1. Liečenie pijavicami – takzvaná hirudoterapia – jednoducho a pre všetkých

Tento článok vysvetľuje základné princípy unikátnej metódy liečenia pomocou pijavíc lekárskych.

Význam krvi pre zdravie človeka bol zasväteným ľudom známy už oddávna. Pred 600 rokmi napísal slávny šejk Mir-Saïd-Bereke traktát Omnipotence „všemocnosť“, v ktorom opísal tajomstvá krvi, a v ktorom porovnával krv so zdrojom existencie ľudského tela. V tomto traktáte píše: „Krv prináša choroby, krv prináša zdravie, krv dáva nesmrteľnosť telu, krv vracia mladosť starým a z mladého robí starca.

Tento úryvok bol použitý vo videu (zapnite si titulky), kde sa okrem zaujímavých otázok týkajúcich sa krvi, vysvetľujú aj ďalšie veľmi zaujímavé a málo známe fakty.

Nižšie uvedené informácie o liečení pijavicami boli sformulované na základe dostupných, historických a najmodernejších poznatkov v tejto oblasti. Významné poznatky pre vznik tejto práce priniesli: doktor Konstantín Vasilievič Sukhov, profesor Albera Ivanovič Krašeniuk a doktorka Lidia Antonovna Kuplevska. Spomínaní doktori patria k svetovej špičke v oblasti liečenia pijavicami a počas svojej profesionálnej kariéry vychovali a ďalej vychovávajú tisíce profesionálnych hirudoterapeutov, teda ľudí ktorí pijavicami liečia.

Rovnako cenným zdrojom ďalších informácií boli skúsenosti desiatok pacientov, hirudoterapeutov a kolegov, ktorí sa rôznymi spôsobmi delili o svoje poznatky a vzácne skúsenosti.

Toto všetko sú ľudia, ktorým patrí naozajstná vďaka za ich prínos v oblasti liečenia pijavicami.

2. Liečenie pijavicami, je rovnako aktuálne aj v 21. storočí

Každý rok sa vo svete dochovajú desiatky miliónov pijavíc, ktoré sú aplikované na pacientoch pri ich liečbe. V Nemecku a ďalších krajinách je pijavica lekárska oficiálne registrovaná ako liečivo, a na Ukrajine či Rusku sa bežne predáva aj v lekárni.

Čo vieme (veľmi zjednodušene):

Slina pijavíc lekárskych obsahuje veľké množstvo biochemických látok, ktoré pozitívne vplývajú na zdravie človeka. Látky, ktoré sa počas dlhoročných výskumov pijavíc podarilo opísať, je veľmi zložité vyrobiť umelo. Podarilo sa tak len v jednotlivých prípadoch, napríklad v prípade Hirudínu, ktorý je považovaný za ideálny – najlepší liek proti zrážaniu krvi. Smelo môžeme hovoriť o tom, že ak by sa umelo podarilo vyrobiť všetky látky, ktoré slina pijavíc obsahuje, napríklad vo forme tabletiek, vedľa jednej pijavice by stála kopa viac ako 100 rôznych preparátov.

Vieme, že pri strate krvi, ku ktorému pri aplikácií pijavíc dochádza, sa mení viskozita krvi. Voľnou rečou môžeme tento efekt prirovnať k situácií, kedy sa z oleja, ktorý je hustý, stáva riedka voda. Ľudovo sa tak hovorí, že krv človeka sa riedi. Táto terminológia nie je správna, ale v princípe opisuje čo sa deje.

Riedka krv sa ľahšie dostáva do malých kapilár a prepúšťa krvné telesá, ktoré plávajú v krvnej plazme, naproti hustej krvi, ktorá zvyšuje tlak, blokuje imunitný systém a vytvára vhodné podmienky pre vznik rôznych chorôb. Pri strate krvi dochádza k okamžitej regenerácií a obnovení množstva krvi v organizme, čím sa zrýchľuje prirodzený cyklus výmeny krvi, ktorý sa v organizme neustále deje, podľa vlastných pravidiel.

Vyššie opísaná informácia hovorí o princípoch, ktoré súčasná medicína prakticky nevyužíva, až na pár výnimiek, ako je napríklad infúzia a dietológia v prípade, že ju pacient dodržiava. Hovorí o zmene kvality krvi, ešte pred samotným liečením.

Zmena kvality krvi hrá významnú rolu v celkovom terapeutickom efekte pijavice lekárskej. Strata krvi, spolu so slinami pijavíc tvoria ideálny nástroj, ktorý spúšťa samo ozdravné mechanizmy organizmu. Tento efekt vysvetľuje, prečo pijavica pomáha v tak širokom spektre rôznych chorôb, ktoré vznikli na základe narušenej výživy, alebo metabolizmu na bunečnej úrovni ľudského organizmu.

V zahraničí existujú zadokumentované štúdie tisícov vyliečených prípadov u ľudí, ktorí trpeli rôznymi chorobami od problémov s krvným obehom, cez bolesti kĺbov až po rôzne očné a dýchacie problémy. Existuje množstvo opísaných prípadov kedy pijavice pomáhajú v chirurgii, a to prevažne v oblasti plastickej chirurgie. Ešte väčší počet tvoria pacienti, ktorým pijavice pomáhajú dočasne zlepšiť zdravotný stav, a ktorí sa k pijaviciam po dlhé roky vracajú v prípade opakovaného postihnutia. Patria sem pacienti s preležaninami, otvorenými ranami predkolenia, pacienti s diabetickou nohou, pacienti s bolesťami kĺbov vplyvom artrózy, kolísajúcim tlakom, kožnými ekzémami a mnoho iných prípadov.

