9.kapitola

9. kapitola: Miesta pre aplikáciu pijavíc lekárskych

Pre skúseného hirudoterapeuta je celé ľudské telo vhodným miestom pre aplikáciu pijavíc lekárskych, ak však nemáme potrebné skúsenosti, je lepšie dodržiavať bezpečnostné odporúčania a pijavice prikladať len na miesta, kde pacientovi neublížime. Výber miesta pre aplikáciu je priamo spojený s použitím rôznych veľkostí pijavíc a ich vzájomnej kombinácii počas aplikácie.

Vhodné miesta môžeme určiť podľa niekoľkých kľúčov:

*Na konci kapitoly uvediem niekoľko príkladov, ako tieto kľúče použiť pri nastavení terapie u pacienta. Je však dôležité považovať tieto kľúče len za zdroj informácií, ktoré si treba prakticky osvojiť pomocou klinických skúseností.

Zvolená metóda aplikácie
V súčasnosti je opísaných viacero postupov – metód, ako aplikovať pijavice lekárske.
Niektoré postupy síce fungujú, ale sú zastaralé. Väčšina odporučených postupov sa dobre kombinuje s metódou dlhodobej aplikácie pijavíc lekárskych alebo občasným použitím veľkého množstva pijavíc.

Metóda prikladania pijavíc na bolestivé miesta

Toto je asi najstaršia, najľahšia a podľa skúseností mnohých odborníkov aj najefektívnejšia metóda prikladania pijavíc, pochádzajúca od našich predkov. V historickej literatúre nájdeme zmienky o prikladaní pijavíc na bolestivé miesta, v ktorých sa dočítame, že keď človeka niečo v tele pichalo, pijavice mu pomáhali, keď dostal zápal pľúc, aplikáciou pijavíc sa mu uľavilo a mohol ľahšie dýchať.
Keďže sa zväčša jednalo o akútne stavy, používalo sa malé množstvo pijavíc, napríklad 3 – 5 niekoľkokrát za týždeň, dovtedy, kým sa pacientovi neuľavilo. V minulosti sa používali krátke série aplikácie pijavíc, často nepresahujúce celkovú dobu liečenia štrnásť dní. Táto metóda sa postupne zlepšovala, až získala charakter pravidelného prikladania s použitím stredného množstva pijavíc (3 – 12) v pravidelných intervaloch. Neskôr sa na základe skúseností pristúpilo k metóde aplikovania pijavíc počas dlhšieho obdobia, čo som opísal v predchádzajúcich kapitolách. Dodnes je to najpoužívanejšia a veľmi účinná metóda pri akútnych stavoch.

Naši predkovia však nedokázali pijavicami liečiť rôzne choroby tak, ako to dokážeme dnes, pretože boli odkázaní len na empirické odhady, na základe ktorých sa snažili opísať, čo videli. Navyše sa používanie pijavíc v minulosti významne líšilo a záviselo od regiónu, v ktorom sa pijavice používali.
Metóda prikladania pijavíc podľa narušených funkčných systémov ľudského organizmu alebo postihnutých orgánov
S postupným vývojom medicíny, chápaním anatómie, zlepšovaním výskumných metód a diagnostiky sa zlepšovalo chápanie vzájomných spojitostí medzi ochorením a narušením funkčných systémov ľudského organizmu alebo ochorením niektorého z orgánov.

Na základe týchto informácií sa formovala aj hirudoterapia a začali sa využívať aplikácie na miesta, ktoré sú spojené s postihnutým systémom alebo chorým orgánom. Napríklad pri postihnutom pohlavnom a močovom systéme sa pijavice aplikovali do oblasti obličiek, močového mechúru, močových ciest a pohlavných orgánov. Hlavným spôsobom v tejto metóde je aplikácia nad postihnutý orgán alebo nad miesto, ktoré je s týmto orgánom spojené do jedného funkčného systému.

Postupne sa tieto spojitosti obohatili o anatomické informácie o inervácii orgánov, používanie dermatómov a energetických oblastí čakier a meridiánov, spojených s daným orgánom alebo funkčným systémom.

Metóda aplikácie podľa anatomických vlastností

Znalosti anatómie a čiastočné pochopenie vplyvu pijavíc lekárskych na ľudský organizmus vytvorilo základ pre metódu aplikácie pijavíc na základe anatomických vlastností vybraného miesta. Určité miesta na koži ľudského tela sú spojené, pomocou kapilárnej siete (vlásočnicami), s cievami určitých orgánov v našom organizme. Na základe tejto informácie existuje predpoklad, že pomocou tejto kapilárnej siete pijavica po zahryznutí dokáže vplývať na vybraný orgán.

Metóda aplikácie podľa dermatómov

V minulých kapitolách som písal, že v hirudoterapii sa často stretávame s pojmom dermatóm, ktorý označuje určitú oblasť kože, ktorá je neurologicky spojená s určitým orgánom alebo funkčným systémom ľudského organizmu. V klinickej praxi bolo zistené, že pri rovnakých chorobách sa na koži človeka objavujú rovnaké citlivé – boľavé miesta alebo miesta so zvýšenou teplotou, z čoho sa vyvodilo, že tieto miesta sú priamo spojené s postihnutým orgánom alebo funkčným systémom ľudského organizmu. Pri aplikácii pijavíc sa tieto miesta začali používať ako vhodné pre aplikáciu pijavíc a doplnili vyššie uvedené metódy o ďalšiu časť. Existuje však niekoľko rôznych schém vytvorených rôznymi autormi, ktoré nie sú totožné a pri nedostatku skúseností môžu vytvoriť namiesto vhodnej pomoci skôr chaos.

