18.kapitola

18.kapitola: Od človeka k človeku – to najdôležitejšie

Po vydaní knihy, ktorú práve čítate, prišlo množstvo pozitívnych ohlasov od čitateľov. S viacerými som mal možnosť osobne obsah knihy prediskutovať a niektorí sa práve zúčastňujú školení, pripravujúc sa na dráhu profesionálnych hirudoterapeutov. Zistil som však, že dôležitá časť informácie v tejto knihe chýba.

Každý človek vládne drahocenným zdrojom životnej energie, o ktorom často ani netuší. Táto energia sa prejavuje prostredníctvom našej pozornosti. Tam, kam smerujeme pozornosť, sa začne diať niečo neobyčajné. Je to podobné, ako keď slnko zasvieti na rastlinku a ona začne rásť. Je to naozajstná životná sila. Čomu venujeme pozornosť, to rastie. Pretože žijeme v materiálnom svete, o našu pozornosť sa vedie ustavičný boj a informácia o cennosti a podstate pozornosti zostáva nepochopená a skrytá.

K tomu, aby sa človek naučil svoju pozornosť vedome kontrolovať, slúži meditácia. Pomocou meditácie človek začne registrovať, kam sa jeho pozornosť stále a takmer nevedome stráca, má možnosť všimnúť si všetky zautomatizované procesy, ktoré v ňom prebiehajú a uvidieť záchytné body na pohltenie jeho pozornosti. S trochou praxe sa človek môže naučiť svoju pozornosť vedome kontrolovať.

Človek má právo slobodnej voľby, kam bude svoju pozornosť smerovať. Túto slobodu však mnoho ľudí dávno stratilo len preto, že o nej nevedia. Nevedia o vlastných možnostiach.

Podstata každého človeka je duálna. Materiálna a duchovná. K materiálnej podstate patrí náš rozum, schopnosť myslenia a predstavivosti. K duchovnej podstate patrí výlučne proces cítenia. Bez jedinej myšlienky, bez jediného obrazu, bez emócií.

Materiálna podstata ustavične bojuje o našu pozornosť. Pomocou myšlienok, prianí, ega. Túto pozornosť viac-menej automaticky aj dostáva, pretože si za roky života vytvorila schémy, ktoré fungujú a ktoré efektívne pohlcujú všetku energiu priťahovaním pozornosti na seba. Duchovná podstata človeka, jeho duša, pozornosť nevyžaduje, ona je pokojná a neustále žiari v stave lásky, bez potreby bojovať o pozornosť. No keď si človek uvedomí, že jeho duša vďaka pozornosti rovnako rastie a rozvíja sa, začne túto pozornosť svojej duši vďaka slobodnému rozhodnutiu a vynaloženému úsiliu venovať. Čomu venujeme pozornosť, to rastie.

Ľahkou metódou, ako venovať pozornosť svojej duši, je meditácia lotosového kvetu, ktorú nájdete podrobne opísanú v knihách Anastasie Novych, napríklad aj v knihe Duchovné praktiky. Je to jednoduchá meditácia, ktorú môžete robiť v akejkoľvek pohodlnej polohe, pri ktorej sa dokážete uvoľniť. Do oblasti svojho slnečného pletenca – miesta, kde sa nachádza duša, zasaďte semiačko lotosového kvetu a každý deň ho polievajte svojou láskou a vďačnosťou. Všetko výhradne na úrovni citu, až z neho začne rásť lotosový kvet, ktorý bude naplnený vibráciou lásky a vďačnosti. Svojím spôsobom budete lásku, ktorú vám dáva vaša duša, posielať svojej duši späť a budete tak milovať svoju dušu. Túto meditáciu je najlepšie robiť ráno o 8:00 a večer o 20:00 slovenského času. Myšlienky, ktoré sa budú počas meditácie objavovať a ktoré budú komentovať, čo cítite, majú jediný zámer – získať späť vašu pozornosť. Vy sa však vedome vráťte k sústredeniu na svoj lotosový kvet.

Ak vás táto meditácia osloví a vy pochopíte jej zmysel, začnú vznikať otázky. Odpovede na tieto otázky nájdete v knihách Allatra.

Pre menej citlivých ľudí je najlepšie začať najprv autogénnym tréningom, pri ktorom sa učíte pomocou vedomia — rozumu kontrolovať svoje telo. Pre tento krok je vhodné použiť Schultzov autogénny tréning. Keď zvládnete kontrolovať a uvoľniť telo, až potom ako druhý krok bude nasledovať meditácia.

Pri meditácii sa učíme všímať si svoju pozornosť a myšlienky, ktoré sa objavujú, a postupne dokážeme svoju pozornosť smerovať tam, kam potrebujeme, napríklad na precítenie oblasti slnečného pletenca. Keď sa naučíme kontrolovať pozornosť, začneme robiť duchovné praktiky na úrovni citu. To znamená, že telo je uvoľnené, pozornosť nevenujeme myšlienkam, ale smerujeme ju na precítenie duše, ktorá je v oblasti slnečného pletenca. V tejto oblasti generujeme lásku a preciťujeme, čo sa deje. Nič neočakávame ani nič v myšlienkach nekomentujeme. Duchovná praktika je živá a zakaždým môže byť úplne iná.

Pre ľudí, ktorí necítia lásku, je dobré najskôr použiť nástroj pozitívneho myslenia, keď si často opakujete, že všetko je dobré, všetko sa podarí, že človek je šťastný a venuje svoju pozornosť do oblasti slnečného pletenca. Postupom času sa začnú objavovať náznaky radosti a lásky, ktoré je možné ďalej rozvíjať.

Všetky tieto témy sú podrobne opísané v knižkách Anastasie Novych a z môjho pohľadu je to najucelenejšia a najhodnotnejšia literatúra v oblasti duchovného rozvoja a pravdy o človeku.
Meditácia nie je v rozpore so žiadnou vierou. Boha je možné poznať len cez lásku, prostredníctvom duše, ktorú človek môže precítiť, ak sa naučí kontrolovať svoju pozornosť a dokáže ju aktívne a pravidelne smerovať na precítenie lásky a vďačnosti. Pre rast vlastného lotosového kvetu.