Človek pozostáva z viac ako 70 % tekutín. Tekutiny sú práve tie, ktoré majú na starosti hlavné funkcie výživy a očisty organizmu. Použitím pijavíc lekárskych, často významne pozitívne ovplyvňujeme zloženie a funkciu telesných tekutín a ich cirkuláciu. Takto pomáhame naštartovať alebo zrýchliť jeho samoliečiace a ozdravné funkcie, ktoré sú pre ľudský organizmus prirodzené.

Chemické zloženie slín pijavíc a podrobne opísaný vplyv pijavíc lekárskych na ľudský organizmus, nájdete podrobne spísaný v knihe Hirudoterapia – dar zdravia. Na trhu nájdete množstvo kníh zahraničnej odbornej literatúry, venovanej práve tejto tématike.

Hirudoterapia poskytuje široké, žiaľ málo známe, možnosti liečenia. V mnohých krajinách sa často využívajú len jej malé časti, malé zrnká poznania. Špecialistov, ktorí sa chcú v tejto oblasti ďalej vzdelávať je málo, a preto mnohým ľudom zostáva jediné, aby sa túto metódu naučili sami. Na základe nadobudnutého poznania tak sami vyberali, či je táto metóda pre nich aktuálna, alebo nie.

Dovolím si niekoľko úvah na aktuálne témy, pre spoločné zamyslenie sa:

  1. Môže hirudoterapia pomôcť v ťažkých časoch globálnych zmien?
  2. Ako dlhodobo uchovávať pijavice v domácich podmienkach a ako ich v dobe krízy rozmnožovať?
  3. Je možné v prípade nutnosti nahradiť niektoré lieky pijavicami?
  4. Dokáže pijavica zachrániť aj ľudský život?
  5. Pár zamyslení na záver.

3. Môže hirudoterapia pomôcť v ťažkých časoch globálnych zmien?

Žijeme v dobe intenzívnych klimatických zmien, ktoré budú podľa predpokladu ďalej narastať a povedú k zásadným globálnym zmenám na planéte. Zmeny môžu viesť k výraznému zúženiu obývateľnej plochy Zeme a miliardovej migrácií ľudí, ktorí budú utekať zo svojich domovov, pred ich následkami. Zatiaľ sú známe evakuácie obyvateľov v prípade, že sa často ľudia majú kam vrátiť. S nárastom klimatických zmien a vulkanickej aktivity na planéte, sa čoraz častejšie bude stávať, že vrátiť sa už nebude kam. Tieto zmeny sú podľa predpovedí naozaj blízko a viac o nich sa môžete dozvedieť v tomto videu (zapnite si titulky). Pre mnohých budú nasledujúce riadky čistou fantáziou, no prejavy globálnych zmien sú už dnes v mnohých krajinách tvrdou, pre nás často nepredstaviteľnou realitou.

Ak sa pozrieme na možnosti, ktoré nám poskytujú súčasné poznatky v odvetví hirudoterapie vidíme, že v prípade nedostatku zdravotnej starostlivosti a moderných syntetických preparátov, môžu pijavice lekárske hrať vážnu rolu v potenciálnom zachovaní zdravia a v niektorých prípadoch aj ľudského života. Z minulosti poznáme viacero prípadov, kedy pijavica zachránila život ľuďom, postihnutých napríklad infarktom.

Na to, aby bolo možné hirudoterapeutickú pomoc poskytnúť, je nevyhnutné zabezpečiť prístup k získaným poznatkom a samotným pijaviciam lekárskym. Je to dôležité hlavne v prípade, že nebude možné pijavice jednoducho zakúpiť a návod na internete bude nedostupný. Z tohto dôvodu sme vyvinuli technológiu mobilného chovu, ktorá dáva možnosť každému človeku, bez finančných nákladov, dlhodobo a v domácich podmienkach pijavice uchovávať, v prípade potreby ich dokáže rozmnožovať a taktiež bezpečne transportovať z miesta na miesto.

V tejto práci zverejňujeme jednoduché kľúče k pochopeniu problematiky hirudoterapie, a zároveň dávame možnosť prakticky každému človeku hirudoterapiu aj prakticky využívať. Tento dokument voľne zdieľajte, ak ho považujete za užitoný a informácie v ňom uvedené používajte na vlastnú zodpovednosť podľa vlastného uváženia.

Samozrejme, že hirudoterapia nie je žiadnym super riešením očakávaných problémov. Je to len malá kvapka pomoci v prípade, že nastanú predpovedané zmeny.

4. Ako dlhodobo uchovávať pijavice v domácich podmienkach a ako ich v dobe kríze rozmnožovať?

Aj napriek tomu, že prakticky všetky zdroje uvádzajú ako najlepšiu formu uchovávania pijavíc nádobu s vodou, nie je to tak úplne pravda. Pijavica sa počas svojho života nachádza vo vode len po určitý čas, svojho ročného cyklu. Cyklus sa skladá s týchto častí: prijať potravu, oplodniť sa, odložiť kokóny, a uložiť sa na zimný spánok.