Metóda aplikácie podľa energetického systému človeka

Na Ukrajine a v Rusku, rovnako ako aj ďalej na východ, sa pri hirudoterapii berie do úvahy, že človek má okrem fyzického tela aj telo energetické. Dnes už existujú rôzne spôsoby, ako fotiť auru človeka či merať jeho tepelnú radiáciu. Je to podobné ako pri radiátore, ktorý je fyzicky na stene, jeho teplo však cítime v celej miestnosti.

Podľa tohto systému patrí každý orgán k určitému energetickému centru, takzvanej čakre, a má svoj vlastný párový energetický kanál, takzvaný meridián, na ktorom sa nachádzajú akupunktúrne body, čo je názov pre regulačné body, pomocou ktorých sa dá na daný kanál vplývať prostredníctvom pochopenia ich významu a následnej stimulácie.

Pijavice sa aplikujú buď centrálne na jednotlivé centrá, čakry, a to ako z prednej, tak aj zo zadnej časti ľudského tela, alebo sa aplikujú na jednotlivé akupunktúrne body, prípadne v kombinácii s čakrami. V náuke o energetickom systéme človeka existujú informácie o tom, ako sa jednotlivé systémy podporujú a tiež ako sa regulujú, čo vytvára základ pre klasickú čínsku medicínu. Podľa poznatkov a schopností jednotlivých terapeutov je preto táto sféra pre využitie rôznych variácií prikladania pijavíc lekárskych pravdepodobne najširšou sférou.
Metóda aplikácie podľa liečebných systémov
Podobne ako pri energetickom systéme človeka existuje viacero tradičných náuk o človeku a jeho zdraví. Jednou z takýchto náuk je ajurvéda, ktorá používa pijavice lekárske ako jeden z pilierov pri liečení pacientov. Dhanvantari, ktorý je označovaný ako boh tradičnej medicíny ajurvédy, drží v jednej zo svojich štyroch rúk práve pijavicu. V systéme ajurvédy existuje ich vlastný postup používania pijavíc, ktorý ja dodnes nepoznám, ale plánujem sa s ním zoznámiť.

Autorské metódy vedcov a lekárov

Vyššie uvedené metódy poslúžili ako základ pre vznik mnohých autorských metód, vytvorených jednotlivými špecialistami hirudoterapie. Ak si osvojíme vyššie uvedené metódy a rozoberieme odporučenú metódu aplikácie pijavíc niektorého z odborníkov, podľa uvedených kľúčov jasne uvidíme základ jeho práce a niektorí z nás dokážu pochopiť, na základe akých klinických skúseností postupne svoju autorskú metódu aplikácie pijavíc lekárskych formoval.

Často používané miesta pre aplikáciu a základná charakteristika jednotlivých častí ľudského tela

Hlava a krk

Tvoria asi najzložitejší celok pre aplikáciu pijavíc, pretože na hlave sa nachádza časť pokrytá vlasmi, sú tam uši, oči, nos a ústa. Pri aplikácii pijavíc do týchto častí používame menšie stredné pijavice a kozmetické pijavice. Do časti kože, ktorá je pokrytá vlasmi, môžeme na niektoré miesta aplikovať aj štandardnú strednú pijavicu.

Pijavice do oblasti hlavy a krku aplikujeme najmä vtedy, keď sa snažíme ovplyvniť vnútrolebečný tlak, bolesti hlavy, niektoré patológie mozgu, patológie očí, prínosných a nosových dutín, ďalej patológie uší, zubov, štítnej žľazy, hormonálne poruchy, narušenie cirkulácie tekutín, ich prítok a odtok do hlavy, a tiež pri rôznych kožných problémoch.

Niektorí kolegovia v Rusku robia aj takzvanú hirudoplastiku, čiže prikladajú pijavice na tvár pacienta s úmyslom dosiahnuť kozmetický omladzujúci účinok. Počas tejto aplikácie pacientovi aplikujú viac ako 100 kozmetických pijavíc na jedno sedenie. Je to jeden z príkladov, ako používať veľké množstvo pijavíc jednorázovo. Tejto téme sa do budúcna budeme viac venovať, v súčasnosti len napíšem, že bez potrebných skúseností a potrebnej prípravy pacienta neodporúčam aplikovať na tvár pijavice v takomto zbytočne veľkom množstve vzhľadom na možný zápal, ktorý môže vytvoriť presne opačný efekt, ako chceme.

Hlava je považovaná za miesto, cez ktoré prijímame energiu prostredníctvom vnemu. V čínskej medicíne je opisovaný ako horný dantien.

Vlasatá časť hlavy

Do tejto oblasti kože prikladáme pijavice prevažne na vrch hlavy, teda približne tam, kde sa nám zatáčajú vlasy a nachádza sa šípový šev. Je známe, že lebka tekutiny neprepustí a jediná možná priepustná oblasť je práve v oblasti šípového šva a aj to nie u všetkých ľudí. Táto oblasť je zároveň považovaná za miesto, kde sa nachádza siedma čakra. Do tejto oblasti môžeme pre hlbší a účinnejší efekt priložiť aj strednú pijavicu alebo dve až tri menšie stredné.

