Bezpečná aplikácia pijavíc v domácich podmienkach

Cieľom projektu je na rozsiahlej skupinovej vzorke dokázať nový spôsob bezpečnej aplikácie pijavíc v domácich podmienkach a zároveň rozšíriť povedomie ľudí o používaní pijavíc pri chronických problémoch, kedy sa používa malé množstvo pijavíc dlhodobo. Tento spôsob patrí medzi najefektívnejší spôsob používania pijavíc pri mnohých chronických chorobách a u nás je prakticky neznámy. Táto práca pomôže mnohým ľuďom a veľa sa všetci naučíme.

Upozornenie: Tento projekt je robený ako občianska iniciatíva viacerých dobrovoľníkov, ktorí používajú národné metódy samo-liečenia. Projekt nemá oficiálny medicínsky význam ani podporu a jeho cieľom je obohatiť národné liečiteľstvo dobrovoľným príspevkom vlastných skúseností, na ktoré má každý človek právo. Účasť v projekte je dobrovoľná a za svoju účasť nesiete plnú zodpovednosť sami. 

Viac informácií o projekte:

Projekt spočíva v tom, že si každý účastník v projekte bude aplikovať jednu pijavicu najskôr každé 3 dni a neskôr každé dva až tri dni, po dobu troch mesiacov na miesta určené odborníkom, podľa individuálneho zdravotného stavu každého účastníka. Počas tohto obdobia si účastník celkovo aplikuje 40 pijavíc.

No konci projektu Vaše aplikácie vyhodnotíme a poskytneme Vám krátku správu o úrovni Vašej adaptácie. Na základe tejto informácie Vám každý skúsený hirudoterapeut dokáže správne nastaviť terapiu pijavicami lekárskymi a určiť bezpečné množstvo aplikovaných pijavíc a aj frekvenciu ich aplikácií.

Podmienky účasti v projekte sú nasledovné: vyplniť zdravotný dotazník a počkať na schválenie Vašej účasti, zaplatiť poplatok 120 EUR + poštovné, poplatok zhŕňa 40 kusov pijavíc, vyhodnotenie Vašeho zdravotného stavu, návrh konkrétnych miest pre aplikáciu a konzultácie počas projektu. Z vašej strany sa zaväzujete podľa svojich najlepších možností dodržať dohodnuté aplikácie a viesť jednoduchú evidenciu o každej aplikácií podľa nižšie uvedeného návodu. Evidencia sa skladá z dvoch častí. Časť prvá, zapísať údaje do priloženej tabuľky v deň aplikácie a deň po aplikácií. Táto evidencia zaberie  minútu.

Pre technicky zdatných účastníkov je tu aj časť druhá. Tam kde je to možné odfotiť miesto počas aplikácie a deň po aplikácií.

Výsledky nám po poslednej aplikácií pošlete k ďalšiej analýze.

Evidencia aplikácií:

Systém jednej zložky: nakoľko sa projektu zúčastní viac ako sto ľudí, je veľmi dôležité, aby ste nám pomohli správnym uchovávaním evidencie o Vašich aplikáciách. Tento spôsob nám pomôže Vaše výsledky rýchlo vyhodnotiť a ľahko sa orientovať v celej histórií Vašich aplikácií.

Evidenciu treba vykonávať do priloženej tabuľky v programe Excel, alebo Open Office. Do tejto tabuľky zapíšte tie údaje, ktoré sú v tabuľke uvedené. Ak máte možnosť viesť aj fotodokumentáciu, poprosíme Vás odfotiť vždy pijavicu počas aplikácie a miesto po aplikácií na druhý deň. Ak sa miesto zle hojí, alebo ak vznikne reakcia na priloženie, môžete toto miesto fotograficky dokumentovať až do doby, než sa rana celkom zahojí. Fotky uložte do jednej zložky,ktorú označte dátumom aplikácie. Do tejto zložky môžete ukladať všetky fotky týkajúce sa tejto aplikácie. Ak to pre Vás nebude zložité, tak fotky ukladajte vo forme dátumu. Teda jej názov po uložení zmeňte napríklad na 12-11-2018. Na základe týchto údajov, dokážeme fotku spojiť s evidenciou vedenou v tabuľke a údaje správne vyhodnotiť.

Na konci projektu nám celú zložku pošlite a my ju celú vyhodnotíme do uceleného záveru.

Tabulka evidencií aplikácií:

Vzor tabulky evidencií aplikácií:

Dátum aplikácie: 13.11.2018
Miesto aplikácie: pupok
Čas aplikácie: 14.00
Veľkosť a počet pijavíc: stredná pijavica
Dĺžka prisatia v minútach: 45
Ako dlho cítite bolesť po aplikácii v minútach: 3
Pocity pacienta počas priloženia pijavice: trošku nervozita
Dĺžka krvácania po aplikácii pijavíc: 4 hodiny
Celkový stav pacietna po priložení pijavíc: bez zmien
Celkový stav pacietna po 12 – 24  hodinách: dobrý
Kvalita spánku po priložení pijavíc: dobrý
Hojenie rán po aplikácii pijavíc: bez problémov
Iné dôležité poznámky: nemám

Čo robiť v prípade reakcií na priloženie:

Počas aplikácií sa môžu vyskytnúť reakcie na priloženie, ako je napríklad začervenanie, svrbenie,zmenená pigmentácia, zlé hojenie a ďalšie. V tomto prípade Vás poprosím, aby ste nás kontaktovali. Vždy nám pošlite fotku a opis problému a priložte celú tabuľkovú evidenciu predchádzajúcich aplikácií.

V prípade, že Vám niečo nebude jasné zavolajte nám na číslo 0944200474.

Prihlásiť sa do projektu:

Ak ste sa rozhodli pre účasť v projekte, prosím vypíšte nižšie uvedený zdravotný dotazník, ktorý zároveň slúži ako aj prihláška do projektu. Prihlásením sa do projektu súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov, pre účely vedenia a následného vyhodnotenia projektu. V prípade iného využitia Vašich údajov Vás opäť poprosím o Váš súhlas, v prípade, že to bude potrebné.

Zdravotný dotazník

Tento dotazník slúži na zber údajov, na základe ktorých získame ucelenejší pohľad o celkovom zdravotnom stave a terapiu pijavicami, buď vylúčime alebo odporučíme.
Dotazník po vyhodnotení odstránime a žiadne informácie o Vás nebudeme uchovávať..

Ak trpíte niektorou z nižšie uvedených kontraindikácií, dotazník nevyplňujte:

  • Infekcie
  • Ťažké krvné ochorenia (pri silnej anémii a hemofílii, trombocytopatii, leukocytóze, lymfocytóze a vysokej sedimentácii)
  • Tehotenstvo – pokiaľ nie je matka na pijavice adaptovaná
  • Onkologické ochorenia
  • Vnútorné krvácanie
  • Náhle brušné príhody
  • Aneuryzma (vydutie ciev)
  • Vnútorné hnisanie
  • Extrémne vysoký alebo nízky tlak