľudskom organizme prejavuje formou rôznych telesných tekutín. Medzi hlavné telesné tekutiny patria vnútrobunková tekutina (u dospelého človeka cca 28 litrov), mimobunková tekutina (u dospelého človeka cca 14 litrov), krv (u dospelého človeka cca 5- 6 litrov), lymfatická miazga (u dospelého človeka cca 3 – 4 litre). Tieto a ďalšie telesné tekutiny zodpovedajú za výživu a očistu vnútorného prostredia, buniek a orgánových systémov ľudského organizmu – tela človeka.

Akékoľvek narušenie rovnováhy, funkcií a kvality telesných tekutín vyvoláva celú radu nasledujúcich reakcií v ľudskom organizme z ktorých niektoré môže znamenať, alebo predznamenať vážne zdravotné problémy. Sprievodným znakmi vyššie uvedeného narušenia býva vysoký krvný tlak, chronická únava, podráždenosť, zlé hojenie rán, zlá kvalita kože, zapáchajúci pot a ďalšie.

V súčastnosti sa rehabilitácia humorálneho prostredia ľudského organizmu nepovažuje za dôležitú a to aj napriek tomu, že exituje množstvo moderných štúdií, tisíce vyliečených pacientov a tisícročné skúsenosti historickej medicíny, dokazujúce ich priamy vplyv na celkové zdravie človeka a jeho liečenie.

Asociácia špecialistov hirudoterapie za posledné roky pozbierala významné vedecké práce v tejto oblasti a na ich základe, spolu so skúsenosťami, navrhujeme zriadiť ľudovú liečebňu zámernú na výskum a rehabilitáciu humorálneho prostredia ľudského organizmu.

Tento projekt môže pomôcť tisícom ľudí a jeho význam je nespochybnený. Pre niektorých ľudí môže znamenať pevnejšie zdravie a v starosti menej chorôb a pre iných druhú šancu a možnosť prežiť.

Na jeho realizáciu potrebujeme pomoc ľudí, pretože ho dokážeme realizovať len vzájomnou pomocou.

Nižšie sú uvedené podrobné informácie k projektu, ktoré si prosím prečítajte.  Informácie, aj keď sa zdajú na prvý pohľad jednoduché sme zbierali roky a prečítať ich potrvá len niekoľko krátkych minút.

Len pre zaujímavosť, ak vysušíme všetky tekutiny z ľudského organizmu zostane len asi 10% suchej váhy. Napríklad zo 70 kilogramov zostane 7 kilogramov. Natoľko je humorálne prostredie v ľudskom organizme objemné.

Mnoho ľudí sa sťažuje na nedostatky v modernej medicíne. No nerobíme nič, aby sme to zmenili.

Lekári nemôžu robiť viac ako im dovolí systém a vzniká situácia, keď ani lekár necíti naplnenie z vlastnej práce a ani pacient necíti záujem o jeho liečenie.

Naozaj chceme takto žiť? Ticho pozerať ako systém okráda našich blízkych o radostný život?

Sovietsky profesor, lekár a otec kozmickej medicíny (pripravoval program ako sa efektívne liečiť vo vesmíre a mal na starosti všetkých sovietskych kozmonautov) Ivan Pavlovič Neumyvakin, prezývaní Ivan Čudotvorec, ukázal, že nie je ťažké ozdravovať aj ťažko chorých ľudí a celý život pracoval na vytvorení siete národných ozdravných centier zameraných na očistenie vnútorného prostredia ľudského organizmu a predovšetkým na prácu  s humorálnym prostredím (prostredie telesných tekutín) ľudského
organizmu, s ktorým súčasná medicína takmer nepracuje.

Od čistoty a zdravia humorálneho prostredia, teda kvality a čistoty telesných tekutín, ktoré tvoria viac ako 70 percent ľudského organizmu závisí celkové zdravie ľudského organizmu.  A takisto od tohto prostredia zavýsí, nakoľko bude efektívna akákokoľvek
moderná liečba. Je to hlavný sýstém, výživy a očisty ľudského organzimu:  Tabuľku ako vzniká choroba pri narušení humorálneho prostredia si môžetepozrieť tu.

Po vzore ozdravných centier profesora Neumyvakina, navrhujeme podobné zariadenia vytvárať aj u nás.  Poznatky a schopnosti k tomu máme a v súčastnosti spolupracujem so
stovkami lekárov a liečiteľov z mnohých krajín sveta. Roky  sa venujeme
aplikácií a výskumu národnej medicíny a vyliečili sme nejeden takzvane
neliečitelný prípad.

Z projektu nechceme robiť biznis, ale naopak by mal ísť príkladom, aby
ľudová liečebňa bola naozaj ľudová. Preto sa obraciame k Vám, ľudom s
návrhom, založiť takúto
ľudovú liečebňu formou občianského združenia a formou zdielanej
ekonomiky. Ak sa do projektu zapojí dostatok účastníkov, ľudovú liečebňu
vytvoríme na základe
členských príspevkov, dobrovoľných darov a vzájomnou pomocou.