Ak pijaviciam pravidelne nemeníte vodu, veľmi rýchlo uhynú. Ak sa dlhodobo nachádzajú len vo vode, výrazne zoslabnú. Keď ich však umiestnite do mokrej hliny, vydržia pokojne dlhé mesiace aj s nemenenou vodou. Je známe, že pijavica sa v zime zavŕta do hliny, a tam až do jari spí (hibernuje).

Nové riešenie v chove pijavíc

Predstavíme vám zariadenie, ktoré je nesmierne jednoduché, no aj napriek jednoduchosti, jeho vývoj formou rôznych experimentov, trval roky. Zariadenie prakticky rieši všetky problémy spojené s chovom pijavíc lekárskych, na všetkých jeho úrovniach, mimo kŕmenia. Toto zariadenie dostalo pracovný názov Hirudodom – teda domček pre pijavice. Jedná sa o plnohodnotný uzavretý ekosystém, v ktorom je možné dlhodobo pijavice uchovávať, a v ktorom sa budú prirodzene rozmnožovať. Toto zariadenie si môžete vyrobiť kdekoľvek na svete, podľa nižšie uvedených obrázkov.

V tomto zariadení je možné uchovávať všetky pijavice, aj tie, ktoré sa v budúcnosti budú používať na pacientoch. Pijavice budú v týchto zariadeniach omnoho silnejšie, zdravšie a celkovo vitálnejšie, než pijavice dlhodobo umiestnené v nádobách s vodou.

Pred použitím pijavice jednoducho vložte do nádoby s vodou nech sa preberú, pretože v hline často spia. Pred aplikáciou ich dobre opláchnite pod tečúcou pitnou vodou, obsahujúcou chlór, alebo bakteriálne ošetrite ak máte potrebné skúsenosti.

Popis Hirudodomu

Na výrobu hirudodomu sme použili europrepravky, ktoré sú ľahko dostupné, nemajú žiadne otvory, presne na seba doliehajú a predávajú sa v rôznych variantoch a veľkostiach. Spodné prepravky sme použili ako podstavec, vďaka ktorému dokážeme regulovať výšku celej prepravkovej konštrukcie. Nad ním je umiestnená prepravka, ktorú využívame ako zásobník s vodou. Bolo teda potrebné navŕtať otvor, do ktorého sme umiestnili odvodňovací ventil určený na vypúšťanie menenej vody. Z opačnej strany tohto ventilu sme nainštalovali sitko, ktoré zabráni vniknutiu pijavíc do samotného ventilu. Tento zásobník, zároveň funguje ako bazén pre pijavice v prípade, že majú potrebu v ňom plávať alebo sa páriť. Nad zásobník sme umiestnili ďalšiu prepravku, do ktorej sme urobili asi 10 milimetrové dierky. Cez dierky v zásobníku s vodou steká voda a zároveň sú dostatočne veľké nato, aby cez ne preliezli aj nakŕmené pohlavne dospelé pijavice, takzvané matky.

Políc s pijavicami si môžeme urobiť podľa potreby aj niekoľko. Dierkovaním medzi policami dokážeme pijaviciam zabrániť, aby cez jednotlivé police preliezali, avšak ak im toto neumožníme nedostanú sa do bazénu, ktorý je umiestnený dole. Rozmer použitých prepraviek pri našom Hirudodome 60 x 40 x 20 a 60 x 40 x 12. Rozmer prepraviek si môžete pokojne upraviť podľa vlastnej potreby.

Prístup do bazénu nie je nevyhnutnou podmienkou, ale je to presnejšou kópiou prirodzeného prostredia, v ktorom sa pijavice nachádzajú. Bazén je potrebné častejší kontrolovať, či v ňom nie sú uhynuté pijavice. Prepravku umiestnenú nad zásobníkom sme naplnili čistou hlinou. Aby sme celý systém uzavreli, použili sme ďalšiu prepravku, do ktorej sme vyvŕtali 1 až 2 milimetrové otvory. Táto veľkosť otvorov sa odvíja od veľkosti pijavíc umiestnených v Hirudodome. Pri malých pijaviciach odporúčam vŕtať menšie dierky na vrchnej prepravke. Do tejto prepravky, raz za čas, nalejte potrebné množstvo vody, aby ste celý systém zavlažili. Táto časť, okrem zavlažovania a uzatvorenia celého systému, nemá iný účel a kľudne ju môžete použiť ako kvetináč, napríklad pre bylinky. Bazén je dobré raz za 14 dní skontrolovať a v prípade, že v ňom uhynie nejaká pijavica, vyberte ju a následne vymeňte vodu za čistú.

