Registrácia na cvičenie SM-systému

Tento formulár slúži ako prihláška na skupinové alebo individuálne školenie SM-systému
v Centre národnej medicíny AGAPÉ v Dolnom Kubíne.