7.kapitola

7. kapitola: Veľkosť pijavíc

Mnohých praktických hirudoterapeutov pravdepodobne prekvapí informácia, že v Rusku, v zemi, odkiaľ pochádza najväčšie množstvo všeobecne dostupných návodov, ako používať pijavice lekárske, sa používajú v priemere o 30% až 50% menšie pijavice ako u nás. Stredná pijavica v Rusku a na Ukrajine váži v priemere 0,8 gramov a u nás 1,5 gramu.

V čom spočíva rozdiel?
(nižšie opíšem situáciu so strednou veľkosťou pijavíc lekárskych, ktoré sú u nás najpoužívanejšie)
Vezmime si, že v knihe, podľa ktorej sa mnohí hirudoterapeuti a často aj lektori hirudoterapie o liečení pijavicami učili a ďalej ho praktizovali, je napísané odporúčanie použiť osem pijavíc. Keď použijeme zaužívanú strednú veľkosť u nás, je to akoby sme použili dvanásť až pätnásť pijavíc ruskej veľkosti. Toto je hlavný dôvod, prečo sú v našich končinách reakcie na priloženie omnoho silnejšie ako v Rusku. Použitím správnej strednej veľkosti sú prípadné reakcie na priloženie slabšie a rany nezanechávajú stopy vo forme jazvy. Pijavice sa inak zbytočne nadužívajú, čo len ukazuje na fakt, že frekvencia a množstvo použitých pijavíc je veľmi povrchne pochopená a ľudia sa opierajú o odporúčania, ktorých pôvod nepoznajú.
Aby sme sa vyhli zbytočnému nadužívaniu pijavíc, máme pripravený náučný experiment, ktorým dokážeme vplyv vybraných veľkostí pijavíc na rôzne krvné skupiny a typy ľudí. Tento experiment však bude finančne náročný, takže zatiaľ hľadáme potrebné prostriedky. Laboratóriá a experimentálna skupina sú pripravené kedykoľvek začať.

Druhým problémom je hojenie rán na viditeľných miestach. Ako som už opisoval, po použití strednej pijavice často po zahojení ranky zostáva malinký hrášok zrastu pod kožou. Toto sa u správnej strednej veľkosti prakticky nevyskytuje a hojenie rán je lepšie a rýchlejšie. Použitím nesprávnej veľkosti sebe alebo svojim klientom spôsobujeme zbytočné komplikácie, ktoré v pôvodnej hirudoterapii neboli zamýšľané a sú výsledkom neodbornosti.

Tretím problémom je, že ľudia chcú často použiť svoju pijavicu opakovane. Keď si však aplikujú štandardnú veľkosť pijavice, tak táto je na ďalšiu aplikáciu už príliš veľká a je možné ju aplikovať len na určité miesta. Použitím menšej veľkosti sa dĺžka terapie a možnosti jej použitia značne rozširujú a predlžujú.

Štvrtým problémom je psychická a fyziologická adaptácia človeka. Keď na začiatku pacient používa menšie stredné pijavice, rany sa mu dobre hoja, nemá nepríjemné pocity, prehryznutie kože skoro vôbec nebolí a pacient sa postupne a plynulo pripraví na aplikáciu akejkoľvek veľkosti pijavíc.

Ešte doplním, že u niektorých typov pacientov je vhodné používať štandardnú u nás zaužívanú veľkosť pijavíc 1,5 gramu. Do tejto skupiny by som odhadom zaradil tak 20 až 30% pacientov.

