1. Θεραπεία με ιατρικές βδέλλες – η αποκαλούμενη ιρουδοθεραπεία – απλά και για όλους

Лечение пиявками – так называемая гирудотерапия – просто и для всех.