Zátylok

Pijavice často prikladáme do oblasti zátylku, a to konkrétne na úpon polotŕňového a ramenného svalu k lebke po ľavej aj pravej strane. Úpon nájdeme tak, že zakloníme hlavu a tam, kde sa vytvorí zhyb, sa približne nachádza aj úpon týchto svalov a vhodné miesto na aplikáciu pijavíc. Pijavice aplikujeme na mäkkú svalovú časť kúsok pod lebkou. Toto miesto je obzvlášť dôležité, pretože svaly nachádzajúce sa v tejto oblasti sú označované ako stresové svaly a veľa ľudí ich má stiahnuté, čím sa narúša cirkulácia telesných tekutín, vznikajú bolesti hlavy, zvyšuje sa vnútrolebečný tlak, čo ďalej slúži ako príčina mnohých patológií a subjektívneho pocitu ťažkosti a zlého zdravotného stavu.

Oblasť zátylku v mieste svalových úponov je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s ušami a sánkou.

Do ostatných vlasmi pokrytých častí hlavy pijavice prikladáme len v prípade kožných problémov alebo podkožných výrastkov, ktoré na lebke nemajú čo robiť. Menšie stredné pijavice sa väčšinou do vlasovej časti kože prichytia aj bez potreby upravovať miesto pred aplikáciou. Pri stredných pijaviciach alebo pri hustých vlasoch bude možno potrebné vystrihnúť malé vlasové koliesko až na kožu. Toto koliesko zväčša nie je veľmi viditeľné.

So siedmou čakrou je z orgánov alebo funkčných systémov spojená mozgová kôra.

Čelo

Mnohí kolegovia prikladajú pijavice na čelo. Stred čela je považovaný za miesto spojené so šiestou čakrou. Aplikácia pijavíc na toto miesto bude mať prevažne podporný a uvoľňujúci účinok. Na čelo používame menšie stredné pijavice alebo viac kozmetických pijavíc.

So šiestou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené mozog, uši, nos, intelekt a nervový systém ľudského organizmu. Jej centrum sa nachádza na treťom krčnom stavci a jeho projekcia spredu je v strede čela.

Obočie a oči

Patria medzi významné miesta pre aplikáciu pijavíc. Pijavice aplikujeme do spojenej jamky nosovej kosti a čelovej kosti z vnútornej strany smerom k slznej kosti. U väčšiny ľudí to bude vnútorný začiatok rastu obočia, ale tiež ich môžeme aplikovať z druhej strany obočia do oblasti klinovej kosti a na začiatok spánkovej kosti.

Ďalej je možná aplikácia pijavíc na spojovku z vnútornej strany očného viečka. Táto aplikácia je veľmi účinná a práve pomocou tejto aplikácie sa riešia niektoré očné patológie. Je to však náročná aplikácia, ktorá vyžaduje potrebné znalosti a skúsenosti, keďže existujú registrované prípady, keď sa pijavica prehryzla do očnej gule a bol potrebný operačný zákrok.

Pijavice zbytočne neaplikujeme na viečka z vonkajšej strany ani pod oči, pretože vznikajú modriny, ktoré dlhšie pretrvávajú.

Nos

Ide o ďalšie významné miesto pre aplikáciu, pomocou ktorého riešime všetky možné problémy spojené s dýchaním či problémy prínosnej a nosovej dutiny. Pijavicu aplikujeme do nosnej dierky do zadnej časti nosovej prepážky, blízko spojenia čeriesla a čuchovej kosti. Pri niektorých aplikáciach sa na zlepšenie a zosilnenie efektu používa aj podporná aplikácia pijavíc po vonkajších stranách nosných dierok. Je to jamka na hranici čuchovej kosti a čeľuste.

Ústa

Aj keď sa na prvý ohľad zdá, že ide o zvláštne miesto pre aplikáciu, dnes vieme, že pijavice účinne pomáhajú zastavovať prejavy paradentózy a tiež odstraňujú cysty, zápaly a niektoré nádory zubného pôvodu. Táto aplikácia je pomerne bezpečná. Pijavice aplikujeme na ďasná z vonkajšej aj vnútornej strany zubov. Opäť používame prevažne menšie stredné pijavice, pretože sa rana po nich lepšie a rýchlejšie hojí. Napríklad po aplikácii strednej pijavice často zostane pociťovaná rana, ktorá sa hojí niekoľko dní. Pri menšej strednej pijavici už za niekoľko hodín nevieme, že sme pijavicu aplikovali.

Sánka

Pijavice lekárske môžeme bezpečne aplikovať po celej sánke. Z anatomického hľadiska, a teda aj z hľadiska vplyvu pijavice na ľudský organizmus nás najviac zaujíma uhol sánky – angulus mandibulae. Toto je miesto, kam aplikujem pijavice najčastejšie a to hlavne preto, že je to miesto, pod ktorým prechádza vnútorná hrdlová a tvárová žila, ktoré majú na starosti odtok krvi z mozgu a tváre.

Uhol sánky patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Uši

Tvoria ďalšiu významnú časť vhodných miest pre aplikáciu pijavíc. Aplikáciou pijavíc na ušnicu a do jej oblasti riešime hlavne rôzne ušné patológie, ale prostredníctvom aplikácie do tejto oblasti podporujeme aj liečenie očných a mozgových patológií. Ucho patrí k významným miestam pre stimuláciu celého organizmu prakticky vo všetkých smeroch tradičnej medicíny.
Pijavice aplikujem na kozlík – tragus, v mieste ktorého prechádza očná žila. Ďalej pijavice aplikujeme z vnútornej strany ušnice (ušná jamka) na chrupavkovitú časť ušnice. Pri tejto aplikácii je však veľmi dôležité tampónom upchať zvukovod, pretože pijavica doň môže vliezť a keď sa tam zahryzne, môže spôsobiť celý rad problémov od straty sluchu až po silnú bolesť, ktorú bude pacient ťažko znášať.