Ľudia sa často pýtajú, koľko pijavíc a kam aplikovať. Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať a to hlavne preto, že človek, ktorý profesionálne, teda odborne, či už ako pacient alebo hirudoterapeut, pijavice používa, by mal vedieť ako pracovať s rôznymi veľkosťami pijavíc u rôznych pacientov. Práve vďaka výberu správnej veľkosti pijavíc a ich kombináciou je možné pijavice aplikovať na celé telo. Keď to zjednoduším, tak na tvár nebudeme aplikovať veľkú pijavicu, pretože zostane dlhodobá, možno doživotná jazva, ale použijeme niekoľko kozmetických pijavíc. Kozmetické pijavice však nebudú mať taký silný účinok, preto spolu s kozmetickými pijavicami aplikujeme, napríklad do pupku (centrálne miesto pre aplikáciu), jednu až tri stredné alebo veľké pijavice, ktoré do organizmu vylúčia väčšie množstvo aktívnych látok a predovšetkým odoberú väčšie množstvo krvi, čím krátkodobo zmenia je viskozitu, a krv, ktorá sa bude dostávať do tváre, už bude riedka a ľahko priepustná, takže kozmetické pijavice len lokálne zosilnia terapeutický efekt. Takéto jednoduché to je.

V praxi používame tri základné veľkosti pijavíc. Ak to vyžaduje situácia a pacient sa obráti na chovateľa pijavíc, je možné každú veľkosť pijavíc upraviť a dodať požadovanú veľkosť podľa potrieb pacienta alebo hirudoterapeuta.

1. Malá pijavica — kozmetická
Prvú veľkosť označujeme ako kozmetické, čiže malé pijavice. Pijavice tejto veľkosti nezanechávajú na tele väčšiny pacientov žiadne viditeľné známky po aplikácii. Ich zahryznutie je nebolestivé a ranky sa veľmi rýchlo hoja. Krvácanie je kratšie ako u väčších pijavíc. Pre ich veľkosť je potrebné použiť viac takýchto pijavíc a používať ich spolu so strednými alebo veľkými pijavicami aplikovanými do centrálnych miest pre priloženie pijavíc. Takáto pijavica má približne 0,5 gramu a po prisatí vypije približne 1 až 1,5 mililitrov krvi.

2. Stredná pijavica
Druhá veľkosť sa označuje ako stredná veľkosť pijavíc. Vo svete je to najčastejšie používaná veľkosť pijavíc, no ako som už písal, v Európe sa používajú príliš veľké stredné pijavice, ktorých použitie prináša v mnohých prípadoch zbytočné nepríjemnosti. Vo svojej praxi teda využívame termín menšie stredné a väčšie stredné pijavice. Menšia stredná pijavica má okolo 0,8 gramu a väčšia stredná pijavica okolo 1,5 gramu a po prisatí vypijú 2 až 4 mililitre krvi. Zahryznutie menšej strednej pijavice je mierne bolestivé a rana sa rýchlo hojí. Zahryznutie strednej väčšej pijavice je viac bolestivé a zvyšuje sa pravdepodobnosť silnejšej reakcie na priloženie, ako je napríklad svrbenie a začervenanie rany.

3. Veľká pijavica
Ako tretiu veľkosť označujeme veľké pijavice lekárske. Tieto pijavice sa väčšinou využívajú pre veterinárne účely, hlavne u koní. Sú však ľudia, ktorí takéto pijavice vyžadujú a na tele u niektorých typov ľudí sú miesta, pre ktoré je tento typ pijavice vhodný. Jej zahryznutie je viac bolestivé a po zahryznutí na tele ostáva dlhodobá alebo celoživotná jazva. Veľká pijavica váži tri a viac gramov a vypije osem až desať mililitrov krvi.
Na rôznych miestach nášho tela sa, hlavne pri použití väčších pijavíc, budú rany hojiť rôzne a zmeny kože po aplikácii budú tiež rôzne. Pri použití menších pijavíc sú rozdiely minimálne.

Ako teda vybrať správnu veľkosť pijavíc a ako ich kombinovať?
Hlavnú úlohu vo výbere pijavíc hrajú rolu tieto faktory: náš zámer, koža pacienta, miesto, určené pre aplikáciu, vek pacienta, váha pacienta a dĺžka krvácania po aplikácii. Pokúsim sa hlavné princípy opísať na príkladoch, no je dôležité, aby každý človek používajúci pijavice získal s aplikáciou vlastné skúsenosti a cit pre to, akú veľkosť kedy použiť.