Obnažme meč jednoty, pravdy a lásky. Ukážme najlepšie ľudské vlastnosti,
vnútorné bohatsvo každého z nás a položme základný kameň ľudovej
liečebne.
Miestu kde sa stretnú významné poznatky historickej a modernej medicíny,
lekári a liečitelia slúžiaci Bohu načúvajúc Jeho láske a vlastnému
svedomiu.
Miestu, kde pacient bude predovšetkým človekom, človekom potrebujúcim
pomoc, kde na prvom mieste bude Boh a najvyššiou hodnotou ľudský život.

Ľudová liečebňa, môže pomôcť mnohým ľuďom prekonať ťažkosti
prichádzajúce od živočíšnej podstaty človeka, prostredníctvom choroby
tela. Môže pomôcť vytvoriť príklad ako efektívne spájať historickú a
modernú medicínu. Ľudová liečebňa to je nádej a pomocná ruka. Je to ale
náročný projekt, ktorý je možné zrealizovať len vzájomnou pomocou a
spoločným úsilím.

1. osobný príbeh so šťastným koncom
Nedávno som čelil ťažkým zdravotným problémom. Prežil som vďaka láske,
láske k Bohu sebakontroly, vďaka poznatkom ako pracovať s humorálnym
prostredím (prostredie telesných tekutín)
a vďaka kombinácií historickej a modernej medicíny. Bolo treba siahnúť
veľmi hlboko a mnohému sa naučiť, pretože som mal postihnutý orgán,
ktorý sa takmer nelieči, no dnes ešte žijem a otvorene hovorím,
že moderná medicína by ma ľahko zabila. (na MRT (magnetická rezonancia)
som mal čakať tri mesiace, aj keď lekári vedeli, že môj stav je vážny.
Kúpil som letenku a odletel na Ukrajinu, kde mi MRT urobili v ten deň,
keď som oň požiadal. Potvrdila sa závažná diagnóza a tam ma nakoniec aj
liečili. Uvedomil som si, že lekári nie sú zlí, ale systém a niekedy
pýcha im nedovolí si robiť svoju prácu podľa svedomia,
ani podľa svojich najlepších možností, nedovolí im učiť sa mimo rámec
predložených noriem. Keby som vložil svoj život do ich rúk, v beznádeji
by som čakal, či prežijem, alebo nie.

2. klimatické zmeny
Už dlho sa zaoberám pozorovaním narastajúcich klimatických zmien.
Podrobné informácie nájdete na tejto stránke https://geocenter.info/cs,
kde je súhrn celosvetových klimatických udalostí.
Mnohý špecialsti hovoria o tom, že klimatické zmeny sú natoľko rýchle,
že je nemožné predpovedať ich vývoj a aktuálne túto problematiku vedecká
obec, v súhrnnom vyhlásení označila
za najväčšie nebezpečenstvo pre ľudstvo v súčastnej dobe. Z ohľadom ne
tieto informácié sa posledné roky venujeme výskumu holistickej medicíny,
aby sme disponovali širokými poznatkami v tejto oblasti, ktorá sa po
tisícročia využívala po celom svete ešte pred rozvojom modernej
farmakológie a úzkej špecializácie medicínskych odborov.
Záujem o tieto informácie nás postupne zaviedol do bývalého sovietského
sväzu, kde sme našli niekoľko zaujímavých vedeckých prác z obdobia
občianských a svetových vojen.
V súčastnosti spolupracujeme na výskume cesnakových injekcií, ktorá v
testoch na myšiach dokázala vyliečiť naočkované myši ťažkými
karcinómami.

3. prirodzený profesný vývoj
Dlhé roky sa zaoberáme výskumom a aplikáciou hirudoterapie, takzvaným
liečením pijavíc, ktoré má veľa spoločného práve s prácou s telesnými
tekutinamy ľudského organizmu.
Práve táto práca nás priviedla k pochopeniu významu humorálneho
prostredia (prostredia telesných tekutín) ľudského organizmu, a pretože
hirudoterapia nedokáže riešiť všetky problémy,
postupne sme prehlbovali naše poznatky a výskum v danej oblasti. V
oblasti hirudoterapie sme za posledné roky vyriešili 12 nedostatkov, na
Slovensku sme založili Asociáciu špecialistov hirudoterapie,
vytvorili program bezpečnej aplikácie pijavíc v domácich podmienkach,
zverejnili technológiu chovu a mnoho ďalšieho. Naše práce boli preložené
do 10 svetových jazykov a v súčasnej dobe
patríme k svetovým špecialistom v tejto oblasti.

4. ľudská nátura
Môžem žiť bez ženy, môžem žiť bez detí, môžem žiť bez bohatsva a
osobných ambícií. No jedno nemôžem, nemôžem žiť bez toho, aby som každý
deň poznával Božiu lásku a v službe jemu
pomáhal hľadajúcim ľuďom, ktorí sú pre mňa ako bratia a sestry, pretože
ľudstvo je jedna veľká rodina majúca spoločný duchovný základ.

5. 7 základov Allatra
Dobrovoľníckou prácou v medzinárodnom hnutí Allatra, som pochopil, čo to
znamená spolupracovať a tvoriť v láske. Naučil som sa nemlčať a
pochopil, že ak vidím niekde problém treba sa
pokúsiť ho odstrániť. V mnohých činnostiach, ktoré vykonávam sme
aplikovali 7 základov Allatra, ktoré sa osvedčili ako hodnotný pilier
medziľudskej spolupráce a vzájomých vzťahov.