Ďalej pijavice aplikujeme za ucho do oblasti úponu sánky, ktorý nám vytvára jamku za uchom. V prípade ťažších patológií je možná aplikácia pijavíc na celú spánkovú kosť aj na ďalšie časti ušnice. Pri tejto aplikácii, rovnako ako pri všetkých ostatných aplikáciách v oblasti hlavy mimo tváre, používame menšie stredné pijavice.

Krk a krčná chrbtica

Ide o veľmi významnú spojovaciu časť medzi hlavou a ostatnými časťami ľudského tela. Cez krk prechádza zložitý systém inervácie ľudského organizmu, systém cirkulácie telesných tekutín hlavy a jej orgánov a tiež sa tam nachádza štítna žľaza, ktorá produkuje hormóny, dôležité pre ovplyvňovanie funkcií metabolizmu, rast a aktivitu mnohých systémov v našom organizme. V porovnaní s inými orgánmi v tele má na svoju hmotnosť štítna žľaza jedno z najlepších krvných zásobení a hrá dôležitú úlohu v zdraví ľudského organizmu. Oblasť krku sa považuje za miesto, kde sa nachádza piata čakra.

Od úponu zdvíhača hlavy, ktorý sa nachádza rovno pod uchom, je pre aplikáciu pijavíc vhodná celá zadná časť krku, všetky chrbtové svaly krku až po zdvíhač hlavy na druhej strane krku. Na samotný zdvíhač hlavy pijavice tiež aplikujeme.
V prípade patológií krčnej chrbtice pijavice aplikujeme opatrne a vyhýbame sa priamej aplikácii do oblasti patológie. Bezpečnejšie je pijavice aplikovať päť až desať centimetrov do strán od danej patológie. Tento princíp však nemusí platiť vždy, ako napríklad v prípade, že došlo ku zrastu stavcov.
V prednej časti krku sa nachádza hrtan a štítna žľaza. Do tejto oblasti pijavice zbytočne neaplikujeme.
Pri problémoch štítnej žľazy alebo pri jej stimulácii aplikujeme pijavice do jamky pod štítnou žľazou medzi kľúčové kosti nad rukoväť hrudnej kosti. Zároveň môžeme pijavice aplikovať na úpon zdvíhača hlavy, ktorý sa začína na rukoväti hrudnej kosti a tiež po jeho dĺžke na vnútornú stranu smerom k hrtanu.

Do oblasti krku aplikujeme predovšetkým menšie stredné pijavice, pretože je toto miesto viditeľné a regeneruje sa horšie ako napríklad tvár, ktorá je v regenerácii kože ne prvých miestach.

Oblasť krku je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s pľúcami, prieduškami, hltanom a duševným nepokojom. S piatou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené dýchacia sústava spolu s pľúcami, hrtan a hltan, štítna žľaza a emocionálna sféra človeka. Centrum tejto čakry sa nachádza v oblasti štítnej žľazy a na prvom hrudnom stavci.

Trup

Vrchná časť trupu – hrudník a hrudná chrbtica

V tejto časti sa nachádzajú orgány nevyhnutné pre život, srdce a pľúca, ďalej tu nájdeme pažerák, perikard a týmus. Táto oblasť je považovaná za miesto, kde sa nachádza štvrtá, srdcová, čakra.

Z pohľadu aplikácie pijavíc je celá táto zóna bezpečná, okrem prsnej bradavky a tmavej oblasti okolo prsnej bradavky (prsného dvorca – areoly). V niektorých prípadoch je možné pijavicu aplikovať aj na areolu, táto aplikácia si však vyžaduje odborné znalosti.

Spredu, čiže na hrudník, často aplikujeme pijavice v strednej časti hrudníka od rukoväte hrudnej kosti až po jej mečovitý výbežok. Ďalšie vhodné miesta sú pod kľúčnymi kosťami, celý prsný sval aj jeho línie (okraje), celá oblasť rebier a to hlavne medzirebrová oblasť.

Zozadu môžeme pijavice aplikovať po celej časti hrudnej chrbtice, teda po celej oblasti lichobežníkového (trapézového) svalu a aj najširšieho chrbtového svalu. Pri aplikácii pijavíc na lichobežníkový sval v oblasti hrudnej chrbtice sa často používa aplikácia aj na lichobežníkový sval v oblasti krčnej chrbtice.

Táto zóna je naozaj bezpečná a jediné, na čo si treba dávať pozor, sú poškodenia chrbtice, vtedy v niektorých prípadoch, ktoré som už viackrát opísal, neaplikujeme pijavice priamo na miesto poškodenia.

Keďže sú tieto zóny pomerne rozsiahle, aplikujeme sem väčšie množstvá pijavíc a veľkosť určujeme podľa požadovaného efektu. U žien sa najčastejšie používajú menšie stredné pijavice a u mužov pijavice strednej veľkosti. Ak sa však chceme vyhnúť viditeľným jazvám, môžeme použiť aj kozmetické pijavice v kombinácii s väčšími pijavicami.

Hrudná oblasť je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s pľúcami a prieduškami, žalúdkom a podžalúdkovou žľazou, srdcom a obličkami.

So štvrtou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené obehová sústava, srdce a krv. Táto čakra zodpovedá za silné emocionálne reakcie a tiež za depresívne stavy. Jej centrum sa nachádza v strede hrudníka a na štvrtom hrudnom stavci.
Hrudná časť trupu je považovaná za miesto, pomocou ktorého prijímame energiu zo vzduchu prostredníctvom dýchania. V čínskej medicíne je opisovaná ako stredný dantien.