 Na jednu prepravku, poličku s hlinou o rozmeroch 60 x 40 x 12 môžeme pokojne vypustiť aj 250 pijavíc. Množstvo pijavíc aj pravidelnosť zavlažovania je potrebné, aby si určil každý sám, na základe vlastných experimentov. Do Hirudodomu môžeme vypustiť aj niekoľko dážďoviek. Keď pijavice do hirudodomu umiestnime, celý systém zavlažíme tak, že do hornej uzatváracej nádoby nalejeme 10 litrov vody.  Ak je hlina dostatočne mokrá, ďalej nemusíme robiť nič. Raz za týždeň až 10 dní cez výpustný ventil vypustíme starú vodu a cez vrchnú uzatváraciu nádobu, opäť nalejeme okolo 10  litrov vody. Množstvo vody určujeme podľa potreby zavlažiť systém a podľa veľkosti spodného zásobníka na vodu. Aj tu bude treba trochu skúšania. Tento proces opakujeme, až kým pijavice znovu nepotrebujeme. Vlhkosť hliny kontrolujeme prstami, tak že prehrabneme hlinu v prepravke. Ak hlina nebude dostatočne mokrá, pijavice v nej uschnú. Keď domček otvoríme, pijavice by mali byť viditelne mokré, ak sú polosuché, systém treba rýchlo zavlažiť. Druhy hlín, môžete testovať, dôležité je aby bolo PH hliny okolo 7. V našom testovaní, sa najlepšie osvedčila dehydrovaná rašelina, ktorá po nasiaknutí vodou, dobre a dlho drží potrebnú vlažnosť.

Keď budú pijavice hladné väčšinou ich nájdeme v spodnom zásobníku na vodu. Keď sa na hline „váľajú“ a vypadajú ako mŕtve, jednoducho spia. Nemusia sa do hliny zavŕtať a často ostávajú na jej povrchu, pretože je tam tma.

Starostlivosť o Hirudodom

Hirudodom, podľa potreby a možnosti, raz za 6 až 12 mesiacov rozoberieme, prepláchneme silným chlórovým roztokom a následne čistou vodou, čím ho dezinfikujeme. Dáme novú hlinu a vpustíme pijavice.

Preprava pijavíc

Ak potrebujem chov pijavíc prepraviť na iné miesto, z bazénu vylejeme vodu, zafixujeme celú konštrukciu, napríklad lepiacou páskou a pokojne pijavice prepravíme, tam kam treba. Bez vody vydržia dlho, takže si aj počas dlhej prepravy o pijavice starosti nerobte. Dôležité je, aby hlina v ktorej sa nachádzajú, bola mokrá a nezamrzla.

Rozmnožovanie pijavíc

Pohlavne dospelé pijavice, teda tie, ktoré majú minimálne 9 mesiacov, sa v tomto uzavretom ekosystéme začnú prirodzene páriť a rozmnožovať. Práve vzhľadom na párenie je dobré, aby mali prístup do spodného zásobníku s vodou, ktorý pracovne nazývame bazén.

Pijavice sa pária najlepšie v období leta. Ak máte pohlavne dospelé pijavice, je dobré ich v lete na 30 až 60 dní preložiť do sklenenej nádoby a nechať ich v osvetlenej miestnosti. Pri oplodnenej pijavici sa v prvej tretine pod hlavičkou vytvorí takmer neviditeľný žltý prstenec a táto oblasť čiastočne zhrubne. Vtedy pijavicu môžeme vrátiť spať do Hirudodomu. Keď chceme pijavice spáriť v zime, je potrebné ich preložiť do sklenenej nádoby a pri izbovej teplote im svietiť nepriamym svetlom od 05:00 rána do 21:00 večera. Je pravdepodobné, že sa väčšia časť pijavíc spári priamo v Hirudodome, aj keď s nimi nebudeme manipulovať. Ak bude hlina v domčeku studená, menej ako 17 stupňov, pijavice zaspia a nebudú sa rozmnožovať.

Do Hirudodomu môžeme pokojne kedykoľvek nazerať, a keď vidíme, že nám pijavice na povrchu hliny začali odkladať zámotky – kokóny, tak vieme, že sa proces rozmnožovania úspešne začal. Tieto kokóny môžeme pravidelne kontrolovať, a keď vidíme, že sa z neho pijavice pokúšajú dostať

von, pomôžte im tým, že kokón roztrhnete a pijavice vypustíte do nádoby s vodou. Ak kokón roztrhnete príliš skoro, dostaneme tak nezrelé pijavice, ktoré budú slabé a môžu často hynúť. V prípade, že použijeme hlinu, ktorá je po namočení ťažká a mokrá, je takmer isté, že pijavice budú odkladať kokóny na povrch hliny, ak zariadenie zostavíte správne.

Vyliahnuté pijavice umiestnime do fľašky s vodou. Mali by vydržať bez potravy až 6 mesiacov, môžete ich však pokojne nakŕmiť už pár dní po narodení. Na kŕmenie použite bravčové črevo, ktoré pred použitím namočíme a umyjeme od soli. Krv je potrebné získať ideálne zo zvieraťa, ktoré je bylinožravé. Krv sa dá odobrať aj od živých zvierat, no po odbere ju treba vymiešať tak,  aby sa vyzrážala.  To čo zostane riedke, napustíme do čreva. Prípadne si pijavice môžete priložiť na tenkú kožu, napríklad medzi prsty, kde sa prisajú aj hneď po narodení.

Pijavice ponechávame v nádobe s vodou, až kým ich nedokŕmime do požadovanej veľkosti. V období karantény, teda pár mesiacov pred použitím, ich umiestnite do Hirudodomu. Tu ich nechajte odpočívať a tráviť, aby boli pred použitím hladné.