1. Zámer
Predtým, ako určíme veľkosť a množstvo pijavíc, ktoré budeme aplikovať, je veľmi dôležité ujasniť si zámer, čiže cieľ, ku ktorému terapiu smerujeme. Napríklad ak pacienta adaptujeme a plánujeme, že si bude aplikovať vždy len jednu pijavicu raz alebo dvakrát za týždeň, tak už vieme vypočítať množstvo a frekvenciu aplikácie a veľkosť určíme podľa typu pacienta. Ak sa pacient pijavíc bojí, na začiatku aplikujeme malé stredné pijavice a to až dovtedy, kým sa s nimi bude cítiť pohodlne. Ak takýto problém nemá, vyberieme vhodnú pijavicu podľa veľkosti a typu kože pacienta. U žien, chudých mužov, starších ľudí alebo naopak mladistvých, ktorí majú tenkú alebo jemnú kožu, použijeme vo väčšine prípadov malú strednú pijavicu. U väčších pacientov, u pacientov s hrubou kožou či s rýchlou zrážanlivosťou krvi použijeme väčšiu strednú pijavicu.

Pacient nám po niekoľkých opakovaných aplikáciách môže povedať, že zvolený typ pijavice sa mu zdá malý. Podľa okolností upravíme buď veľkosť pijavíc, alebo ak sme si veľkosťou pijavíc istí, upravíme frekvenciu používania pijavíc, aby pacient používal tú istú veľkosť pijavíc, ale častejšie.

Vezmime si tento príklad: Bolesti ramena u mladej ženy, ktorá nechce na tele viditeľné jazvy po aplikácii a nikdy si pijavice neaplikovala. (Osobne zastávam názor, že profesionál by nemal zanechávať po svojej práci žiadne zbytočné stopy ani tam, kde to pacientovi nevadí – liečenie je umenie.) Po priložení prvej pijavice na test reakcie organizmu, ktorý opisujem v inej časti tejto knihy, môžeme ešte počas testu priložiť druhú kozmetickú, alebo menšiu strednú pijavicu do oblasti postihnutého ramena. Takto robíme skúšku hojenia rany a podľa výsledku upravíme veľkosť použitej pijavice. Ak zostane viditeľná jazvička alebo hrčka pod kožou alebo hnedý fľak na koži, zvolíme menšiu veľkosť. Ak sa rana celkom zahojí, môžeme použiť zvolený typ pijavíc.

Aby sme použili čo najmenšie množstvo pijavíc lokálne (na rameno), treba určiť, či je bolesť skôr povrchová alebo hlboká. Pri povrchovej bolesti použijeme viac kozmetických pijavíc a pri hlbšej bolesti použijeme jednu až tri menšie stredné pijavice. Oba varianty kombinujeme s priložením ďalších pijavíc na centrálne miesto pre priloženie. Ja osobne by som zvolil aplikáciu jednej menšej strednej pijavice lokálne spolu s aplikáciou jednej až dvoch väčších stredných pijavíc do pupku. Alebo by som zvolil aplikáciu jednej menšej strednej pijavice lokálne spolu s aplikáciou troch kozmetických pijavíc lokálne a súčasne aplikoval jednu väčšiu strednú pijavicu do pupku.
Ako to funguje? Rameno je pomerne komplexná telesná štruktúra a je pravdepodobné, že pri aplikácii pijavíc sa budeme snažiť dostať viac do hĺbky, ale nechceme zanechať viditeľné následky na koži. Pri menšej strednej pijavici by sa rana mala zahojiť úplne a táto veľkosť má hlbšie zahryznutie, a teda sa očakáva aj hlbší účinok. Kozmetické pijavice, prisaté okolo strednej, len zosilnia efekt viac do okolia a stredná pijavica na centrálnom mieste pre aplikáciu reguluje množstvo látok, ktoré sa do krvi dostávajú, ako aj viskozitu krvi.