Stredná časť trupu – brucho a drieková časť chrbtice

V tejto oblasti nájdeme zastúpené všetky ostatné orgány, ktoré zabezpečujú životne dôležité funkcie ľudského organizmu, pečeň, žlčník, žalúdok, podžalúdkovú žľazu, slezinu, tenké a hrubé črevo, slepé črevo a obličky. Táto oblasť je považovaná za miesto, kde sa nachádza tretia čakra.

Podobne ako pri hrudnej oblasti trupu, aj v tejto časti ľudského tela je aplikácia pijavíc bezpečná prakticky na všetkých miestach z prednej aj zadnej časti. Keď píšem o bezpečnej zóne, mám na mysli bezpečnú zónu u pacienta, ktorý pozná reakciu svojho organizmu na pijavicu lekársku.

Pijavice sa často aplikujú v radoch pod rebrá, do oblasti pečene a sleziny, po smere hrubého čreva, do pupku, do oblasti pod brušné svaly a po celých brušných svaloch.
Zozadu pijavice aplikujeme, podobne ako pri hrudnej časti trupu, po celej časti driekovej chrbtice.

Veľkosť používaných pijavíc je rovnaká ako pri hrudnej časti trupu.

Brušná a drieková oblasť je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s obličkami, žlčníkom, pečeňou, žalúdkom a črevami.

S treťou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené žalúdok, pečeň, podžalúdková žľaza, žlčník, vegetatívne funkcie nervového systému, duševný nepokoj a silné vnútorné napätie. Centrum tejto čakry sa nachádza v oblasti slnečného pletenca a na rozmedzí dvanásteho hrudného stavca a prvého driekového stavca.

Pupok patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Spodná časť trupu – panva, krížová chrbtica a kostrč

Ide o ďalšiu významnú a pomerne zložitú oblasť pre aplikáciu pijavíc, v ktorej sa nachádza močový mechúr, pohlavné orgány a časť vylučovacej sústavy. Táto zóna je považovaná za miesto, kde sa nachádza prvá a druhá čakra.
V prednej hornej časti tejto oblasti aplikujeme pijavice po celej oblasti priameho svalu brucha. V zadnej hornej časti, teda v oblasti krížovej kosti, aplikujeme pijavice podobne ako v predchádzajúcich častiach trupu. Oblasť krížovej chrbtice je v hirudoterapii veľmi často využívaná pre aplikáciu pijavíc.

V oblasti krížovej kosti sa nachádza centrum druhej čakry. S druhou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené močový a pohlavný systém, hrubé a tenké črevo. Táto čakra sa nachádza medzi tretím stavcom krížovej chrbtice a piatym stavcom driekovej chrbtice.

Mužské pohlavné orgány

V prípade potreby je možné aplikovať pijavice na pohlavný úd aj na semenníky. Ak máme možnosť, na pohlavný úd použijeme kozmetické pijavice v kombinácii s väčšími pijavicami, ak sa však jedná o akútny prípad trvalej bolestivej erekcie, rovno použijeme menšie stredné alebo stredné pijavice. Pijavice môžeme podľa potreby aplikovať na celý pohlavný úd, okrem žaluďa a vyhýbame sa aj žilám, ktoré môže pijavica v tomto mieste ľahko prehryznúť.

Do oblasti semenníkov môžeme aplikovať pijavice po celej ploche mieška, no zväčša ich aplikujeme nad semenník. Používame kozmetické alebo menšie stredné pijavice.

Oblasť prostaty — hrádza

Táto oblasť u mužov a analogická oblasť u žien, sa nachádza medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom a je pre aplikáciu pijavíc vhodná aj často používaná. Pri aplikácii je možné používať väčšie pijavice, keďže prípadná jazva na tomto mieste väčšinou neprekáža. Pre silnejší účinok sa používa viac pijavíc naraz, napríklad tri až päť.

Ženské pohlavné orgány

Pri ženských pohlavných orgánoch je situácia zložitejšia. Ak riešime problémy s vaječníkmi, pijavice prikladáme priamo na miesto nad vaječníkom do oblasti podbruška.

V Rusku niektorí špecialisti používajú takzvanú intravaginálnu aplikáciu, pri ktorej sa pijavice aplikujú priamo do vagíny. Na túto aplikáciu je špecialistom profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk. Ja som sa túto aplikáciu učil a zúčastnil som sa aj praktického výkonu, pri ktorom pacientke takto pijavice aplikovali. Táto aplikácia môže byť nebezpečná a pacientka potrebuje prejsť pred aplikáciou potrebnou prípravou. Približne v dvoch prípadoch z tisíca nejde pacientkam, tým nepripraveným, zastaviť krvácanie a nešťastne končia na operačnom stole, často s ťažkými následkami. U pripravených pacientok sú výsledky nadmieru dobré a mal som možnosť rozprávať sa s viacerými ženami, ktoré túto procedúru podstúpili a naďalej podstupujú.

Doktor Konstantin Vasilijevič Suchov je proti intravaginálnym aplikáciám a navrhuje bezpečnejšiu metódu aplikácie pijavíc medzi veľké a malé pysky ohanbia. Táto metóda čiastočne a účinne nahrádza metódu intarvaginálnej aplikácie a je bezpečná aj v domácich podmienkach.

V prípadoch, kde je to potrebné, sa pijavice môžu aplikovať aj na klitoris, je však potrebná opatrnosť, aby sa zabránilo zbytočnému nadmernému krvácaniu.