Chovu zdar

5. Je možné v prípade nutnosti nahradiť niektoré lieky pijavicami?

V tejto časti zámerne nebudeme hovoriť o typoch liekov, ktoré je možné pijavicami nahradiť, nakoľko slina pijavíc obsahuje viac ako 100 biologicky aktívnych látok, ktoré po priložený vplývajú na ľudský organizmus. Budeme vychádzať z toho, čo je dokázané a ľahko overiteľné. Niektoré typy liekov, spojených s patológiami krvného obehu ovplyvňujúcimi viskozitu a zrážanlivosť krvi, je pravdepodobne možné dočasne, ale aj dlhodobo nahradiť použitím pijavíc v prípade, že takáto potreba, napríklad vplyvom prírodnej katastrofy vznikne.

Žiaľ len málo ľudí používajúcich pijavice vie, že najlepší svetový špecialisti v tejto oblasti, dlho hľadali a testovali anatomické body na ľudskom tele, vďaka ktorým by bolo možné dosiahnuť maximálne stabilný terapeutický efekt. Tieto body sú cievami spojené s orgánom alebo systémom, ktorý sa v terapii snažíme liečiť. Nakoľko túto prácu zjednodušíme na absolútne základy, pozrieme sa na bod, ktorého povrchová časť je prostredníctvom krvných kapilár a ciev anatomicky priamo spojená so srdcom. Jedná sa o sliznicu konečníka.

Môžeme teda predpokladať, že látky, ktoré pijavica vypustí do oblasti sliznice konečníka (tmavá časť okolo análneho otvoru) sa žilovým prietokom rýchlo a priamo dostanú do srdca a ďalej do pľúc cez ktoré prejdú do okysličenej arteriálnej krvi, prostredníctvom ktorej sa dostanú do celého organizmu.  Na rozdiel od kože, kde sa po aplikácií pijavíc jej sliny rozprúdia do obrovskej siete podkožných kapilár, je systém konečníku oddelený a funguje podobne ako lievik. Sliny sa nemajú kam rozprúdiť, okrem priamej cesty do srdca. Týmto je konečník tak výnimočný.

Na koži sú podobné miesta, ktoré sú vhodné pre aplikáciu pijavíc, tak aby sme dosiahli maximálne stabilný centrálny terapeutický efekt.

Tieto miesta sú:

Medzi miestami na koži aj medzi konečníkom je však veľký rozdiel v tom, že koža je menej prekrvovaná ako sliznice, reakcia imunitného systému dlhšie trvá, priepustnosť látok bude cez rôzne miesta na tele rozdielna, rana sa dlhšie hojí , pijavica dlhšie saje a častejšie vznikajú reakcie na priloženie, ktoré môžeme opísať ako nevyhnutný vedlajší efekt. Tým, že sa slina pijavíc akoby rozprúdi do širokej siete podkožných kapilár, je potrebné použiť viac pijavíc, aby sme dosiahli  podobný efekt pri konečníku. Cez konečník lokálne problémy nevyriešime, a preto je potrebné poznať oba princípy vplyvu pijavíc ,na koži aj na konečníku. Pijavica po zahryznutí vylúči do oblasti maximálny koncentrát slín, ktorý v mieste zahryznutia výrazne ovplyvňuje priepustnosť tkanív a teda aj cirkuláciu telesných tekutín, ktoré zodpovedajú za výživu a očistenie buniek ľudského organizmu. Patrí sem krv, lymfatická miazga a medzibunková tekutina. Pijavice je teda možné použiť aj pri liečení rôznych povrchových rán a patológií, ako napríklad amputované časti tela, bercové vredy, mokvanie končatín a podobne. Túto problematiku je však potrebné bližšie si naštudovať.

Keď chápeme tieto základné princípy, ľahko si domyslíme, kedy a ako pijavice použiť.
To znamená pri chronických chorobách a chorobách s krvným obehom aplikujem pijavice na konečník, aby sme dosiahli maximálne stabilný celkový terapeutický efekt a pri chorobách nachádzajúcich sa v oblasti kože, alebo podkoží, či už sú to rany, pálenie, bolesti, aplikujeme viacej pijavíc na postihnuté miesto.

Vždy však pijavicu aplikujte len na zdravú kožu, bez zmenenej pigmentácie, alebo priamo do rany. Opisujem tu len základné princípy. Je možné sa o hirudoterapii naučiť ďaleko viac, ale v prípade nutnosti pijavice používať, Vám tieto základy budú stačiť.

Vráťme sa, ale k hlavnej téme tejto časti článku. Na to, aby bolo možné pijavice použiť ako náhradu niektorých liekov, je potrebné dosiahnuť maximálne stabilný celkový (centrálny, teda vplývajúci na celý ľudský organizmus) terapeutický efekt. Maximálne stabilný celkový terapeutický efekt dosiahneme, ak budeme pravidelne prikladať pijavice na jedno miesto, ktoré je anatomicky priamo spojené so srdcom. Takto zabezpečíme približne stabilnú priepustnosť tkaniva, cez ktoré sa sliny pijavíc budú vstrebávať. Priepustnosť tkaniva na rôznych miestach tela, môže byť a často býva rôzna a v niektorých prípadoch krv prúdi do srdca cez ďalšie orgány, napríklad pečeň. Túto možnosť priameho spojenia vybraného bodu so srdcom nám poskytuje sliznica konečníka, na ktorú môžeme pijavice dlhodobo aplikovať každý deň, v prípade potreby.