Ako ďalší príklad opíšem aplikáciu pijavíc pri kŕčových žilách u pacientky s nadváhou, ktorá je adaptovaná, rany po aplikácii prestávajú krvácať za dve hodiny a robíme opakovanú aplikáciu. V tomto prípade aplikujeme tri väčšie stredné pijavice do oblasti kostrče a pod kostrč, po jednej menšej strednej pijavici medzi palec a štvrtý prst na každej nohe a do oblasti kŕčových žíl použijem päť menších kozmetických pijavíc, hlavne do oblastí, kde sa kŕčová žila začína a končí.

Ako to funguje? U pacienta pozorujeme rýchlu zrážanlivosť krvi a nadváhu, čo vytvára vhodné podmienky pre aplikáciu väčšieho množstva pijavíc. Do oblasti kostrče aplikujeme tri stredné pijavice, toto miesto býva zakryté odevom, takže prípadné mini jazvičky nám neprekážajú. Tieto pijavice regulujú hlavnú časť terapie, teda množstvo látok vypustených do organizmu počas prisatia, znižujú viskozitu krvi a zlepšením mikrocirkulácie uvoľňujú bedrovú a lonovú oblasť vrátane oblasti krížovej kosti chrbtice, v ktorých sa často nachádza hlavná príčina vzniku kŕčových žíl. Na nohu medzi palec a štvrtý prst použijeme menšiu strednú pijavicu alebo viac kozmetických, pretože je tu často veľmi tenká koža, ktorá sa horšie regeneruje. Toto miesto sme vybrali preto, že v tejto oblasti sa nachádza ľahko dostupný povrchový žilový systém, ktorý prechádza do hlbokého žilového systému, teda jeho začiatok, do ktorého pijavica vylúči aktívne látky a tie sa potom smerom po toku krvi, teda smerom k srdcu, postupne dostávajú do vyšších časti spodnej končatiny. Na postihnuté miesto aplikujeme len malé kozmetické pijavice, pretože sa jedná o povrchové žily, nie je potrebné hlboké zahryznutie a hlboký lokálny vplyv pijavice lekárskej, ale viac sa sústredíme na prepracovanie čo najväčšej časti postihnutej oblasti. Pijavice aplikujeme na začiatok a koniec postihnutého miesta, pretože toto je miesto, ktoré má najväčšiu šancu na regeneráciu a zároveň pracujeme na prevencii pred ďalším rozšírením kŕčovej žily znižovaním tlaku a lepším prekrvením postihnutej oblasti. Tejto téme sa budem podrobne venovať v časti Diagnózy.

2. Koža pacienta
Koža je zrkadlom celkového stavu organizmu. Ak je koža zdravá, pružná a prirodzene vonia, existuje veľká pravdepodobnosť, že sa po pijaviciach bude dobre regenerovať. V takomto prípade určujeme veľkosť hlavne podľa miesta určeného pre aplikáciu.
Zápach kože hovorí o znečistenom vnútornom prostredí. Túto informáciu zohľadníme predovšetkým pri výbere miesta a frekvencie aplikácie pijavíc. Vyhneme sa aplikácii pijavíc do oblasti končatín a pracujeme prevažne s centrálnymi miestami pre priloženie. Postupne pacienta adaptujeme, snažíme sa zmeniť diétu a pitný režim, ak je to potrebné. Znečistené vnútorné prostredie môže mať vplyv na hojenie rán, imunitnú reakciu organizmu a tvorbu zápalov.