Kostrč

Oblasť kostrče je, podobne ako krížová kosť, veľmi často využívaná pri aplikácii pijavíc. Pijavicu aplikujeme medzi sedacie svaly priamo na kostrč alebo pod ňu smerom ku konečníku. Aplikácia pijavíc do oblasti kostrče sa často kombinuje práve s aplikáciou do oblasti krížovej kosti.

Toto miesto je považované za oblasť, kde sa nachádza centrum prvej čakry a klinické výsledky ukázali dobrý terapeutický vplyv na organizmus pri aplikácii pijavíc práve na toto miesto.

S prvou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené vylučovacia sústava, pohlavná sústava, celé chrbtica, psychologická a emocionálna rovnováha.

Kostrč patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Konečník

Konečník je právom považovaný za jedno z najlepších miest pre priloženie pijavíc. Na prvý pohľad sa zdá, že toto miesto nie je pre aplikáciu vhodné a tiež, že ide o dosť intímnu zónu, no už po prvej aplikácii sa tento pohľad väčšinou zmení. Konečník je považovaný za centrum určené pre očistenie a odľahčenie organizmu a mnoho špecialistov hirudoterapie má s jeho používaním veľmi dobré skúsenosti.
V tradičnej medicíne sa predpokladá, že v oblasti konečníka sú zastúpene všetky orgány ľudského tela. Na konečník sa podľa potreby prikladá jedna až päť pijavíc. V prípade, že pacient počas aplikácie pijavíc v oblasti konečníka potrebuje ísť na veľkú potrebu, po defekácii si umyje celú oblasť teplou vodou.

Vo väčšine prípadov nie je potrebné držať ani hladovky ani nejaké špecifické diéty. Je však dôležité, aby bol organizmus dostatočne hydratovaný, čím zabránime tuhej stolici, pretože vyprázdnenie tuhej stolice po aplikácii pijavice na konečník je bolestivé.

Do tejto oblasti aplikujeme menšie stredné pijavice.

Konečník patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Spodná oblasť trupu je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s pohlavnou sústavou a močovými cestami. Spodná časť trupu je považovaná za miesto, pomocou ktorého prijímame energiu zo zeme prostredníctvom potravy, v čínskej medicíne opisované ako spodný dantien.

Horné a dolné končatiny

Pri horných aj dolných končatinách môžeme pijavice aplikovať podľa potreby na všetky časti končatín, je však dobré poznať niektoré nuansy.

Veľkosť pijavíc určujeme podľa potreby. Najčastejšie budeme používať menšie stredné a stredné pijavice, no na prstoch, dlaniach a chodidlách môžeme použiť aj kozmetické pijavice v kombinácii s väčšími pijavicami.

Pijavice neaplikujeme na žily končatín, lebo hoci je to málo pravdepodobné, pijavice ich v určitých prípadoch dokážu prehryznúť a narušiť.

Pijavice zbytočne neaplikujeme do podpazušia, oblasti slabín a pod kolená. Aplikácia na tieto miesta je možná, ale u nepripraveného pacienta alebo pri použití nesprávnej veľkosti pijavíc môže takáto aplikácia vyvolať silné reakcie a bolestivý zápal lymfatických uzlín. Hlavne v oblasti slabín si dávame veľký pozor, aby sme nepoškodili lymfatickú uzlinu, pretože nie je schopná regenerácie a po poškodení odumrie, čím spôsobíme pacientovi celoživotné problémy.
Na rukách pri aplikácii z vnútornej strany smerom k telu, kde je tenká koža, môžu po aplikácii pijavíc dlhodobo zostať viditeľné stopy po aplikácii, pri väčších pijaviciach v podobe malej jazvy a zmenenej pigmentácie a pri kozmetických pijaviciach len v podobne zmenenej pigmentácie.

Spodná časť dolných končatín je miestom, pri ktorom dochádza najčastejšie k vážnym problémom pri nesprávnej aplikácií pijavíc. V tejto časti medzi chodidlom a kolenom vzniká najviac rôznych narušení funkcie dolných končatín. Veľa ľudí si často nesprávne myslí, že na postihnuté miesto stačí aplikovať pijavice a všetko bude dobré. Je to veľký omyl, ktorý už spôsobil množstvo problémov od ľahkých zápalov, cez otvorenie vredov predkolenia až po amputácie končatín.

V prípade postihnutia spodnej časti dolnej končatiny vždy konzultujte odborníka na hirudoterapiu.

Vnútorná strana nohy v oblasti členku sa spravidla horšie hojí a tiež tam pijavice zbytočne neprikladáme.

Oblasť na nohe medzi palcom a štvrtým prstom patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc. V tejto oblasti niekedy zostáva dlhodobo zmenená pigmentácia po aplikácii pijavíc.

Centrálne miesta na priloženie pijavíc

V tejto časti budem vychádzať predovšetkým z metodiky Konstantina Vasilieviča Suchova, ktorú som doplnil o ďalšie poznatky a skúsenosti. Doktor Konstantin Vasilijevič Suchov vybral tieto miesta a označil ich ako centrálne miesta pre priloženie pijavíc vďaka ich anatomickým vlastnostiam. Pri formovaní svojej teórie použil informácie o toku krvi, ktorá v žilovom cievnom systéme prúdi vždy smerom k srdcu a práve do žíl prostredníctvom kapilárneho systému preniká časť látok zo sliny pijavice lekárskej pri jej aplikácii. Z toho vyplýva, že pijavice, ktoré aplikujeme na hlavu, budú mať hlavný účinok od miesta aplikácie smerom k srdcu a to isté platí aj pri pijaviciach aplikovaných na dolné končatiny alebo ďalšie centrálne miesta pre priloženie.

