Registrácia na cvičenie SM-systému

Tento formulár slúži ako prihláška na cvičenie SM-systému
v Centre národnej medicíny AGAPÉ v Dolnom Kubíne.