Tenká koža sa vo väčšine prípadov bude horšie hojiť a budú na nej zostávať viditeľné následky po aplikácii. V takýchto prípadoch (a vždy na miestach s prirodzene tenkou kožou), aplikujeme malé kozmetické pijavice. Pri aplikácii správnej veľkosti pijavíc v kombinácii s centrálnymi miestami pre priloženie nezostanú žiadne viditeľné následky. U pacientov s normálnou váhou a tenkou kožou bude často cirkulácia krvi lepšia a je teda možné použiť menšie množstvo pijavíc.
Hrubú kožu pijavice ťažko prehryznú, preto používame väčšie stredné pijavice. Často môžeme použiť aj viac pijavíc, keďže pacienti s hrubou kožou mávajú prevážne horšiu cirkuláciu krvi.
Koža u obéznych pacientov bude reagovať inak ako u pacientov s normálnou váhou. Pri aplikácii pijavíc sa v oblasti podkožného tuku môžu vytvárať modriny a vplyv pijavíc, aplikovaných do takýchto oblastí, bude mať výrazne odlišný účinok. Preto pijavice aplikujeme na časti tela, ktoré sú najmenej obrastené nadbytočným tukom, napríklad chrbát, krk, análny otvor, uši a podobne.
Koža u pacientov s degenerovaným svalstvom a narušenou cirkuláciou telesných tekutín bude vykazovať problémy pri hojení rán a existuje aj hrozba vzniku vredov predkolenia. Volíme postupnú adaptáciu pacienta pomocou centrálnych miest pre aplikáciu pijavíc a po adaptácii používame lokálne malé kozmetické pijavice v kombinácii s pijavicami priloženými na centrálne miesto pre priloženie pijavíc.
Koža so zmenenou pigmentáciou upozorňuje na narušenú lokálnu cirkuláciu telesných tekutín alebo na genetické zmeny, prípadne na infekciu či výskyt iných patogénov v organizme. Vo väčšine prípadov, ak má pacient zmenenú pigmentáciu od narodenia, tak sa jedná o genetickú deformáciu, ktorú pravdepodobne nebude možné a ani nie je potrebné liečiť. Ak sa zmenená pigmentácia vyskytla až neskôr, snažíme sa nájsť príčinu. Tu zase záleží na tom, ako dlho problém u pacienta trvá a podľa toho upravíme typ terapie. Do oblasti zmenenej pigmentácie pijavice neaplikujeme. Môžeme ich aplikovať na zdravú časť kože na okrajoch zmenenej pigmentácie. V prípade modriny alebo chirurgického zákroku pijavicu aplikujeme aj do miesta so zmenenou pigmentáciou.
Chlpatá pokožka alebo vlasatá časť hlavy vyžaduje v prípadoch, kde nám chlpy alebo vlasy prekážajú v aplikácii, špeciálnu úpravu. V mieste určenom pre aplikáciu odstránime minimálne množstvo ochlpenia. Miesto potom napichneme inzulínovou ihlou, aby vytiekla kvapka krvi a vzápätí k tejto kvapke priložíme hlavičku pijavice lekárskej, ktorá keď ucíti krv, na miesto sa s veľkou pravdepodobnosťou okamžite prichytí. Pretože má menšia pijavica menšiu hlavičku, v niektorých prípadoch nemusíme miesto upravovať, ale použijeme takúto menšiu pijavicu v kombinácii s centrálnym miestom pre priloženie.