Pôvodné centrálne miesta pre priloženie pijavíc:

Pupok
V oblasti pod pupkom prechádza dolná dutá žila. Pupok je u väčšiny ľudí považovaný za ľahko priepustné miesto a teória je založená na tom, že ak sa pijavicou trafíme do stredu pupka, látky obsiahnuté v jej slinách preniknú do veľkého krvného obehu najľahšou možnou cestou. Asi 25% ľudí ma však túto oblasť nepriepustnú pre vnútorné zrasty. U obéznych pacientov táto aplikácia nebude mať veľký význam pre veľkú vrstvu tuku.

Kostrč
Celá oblasť panvového dna má vzhľadom na svoju funkciu zložitú a komplexnú anatómiu. V tejto oblasti sa nachádzajú zložité žilové pletence a oblasť kostrče je ľahko priepustná. Aplikácia pijavice na toto miesto je zároveň pomerne ľahká a účinná.

Uhol sánky – angulus mandibulae
V oblasti tohto miesta prechádzajú hlavné žily krku a hlavy. Okrem hrdlovej žily týmto miestom prechádza aj tvárová žila a komplex menších žíl spojených s orgánmi hlavy.

Oblasť medzi palcom a štvrtým prstom na dolných končatinách
Ide o ďalšiu ľahko priepustnú oblasť, z ktorej sa cievny systém rozdvojuje do hlbokých aj povrchových žíl dolnej končatiny. Toto miesto je obzvlášť účinné pri problémoch s dolnými končatinami. Pijavice tu však aplikujeme len vtedy, ak sa tu nachádza zdravá koža.

Vrch hlavy – temeno
Jediné miesto na hlave, kde je predpokladaný prienik látok hlbšie do oblasti hlavy.

Doplnené centrálne miesta pre priloženie pijavíc:

Konečník
Toto miesto je vlastnosťami podobné ako pri kostrči, len ďaleko účinnejšie. Vzhľadom na to, že sa jedná o sliznicu, je toto miesto vybavené zvýšenou funkciou imunitného systému, ktorú zabezpečuje intenzívne prekrvenie, čo v konečnom dôsledku znamená rýchle nasýtenie pijavíc, čiže aplikácia netrvá dlho a rana po uhryznutí pijavice sa rýchlo hojí. Regenerácia je niekoľkonásobne kratšia ako pri aplikácii pijavíc na kožu.

Oblasť prostaty — hrádza
Ide o miesto veľmi podobné ako konečník a využíva sa hlavne v prípadoch, keď nechceme aplikovať pijavice na konečník alebo pri problémoch s prostatou, prípadne chceme, aby si konečník od aplikácie načas odpočinul. Vzhľadom na anatomickú štruktúru hrádze je pre potrebný efekt nutné použiť viac pijavíc ako pri konečníku a miesto sa hojí pomalšie.

Petitov trojuholník − trigonum lumbale

Toto je jediné miesto, ktoré je kapilárnou sieťou priamo spojené s obličkami a vytvára dvere medzi brušnými a chrbtovými svalmi, cez ktorá teoreticky môžeme na obličky najlepšie vplývať.

Miesta vhodné pre samostatnú adaptáciu alebo dlhodobú aplikáciu pacientom
Hlavnou výhodou týchto miest je ich dostupnosť a pacient si aplikáciu aj následné ošetrenie dokáže urobiť sám bez cudzej pomoci.

Do tejto skupiny môžeme zaradiť :
Pre začiatočníkov:
– pupok u pacientov, pre ktorých je táto aplikácia vhodná
– uhol sánky – angulus mandibulae
– oblasť prostaty

Pre pokročilých
– konečník
– oblasť uší
– ďasná
– nosová dutina

Základné pravidlá pri výbere a použití miesta pre bezpečnú aplikáciu pijavíc:

– v každom rozhodnutí dávame na prvé miesto vždy bezpečnosť
– prvú aplikáciu pijavíc robíme za prítomnosti druhej osoby
– pijavicu vždy aplikujeme len na zdravú časť kože mimo veľké povrchové žily
(v prípade zmenenej pigmentácie, okrem modriny, ktorá tvorí výnimku, pijavicu do oblasti zmenenej pigmentácie bez konzultácie odborníka neaplikujeme)
– počet a veľkosť aplikovaných pijavíc určujeme podľa zrážania krvi u pacienta a požadovaného vplyvu na vybrané miesto
– pred aplikáciou väčšieho množstva pijavíc si urobíme test vybraného miesta na reakciu a hojenie
(hlavne u pacientov, ktorí nemajú s aplikáciou pijavíc skúsenosti a záleží im na tom, ako bude koža po aplikácii vyzerať)
– na miesta so zmenenou pigmentáciou, do otvorených rán či na miesta, kde sa zle hoja rany alebo vzniká silná reakcia na priloženie bez odborných skúseností pijavice neaplikujeme

Príklady výberu miest pri aplikácii
Nižšie uvedené názorné príklady pre určenie miest pre aplikáciu sú značne zjednodušené a naozaj slúžia len ako príklad. Predpokladom je, že bola urobená potrebná diagnostická príprava a pacient je pre aplikáciu vhodný.