Dve tretiny imunitného systému sa nachádzajú v oblasti slizníc a je obecne známe, že sliznice sa veľmi dobré prekrvujú. Takto je zabezpečená dostatočná ochrana slizníc pred vážnym poškodením a infekciami a taktiež rýchla regenerácia týchto povrchov, v prípade ich poškodenia. Určite poznáte ľudí, ktorí malú hemoroidy. Tie občasne prasknú, začnú krvácať alebo sa pri tuhej stolici sliznica konečníka natrhne, no nič sa nestane. Na konečníku sa pijavica dokáže rýchlo napiť, čo je veľkou výhodou pri pravidelnom používaní pijavíc.

Akú veľkosť pijavíc zvoliť?

Tak ako máme lieky obsahujúce 25 mg, 50 mg a 100 mg určitej látky, je možné analogicky vybrať aj veľkosť pijavíc, ktoré budeme na konečník aplikovať. Vo väčšine prípadov budeme používať pijavice od 0.5 do 1,5 gramu. Pre väčšinu ľudí je ideálna veľkosť pijavíc okolo 1 gramu, známych ako menšie stredné pijavice. Veľkosť pijavíc zvolíme podľa toho, ako sa nám konečník po aplikácií regeneruje. Ak sa nám konečník zle regeneruje je možné použiť menšiu pijavicu, rovnako ak máme nízky hemoglobín alebo chceme ovplyvniť množstvo stratenej krvi pri používaní pijavíc.

Pijavica o váhe 0,5  gramu vypije približne 0,5 až 1 mililiter krvi, pijavica okolo 1 gramu vypije 1 až 1,5 mililitra krvi a pijavica 1,5 gramu vypije 1,5 až 3,0 mililitre krvi, dospelá pijavica vypije okolo 10 mililitrov krvi. Väčšie pijavice okolo 3 gramy, nie sú pri aplikácií na konečník vhodné. Človek môže úplne bezpečne každý mesiac stratiť približne 150 mililitrov krvi.

Pomocou vyššie opísaného systému Hirudodomu, si každý môže dochovať potrebné veľkosti pijavíc v domácich podmienkach, v prípade, že to bude naozaj nevyhnutné.

Hlavné dôvody prečo sa hirudoterapeuti vyhýbajú aplikácií pijavíc na konečník:

1. Málo vedomosti – často sa stretávame s tým, že ľudia používajúci pijavice, nerozumejú základným princípom fungovania tejto metódy v oblastiach celkovej a kapilárnej cirkulácie krvi, ich vplyvu a vzájomnému kombinovaniu. Táto problematika sa žiaľ týka aj mnohých profesionálnych hirudoterapeutov.  Metódy, ktoré sa dnes často používajú využívajú len malý potenciál možností súčasných poznatkov.

2. Vlastný názor – konečník, je rovnako ako genitálie, považovaný za intímne miesto a myšlienky na prácu s intímnymi miestami, či už svojimi, alebo pacientovými, nie sú práve populárne. Naše vedomie nám vykresľuje rôznych strašiakov, ktorým veríme, a preto o podobných aplikáciách radšej ani neuvažujeme. Príklad z praxe opisuje terapeuta, ktorý si sám myslel, že na konečník si ani jeden pacient pijavice nikdy nepriloží. Opak bol pravdou. Dnes absolútna väčšina jeho pacientov a študentov aplikácie na konečník pravidelne robí sebe aj iným.

3. Chýbajúce skúsenosti – aj napriek logickému predpokladu a anatomickým dôkazom, že naozaj existuje bod, cez ktorý je možné dosiahnuť maximálne stabilný centrálny terapeutický efekt, dlhoročným skúsenostiam a desiatkam tisícom aplikácií pijavíc na konečník, chýbajú v tejto oblasti verejne dostupné, potrebné poznatky, takzvané zdieľané klinické skúsenosti. Tiež sa objavuje strach z toho, že oblasť konečníka je zaťažovaná stolicou a teda existuje nebezpečenstvo infekcie rany po pijavici.

Zároveň, však bez skúsenosti nevieme, aké výsledky máme očakávať, a to je to najhoršie. Ak sa aj odvážime, priložíme si pijavicu na konečník, nič sa nedeje. Pijavica sa napila, pustila, pacientovi rana chvíľu krvácala, ale čo ďalej?

Je to podobné ako pri liekoch. S pravidelnosťou sa efekt postupne dostaví. Možno za pár dní, možno za pár týždňov. Treba byť trpezlivý a uvedomiť si, že sa jedná o trošku inú – stabilnejšiu terapeutickú metódu. Tým, že pacient stratí každý deň malé množstvo krvi, sa postupne bude meniť jej viskozita a zrážanlivosť. Krv sa bude očisťovať, regenerovať a meniť svoju kvalitu. Zároveň sa bude aktivovať a formovať – upgradovať imunitný systém pacienta, na ktorého sme pijavice priložili. Procesy sú podobné ako pri nepravidelnom prikladaní, takže tu už záleží na každom, kto čo vie. V prípade potreby je možné pijavice aplikovať aj dva krát denne.