3. Miesto pre aplikáciu v spojitosti s veľkosťou pijavíc
Miestam, určených pre aplikáciu pijavíc, venujem ešte oddelenú kapitolu. V tejto časti opíšem len to, na ktoré miesta je vhodná aká veľkosť pijavíc.
Malé alebo kozmetické pijavice sú vhodné pre použitie na celom tele okrem slizníc. Vo väčšine prípadov je potrebné ich používať v kombinácii spolu so strednými alebo veľkými pijavicami aplikovanými do jednej z týchto oblastí: pupok, miesto pod kostrčou alebo hrádza medzi pohlavnými orgánmi a análnym otvorom a konečník. Malé alebo kozmetické pijavice využívame hlavne tam, kde nechceme, aby zostali viditeľné následky po aplikácii a tiež na tvár, prsty, na citlivé miesta na zahryznutie, do oblasti kŕčových žíl alebo iných povrchových patológií, či tam, kde potrebujeme zasiahnuť väčšiu plochu, napríklad celý chrbát.
Menšie stredné pijavice sú vhodné pre použitie na celom tele, s výnimkou typu kože alebo miest, pri ktorých táto veľkosť zanechá viditeľné následky po aplikácii. Táto veľkosť je veľmi vhodná pre aplikáciu na sliznice, ako sú ďasná, sliznica konečníka, do vnútornej strany očných viečok, do nosnej dierky. Ďalej je táto veľkosť vhodná do oblasti kĺbov ako je zápästie, lakeť, rameno, koleno, členok. Túto veľkosť používame pri aplikácii pijavíc na chrbát, do oblasti svalov horných aj dolných končatín (okrem sedacieho svalu), do oblasti hrudníka a brucha u chudých pacientov.
Väčšie stredné pijavice používame podobne ako menšie stredné pijavice, nehodia sa však na použitie na sliznice, ako sú ďasná, citlivá sliznica konečníku, do vnútornej strany očných viečok, do nosnej dierky. Používame ich prevažne u pacientov s hrubšou kožou a vyššou telesnou hmotnosťou. Tiež ich používame pri veľkých svalových skupinách alebo na miestach, kam sa snažíme preniknúť hlboko do organizmu, ako sú napríklad sedacie svaly, stehná, bedrové kĺby. V prípade obézneho pacienta môžeme túto veľkosť aplikovať do oblasti brušnej dutiny, no snažíme sa ich aplikovať do oblasti bránice, čiže do miest navrchu brucha, kde začína vyrastať tuková vrstva. Táto veľkosť pijavíc je obzvlášť vhodná pre aplikáciu na miesta ako je pupok, oblasť kostrče alebo pod kostrčou a hrádza medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom.
Veľké pijavice používame naozaj len tam, kde je to treba alebo keď je to treba, či už z finančných alebo iných dôvodov. Doma si túto veľkosť pijavíc často sami postupne dochováme a niekomu je ľúto ju nepoužiť. Vhodné miesta na aplikáciu sú predovšetkým pupok, oblasť pod kostrčou, aj keď táto môže byť najviac bolestivá, alebo na hrádzu medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom. Túto pijavicu je možné aplikovať aj na iné miesta po tele, je však potrebné vedieť, že okrem bolestivej aplikácie existuje pravdepodobnosť trvalých zmien na koži a prípadné komplikácie sa budú násobiť. Takáto pijavica má hlboké prehryznutie a pri nesprávnej aplikácii môže prehryznúť žilu, čo bude vyžadovať chirurgický zásah na uzavretie rany.

4. Vek pacienta
S vekom pacienta sa zhoršujú regeneračné schopnosti organizmu, preto v mnohých prípadoch používame len menšie stredné pijavice alebo malé pijavice v kombinácii s menšou strednou pijavicou. V prípade, že pacient trpí miernou alebo väčšou obezitou a v závislosti od typu kože môžeme použiť aj väčšie stredné pijavice.

5. Hmotnosť pacienta
Rozlišujem tri konštitučné typy ľudí, chudých, stredných a mohutných. Často sa mohutný človek chybne považuje za obézneho a občas aj obézny za chudého. O obezite sa v danom kontexte vyjadrujem ako o stave, keď tukové zásoby poškodzujú zdravie človeka. Pri určovaní nadváhy treba vychádzať z toho, k akému typu sa človek radí od svojho narodenia a počas dospievania. Chudý typ väčšinou zostane chudý do konca života, maximálne sa mu zväčší brucho, stredný typ má výrazné sklony k obezite a mohutný typ človeka bude pravdepodobne celý život mohutný a tiež môže mať sklony k morbídnej obezite, aj keď najviac ohrozená skupina sú, podľa môjho názoru a skúseností, stredné typy ľudí.