Názorný príklad adaptácie
Rozhodli ste sa, že sa pred intenzívnym použitím pijavíc budete adaptovať na vplyv a používanie pijavíc lekárskych na svoj organizmus a psychiku. Zabezpečili ste všetko potrebné a na prvú aplikáciu prizvali druhú osobu, ktorá bola poučená o poskytnutí prvej pomoci. Aplikujete si prvú pijavicu do pupku. Ak všetko prebieha, ako má, pijavicu necháte, nech sa úplne napije. Ak pije dobre, čiže menej ako 60 minút, vybrali ste vhodné miesto pre aplikáciu a budete ho aj naďalej používať ako vhodné miesto pre aplikáciu. Ak pije dlho, čiže viac ako 60 minút, možno je to lenivá pijavica, skúsite teda aplikáciu ešte párkrát zopakovať s inými pijavicami a ak sa bude priebeh opakovať, zvolíte iné miesta pre aplikáciu.

Ak sa prípad opakuje aj na iných miestach, môže ísť o problémy s prekrvením alebo tlakom. U niektorých pacientov sa však stáva, že pijavica na začiatku pije aj viac ako dve hodiny. Po niekoľkých mesiacoch sa u väčšiny tento stav mení a pijavica pije štandardne, čiže okolo 40 minút.

Postupne, v pravidelných trojdňových intervaloch, striedate tieto miesta priloženia: pupok, uhol sánky a oblasť prostaty. Ak všetko ide, ako má a cítite, že máte potrebnú vôľu a skúsenosti, pridáte ďalšie miesta, ako je konečník, nosová dutina a oblasť uší. Labužníci môžu skúsiť aplikáciu na ďasná, no aj tu by som odporúčal prvú aplikáciu u odborníka. Všetko sú to zóny, ktoré sú ľahko dostupné, len pri oblasti prostaty a konečníka odporúčam použiť zrkadlo. Takto pokračujete niekoľko mesiacov a zapisujete si všetky údaje spojené s aplikáciou pijavíc, ako som už spomenul v inej časti tejto knihy.

Po dosiahnutí stabilných výsledkov a minimálnej reakcie na priloženie, môžete vyskúšať aplikovať po jednej pijavici na postihnuté miesta a overiť si hojenie rany aj prípadnú reakciu na aplikáciu pijavíc. V prípade, že je reakcia dobrá, môžete prejsť k aplikácii viacerých pijavíc na jedno sedenie. Ak je reakcia silná, pokračujete v pravidelnom prikladaní jednej pijavice.

Príklad akútneho vredu predkolenia
U pacienta vznikol otvorený akútny vred predkolenia. Pacient nikdy nepoužíval pijavice a je obézny. Vylučujete teda aplikáciu do pupku a nemáte veľa času robiť množstvo testov.
Miesto aj pijavice pred aplikáciou vydezinfikujete. Jednu pijavicu aplikujete do oblasti kostrče, počkáte 10 až 15 minút a ak sa pacient cíti dobre, aplikujete ďalšiu pijavicu na čeľusť a ďalšie dve pijavice do oblasti krížovej kosti.
V tomto prípade predpokladáte, že u pacienta vzniknú reakcie na priloženie, takže sa ich snažíte minimalizovať a pacienta na ich vznik upozorníte.
Po ukončení aplikácie čakáte dva dni a zbierate všetky údaje o dĺžke krvácania aj o hojení rán na rôznych miestach tela. Ak je všetko v poriadku, ďalšiu aplikáciu nastavujete podľa krvácania. Tento pacient krvácal 7 hodín, takže pri ďalšej aplikácii použijete približne 5 pijavíc strednej veľkosti každé tri dni. Tri pijavice aplikujete do oblasti kostrče a ostatné do vrchnej zdravej časti dolnej končatiny smerom k vredu predkolenia.

Ďalšiu aplikáciu opakujete tak, že pijavice na končatinu dávate stále nižšie, ako rýchlo sa posúvate, závisí od toho, ako sa choroba zlepšuje. Pijavice vždy aplikujete na zdravú časť kože. V niektorých prípadoch je možné aplikovať pijavicu priamo do vredu. Ak máte skúsenosti, volíte túto možnosť a jednu pijavicu, súčasne s aplikáciou pijavíc na zdravú časť končatiny a kostrč, prikladáte do otvorenej rany.

Rany po aplikácii sa zle hoja, preto znižujete frekvenciu aplikácie na jedenkrát za týždeň 8 pijavíc, ktoré aplikujete prevažne do miest, ktoré sa dobre hoja. Pokračujete až dovtedy, kým sa vred nezahojí a celá končatina sa viac menej dá do poriadku. Pacientovi odporúčate pokračovať niekoľko mesiacov v aplikácii jednej pijavice každé tri dni a o niekoľko mesiacov celú sériu na postihnutej končatine preventívne zopakujete. Podľa potreby terapiu rozšírite o ďalšie miesta.

Príklad bolestivej menštruácie
Pacientka, ktorá nikdy nepoužívala pijavice, sa sťažuje, že máva bolestivú menštruáciu.
Ďalšiu menštruáciu očakáva o týždeň.

Aplikujete jednu pijavicu na kostrč a čakáte 10 až 15 minút. Všetko sa zdá byť v poriadku.
Pridávate ďalšie dve pijavice do oblasti kostrče. O tri dni máte potrebné výsledky o krvácaní a hojení sa rán, pacientka krvácala 12 hodín. Aplikujete 3 pijavice do krížovej oblasti a o tri dni tesne pred menštruáciou aplikujete 5 pijavíc do oblasti vaječníkov a podbruška. Po menštruácii aplikujete 1 pijavicu každé tri dni a pred menštruáciou terapiu zintenzívnime, až kým bolesti neprejdú. Ďalej ešte niekoľko mesiacov pokračujete s aplikáciou 1 pijavice každé tri dni.