4. Autorita cudzieho názoru – pokiaľ človek nemá dostatok vlastných poznatkov a skúseností, často a rád počúva rady rôznych autorít, teda ľudí ktorých názor je z akéhokoľvek dôvodu pre pýtajúceho sa človeka dostatočne dôležitým na to, aby na základe ich názorov ovplyvnil v budúcnosti svoje vlastné názory a činy. Je to právo každého koho budú počúvať.

6. Dokáže pijavica zachrániť aj ľudský život?

V ľudovom chápaní hovoríme o záchrane života v spojitosti s jeho zachovaním, teda zabránením fyzickej smrti človeka. Ešte v 60. rokoch 20. storočia vozili záchranári rýchlej pomoci v Sovietskom zväze na výjazdy, práve pijavice lekárske. V histórií je opísaných viacero prípadov, kedy sa práve vďaka pijaviciam podarilo ľudský život zachovať, napríklad u pacientov postihnutých infarktom.

O pijavici vieme, že po aplikácií, teda keď sa pijavica prisaje a pije krv pacienta, sa deje niekoľko dokázaných procesov, pomocou ktorých môžeme ovplyvniť viaceré procesy v ľudskom organizme.

Pri strate krvi, sa znižuje záťaž na srdce človeka, zároveň sa mení viskozita – priepustnosť krvi a pijavica do ľudského tela vypúšťa látky, ktoré okrem toho, že ľudovo povedané riedia krv, takisto rozpúšťajú aj krvné zrazeniny a zabraňujú zrážaniu krvi. Po odpadnutí pijavice na tele človeka zostane rana, cez ktorú následne môže vytekať ďalšia krv, čím sa stále znižuje viskozita krvi a záťaž na srdce. Takéto krvácanie v niektorých prípadoch trvá aj 24 hodín po odpadnutí pijavice. Tým, že sa z tela stráca krvná plazma, červené a biele krvinky, sa do krvného riečiska prakticky okamžite vylučuje tekutina z medzibunkového prostredia, ktorá stratenú plazmu nahrádza a organizmus postupne tvorí potrebné, nové červené a biele krvinky. Zmenou viskozity krvi sa v organizme mení veľa procesov, napríklad krvný tlak.

Zdá sa to smiešne? V prípade potreby a nedostatku zdravotnej starostlivosti pijavicu ničím nenahradíte a ani smiechom nie. To bola iba rečnícka vložka. J

V predchádzajúcej kapitole sme opísali maximálne stabilný centrálny terapeutický efekt, ktorý je vhodný pri ľahších, alebo chronických chorobách, a v ktorom pracujeme s jednou pijavicou pravidelne. V akútnych prípadoch, alebo stavoch ohrozujúcich život aplikujeme väčšie množstvo pijavíc naraz. Napríklad pri infarkte môžeme aplikovať 5 až 9 pijavíc do oblasti srdca, ( 3 pijavice do jamky nad hrudnú kosť, 3 pijavice približne na stred hrudníka a 3 pijavice do oblasti slnečného pletenca, pod hrudnú kosť), pričom ich môžeme všetky aplikovať naraz, priložiť ich a prikryť pohárom aby neušli, kým sa nezahryznú (aplikujeme na hrudník, lebo pacient bude ďalej ležať, aby sa rana dobre hojila a ľahko preväzovala). Pri akútnych problémoch, alebo poinfarktových stavoch, môžeme aplikovať 3 pijavice, najskôr každý deň a neskôr každý druhý deň do tej istej oblasti. Ak nám to situácia dovolí, zapojíme aj prácu s konečníkom. Keď sa pacient stabilizuje, môžeme aplikovať jednu pijavicu každý deň, ako som už vyššie opísal.

V minulosti je opísaných viacero prípadov kedy pomocou malého krvácania, zastavovali veľké. Napríklad pri intenzívnom krvácaní z nosa, alebo pri amputácií končatín, aplikovali niekoľko pijavíc (4 až 5) na konečník a veľké krvácanie sa zastavilo. Tento fenomén nie je zatiaľ opísaný, je však možne predpokladať, že práve spojitosť konečníka priamo so srdcom, skrýva odpoveď na túto otázku.

U niektorých pacientov je možné použiť aj veľké množstvo pijavíc od 10 do 20 a v niektorých prípadoch aj viac. Toto je však kapitola, ktorú tu podrobne rozoberať nebudeme. V prípade nutnosti vychádzajte z toho, že pri jednej apelácií sa považuje za bezpečné použiť 12 pijavíc u veľkej časti pacientov,

Vyššie sú opísané dva spôsoby vplyvu na celkový organizmus človeka. Jeden používame ako lieky s minimálnou záťažou na organizmus a druhý používame ako pohotovostný spôsob rýchleho a intenzívneho vplyvu na vnútorné prostredie ľudského organizmu.

Hojenie rán

Rany sa u ľudí hoja rôzne. Obecne môžeme povedať, že na konečníku sa rana zahojí hneď (12 hodín a chrasta nevzniká), na koži to trvá dlhšie (až 24 hodín a chrasta sa hojí okolo 5 dní ). Hojenie rán záleží od veľkosti pijavíc, čím menšia pijavica, tým rýchlejšie hojenie. Po pijaviciach do 1 gramu nezostávajú žiadne stopy. Pri väčších pijaviciach, môže na niektorých miestach zostávať malý podkožný hrášok a zmenená pigmentácia kože.