Na inak chudom človeku si teda všímame nadmerné množstvo tuku nahromadené prevažne v oblasti brucha. Ak je prázdne brucho na pohmat plné a tvrdé, môžeme hovoriť o možnej obezite, ak je mäkké a veľké, tak môžeme predpokladať začínajúcu obezitu. Pri tomto type človeka prevažne použijeme malé pijavice do oblasti viditeľných miest, menšie stredné pijavice do oblasti kĺbov a na centrálne miesta priloženia, stredné pijavice do oblasti brucha v prípade obezity. Vo väčšine prípadov budeme používať menšie množstvo pijavíc.

Pri strednom type predovšetkým pozorujeme váhový rozdiel medzi mladosťou a súčasným stavom, prípadne zisťujeme skokový nárast váhy v určitom období, napríklad po svadbe, pôrode a podobne. Môžeme uplatniť takzvané BMI, ktoré pri tomto type človeka funguje. Ak sme však zaznamenali skokový nárast váhy a sú sprievodné znaky ako tvrdé obrastené brucho, vysoký tlak, celková plnosť, vysoké BMI, tak už zrejme ide o obezitu. Pri strednom type bez nadváhy použijeme malé, menšie stredné a stredné pijavice, tak ako som vyššie opísal. Vo väčšine prípadov použijeme väčšie množstvo pijavíc a viac tých strednej veľkosti, u obéznych ľudí tohto typu je to pravidlo.

Pri mohutnom človeku za obezitu považujeme výrazný nárast váhy v dospelosti, príznaky nepohodlia, zníženú mobilitu, nepomer medzi jednotlivými časťami tela, napríklad veľké brucho, chudé nohy a podobne. Riadime sa podľa typu kože a miesta pre priloženie. Pracujeme hlavne so strednými pijavicami a podľa krvácania upravujeme ich počet a frekvenciu. Pijavice aplikujeme hlavne do oblastí, kde nie je tuk. U výrazne obéznych ľudí pracujeme hlavne so sliznicou konečníka, s oblasťou prstov na rukách aj nohách, s ušami a inými sliznicami. Používame stredné a menšie stredné pijavice.

6. Výška pacienta
Podľa výšky pacienta upravujeme počet pijavíc, nie ich veľkosť. To znamená, že ak je pacient vysoký, aplikujeme viac pijavíc a možno aj na väčšiu plochu. Ak je pacient malého vzrastu, postupujeme ako pri deťoch a aplikujeme malé množstvo pijavíc.

7. Dĺžka krvácania
V spojitosti s výberom veľkosti pijavíc má tento faktor súvislosť hlavne pri určení počtu pijavíc určitej veľkosti, prípadne pri voľbe správnej kombinácie rôznych veľkostí pri aplikácii. Ak pacient dlho krváca už pri aplikácii jednej strednej pijavice, používame menšie množstvo menších alebo väčších stredných pijavíc. V prípade, že budeme používať kozmetické pijavice v kombinácii so strednou pijavicou aplikovanou na centrálne miesto pre priloženie, tak aplikujeme jednu strednú pijavicu do pupku a tri až päť kozmetických pijavíc lokálne na postihnuté miesto. Ak sa pacientovi rýchlo zráža krv a krvácanie je krátke, použijeme skôr stredné pijavice a pri kombinácii malých pijavíc spolu so strednou pijavicou môžeme aplikovať dve až tri stredné pijavice do centrálneho miesta pre priloženie a päť až desať malých pijavíc lokálne na postihnuté miesto.

Vyššie uvedené sú len orientačné schémy, ktoré slúžia ako kľúč k hlbšiemu pochopeniu danej problematiky. Od veľkosti pijavíc, správnosti ich používania a vhodných kombinácií zavisí veľká časť konečného terapeutického výsledku. Verím, že do budúcna sa prostredníctvom zdieľania informácií a jej následného zoradenia do systematického celku podarí nazbierať dostatok klinických príkladov a tému spolu rozšírime o množstvo praktických poznatkov.