Bakteriálna mikroflóra pijavíc a reakcie na priloženie

Pijavice sú živý organizmus a obsahujú rôzne baktérie, ktoré ale nie sú pre ľudský organizmus nebezpečné v prípade ak imunitný systém funguje viac menej v poriadku.. V najhoršom prípade vznikne nejaký opuch, teplota, svrbenie, alebo zmenená pigmentácia. Je to reakcia imunitného systému na cudzorodé látky a ľudia si ju často mýlia s alergiou na pijavice. Všetky tieto reakcie za niekoľko dní odznejú. História miliónov aplikácií pijavíc po celom svete dokazuje, že ich používanie je bezpečné.

Keď sa pijavica zahryzne, naruší povrchovú časť kože alebo sliznice. Takto začne do ľudského organizmu vypúšťať sliny, ktoré sú pre ľudský organizmus cudzorodé. Nešpecifický imunitný systém zareaguje okamžite a spustí reťazec imunitných reakcií. Postupne sa však vytvorí špecifický imunitný systém  a pacient sa na pijavice takzvane adaptuje, podobný princíp ako u vakcinácie, čiže reakcie na priloženie vznikať nebudú. Ak sa však na pijavici objaví nový typ baktérie, dočasne sa reakcia môže znovu objaviť. Ľudia, ktorí pijavice pravidelne používajú, si postupom času zvyknú na väčšinu ich baktérií. Pri aplikácií na konečník a uhol sánky, často po niekoľkých aplikáciách, dôjde k zväčšeniu lyfatických uzlín, ktoré môže byť až bolestivé. Zväčšenie sa za pár dní stratí.

7. Pár zamyslení na záver

Vráťme sa k záchrane ľudského života. Keď píšem tieto riadky, uvedomujem si, že všetko  vynaložené úsilie pomôže len pár jedincom, ktorí uvidia podstatu tejto práce a zmysel tohto poznania. Uvedomujem si, že jediné čo môžeme ponúknuť v rámci hirudoterapie je pár odpovedí na banálne otázky, ktoré však môžu v ťažkých časoch poslúžiť ako pomoc v zachovaní zdravia či života o kúsok dlhšie. Keď každý človek vo svojom okolí, urobí prácu na pomoc druhým, je šanca, že sa veci zmenia k lepšiemu.

No to, čím by som sa s Vami naozaj chcel podeliť je kniha Allatra od spisovateľky Anastasie Novych, ktorú naozaj odporúčam prečítať si každému.  Sú v nej poznatky ktoré boli ľudom dané na to, aby prekonali ťažké časy, ktoré čoskoro prídu. Myslím, že jedno je isté. Ľudstvo prežije len vtedy, keď sa zjednotí v pochopení a láske.

Hirudoterapia, podobne ako aj ľudský život každého človeka, má aj v dnešnej dobe ďaleko väčší potenciál než si pripúšťame. Je smutné že treba, aby z neba padal oheň a zem sa triasla na to, aby sa človek zamyslel a otvoril oči.

Kde a čo sa naučiť v modernej hirudoterapii (hlavné body):

Konstantin Vasilievič Sukhov: používanie stredného množstva pijavíc, história hirudoterapie, celková hirudoterapia, centrálne miesta pre priloženie, práca s pacientami, liečenie rôznych patológií

Profesor Albert Ivanovič Krašeniuk: vedecký prístup k hirudoterapii, používanie malého množstva pijavíc dlhodobo, práca s konečníkom, fenomén biochemickej adaptácie na pijavice, systematický spôsob liečenia pijavicami a ďalšie jeho práce.

Lidia Antonovna Kuplevska: používanie veľkého množstva pijavíc, práca s reakciami na priloženie, celková hirudoterapia, podrobne rozoberá všetky hlavné patológie všetkých systémov ľudského organizmu, úprava stravy a pitného režimu počas terapie a očistné metódy národnej medicíny.

Asociácia špecialistov hirudoterapie na Slovensku: www.uop.sk chov pijavíc lekárskych, celková hirudoterapia, prehľad rôznych spôsobov a metód liečenia, základné princípi liečenia pijavicami, používanie pijavíc v domácnosti a na dedinách.

Každý z vyššie uvedených odporúčaných špecialistov hirudoterapie pozná veľký kus jedného celku.

Hovoriť o zdraví bez toho, aby sme spomenuli lásku je podobné ako dať človeku liek od bolesti, miesto toho aby lekár riešil príčinu.

Rád by som Vám odporučil prečítať si knihu Allatra od Anastasie Novych.
Je tam veľa zaujímavých informácií, ale aj životne dôležitých, ako napríklad informácia o tom, ako v sebe pestovať vnútornú lásku, ako rozvíjať vnútorný dialóg medzi osobnosťou a dušou človeka.

Allatra nevyvracia žiadnu vieru, len dopĺňa o to, čo hľadá každý z nás. Učí ako rozvíjať hlboké city, cez ktoré prúdi láska, učí ako porozumieť bohu, jediným vnútorným jazykom. Veď aj štastie je cit.

Možno budete mať chuť si vyskúšať meditáciu lotosový kvet: ktorú v našom kolektíve robíme niekoľkokrát denne.