3.kapitola

3. kapitola: Pre koho sú pijavice vhodné a pre koho nie

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o jednoduchú otázku, ktorú zodpovedalo mnoho odborníkov v minulosti, a preto by odpoveď mala byť priama a ľahká, v mojom chápaní má táto otázka viacero úrovní, ktoré sa v tejto časti pokúsim opísať.
Obecne je možné povedať, že liečenie pijavicou lekárskou radíme do takzvanej celostnej medicíny, čo znamená, že vplyvom na akúkoľvek časť ľudského organizmu vplývame v rôznej miere aj na ostatné jeho časti. Po priložení pijavice, ktorá z ľudského organizmu vypije časť krvi, dôjde v organizme v dôsledku jej čiastočnej straty, a teda zmenou pomeru plazmy a krvných teliesok, k zmene viskozity krvi a ovplyvní sa jej funkcia, či už lokálne v mieste priloženia pijavice, tak aj v rôznej miere v celom organizme.

Prial by som si, aby som mohol napísať, že pijavice sú vhodné pre každého človeka a že je to super liek, ktorý nám dala matka príroda, aby sme liečili tie problémy, na ktoré nestačí zdravý spôsob života a používanie liečivých rastlín.
Vo veľkej časti odbornej literatúry sa stretávame s názvom konkrétnej diagnózy, prípadne typu alebo skupiny diagnóz a ďalej je opis, či sú pre danú diagnózu pijavice vhodné a často je opísaný aj počet a frekvencia potrebných aplikácií pijavíc lekárskych. Je to však naozaj pravda? Naozaj je to také jednoduché?

Je pravdou, že veľkú väčšinu zdravotných problémov si v dnešnej dobe človek spôsobuje sám prostredníctvom vzorcov správania, ktoré si počas života osvojil v závislosti na prostredí, v ktorom žil a žije, pracoval a pracuje. Hneď na začiatku je teda možné povedať, že pre človeka, ktorý si neváži svoje zdravie a len hľadá spôsob, ako si uľahčiť alebo predĺžiť možnosť postupnej sebalikvidácie, pijavice nemusia byť najlepším prostriedkom. Aj v takýchto prípadoch môže aplikácia pijavíc priniesť pozitívny efekt a navodiť subjektívny pocit dobrého zdravia, v praxi som sa však stretol s prípadmi, keď človek na veselej note, mysliac si, že našiel všeliek, po odznení zdravotných problémov ešte intenzívnejšie pokračoval v chybnom správaní, až svoje zdravie dostal do horšieho stavu, než bolo na začiatku. Niekedy je choroba potrebná, aby sa človek zastavil, zamyslel a možno sa zmenil, alebo sa možno len dožil momentu, ktorý je v jeho živote kľúčový, len je vzdialený v ďalekej budúcnosti. Týmto však nehovorím, že človek by mal nečinne prihliadať svojej prípadnej chorobe, aj keď aj na také správanie má právo. Hovorím o tom, že ak sa človek rozhodne liečiť, tak by sa naozaj mal liečiť, a ak sa rozhodne sebalikvidovať, tak je to jeho právo.

Z môjho pohľadu je používanie pijavíc veľmi vhodné pre ľudí, ktorí sa usilujú o zdravý a kvalitný život a na jeho podporu používajú zdravý rozum a primerané úsilie.

Pre niektoré typy ľudí, rovnako ako pre niektoré typy chorôb v kombinácii s typom človeka, budú pijavice vhodnejšie a pre niekoho budú menej vhodné. Na začiatku terapie po vyhodnotení celkovej anamnézy pacienta môžeme vhodnosť použitia pijavíc predpokladať, avšak až samotné výsledky počas terapie náš predpoklad buď vyvrátia, alebo potvrdia. Videl som prípady a počul som o prípadoch, keď sa použitie pijavíc zdalo ako najlepší vhodný variant terapie a po aplikácii sa ukázalo, že to tak nie je.

Podľa čoho teda určiť predpoklad vhodnosti použitia pijavíc lekárskych?
V tejto časti možno so mnou niektorí moji kolegovia nebudú súhlasiť, pretože aj keď vedia, že to, čo budem písať, je pravda, už sa akosi zmierili s tým, že väčšina pacientov nechce meniť návyky a životný štýl, a preto používajú pijavice bez toho, aby zasahovali do životného štýlu pacienta. Moja učiteľka Lídia Antonovna Kuplevská je v tomto cennou výnimkou a minimálne polovica jej práce sa sústredí na celkovú zmenu stavu organizmu pomocou očistných praktík, stravovania, pitného režimu a duchovnej obrody pacienta. Ako som už vyššie opísal, vďaka sile pijavíc lekárskych je v mnohých prípadoch ľahké navodiť subjektívny pocit zlepšenia zdravotného stavu, no či sa zdravotný stav pacienta skutočne zlepšil, je otázne.

Len pre zaujímavosť spomeniem príbeh lekára chirurga, ktorý ešte v dobe komunizmu, keď ešte neboli vymoženosti moderných diagnostických prístrojov, mal pacienta na stole s podozrením, že jeho stav môže byť horší, ako sa na prvý pohľad zdalo, tak mu otvoril celé brucho takzvaným L rezom. Nemusel to robiť a bral na seba veľké riziká. Svojou odvahou a používaním vlastného presvedčenia zachránil veľa životov, aj keď nie vždy bolo nutné celé brucho otvárať.

Vhodnosť používania pijavíc v závislosti od životného štýlu človeka
V tejto časti sa pozrieme na stravovanie, prácu, šport a denný režim.

Stravovanie a pitný režim
Ak sa človek primerane stravuje, teda dodržiava aké-také zásady zdravého a pravidelného stravovania a pitného režimu, nič nebráni v použití pijavíc aj bez toho, aby bolo nutné jeho stravovací režim nejako upravovať.

V prípade, že sa človek prejedá, má problémy s trávením, so stolicou, prijíma nadmerné množstvo alkoholu alebo iných stimulačných nápojov, užíva omamné látky a má nedostatočný pitný režim, je potrebné pred aplikáciou pijavíc maximálne upraviť, zlepšiť a normalizovať tieto aspekty života, pretože by zbytočne sťažovali aplikáciu pijavíc lekárskych a v mnohých prípadoch by bola až zdraviu nebezpečná. Zmeny môžu byť dočasné, po dobu terapie, ja odporúčam zaviesť zmeny niekoľko týždňov pred terapiou pijavicami lekárskymi a v ideálnom prípade už pri zdravom životnom štýle aj ostať.

Práca
Málokedy sa stáva, že práca je dostatočnou príčinou na to, aby sme úplne vylúčili vhodnosť terapie pijavicami lekárskymi, aj keď aj také prípady sa stávajú. Tam, kde práca naozaj prekáža – napríklad pre sezónnosť, preložíme termín terapie na vhodnejšie obdobie. Vo väčšine prípadov práve vďaka práci upravujeme režim terapie a vyberáme miesta pre aplikáciu vhodné pre pacienta v kombinácii s jeho prácou, ktoré by u neho, ak by vykonával inú prácu, boli odlišné.

Šport
Určitú skupinu ľudí nie je možné presvedčiť, aby športovali a určitú skupinu ľudí zase nie je možné presvedčiť, aby počas terapie šport vynechali. V minulosti som sa stretol s prípadom, keď práve vďaka veľkej láske k činkám nebolo možné u pacienta riešiť zdravotný problém začínajúcich kŕčových žíl. Vďaka metodike dlhodobej aplikácie malého množstva pijavíc sa dnes dá riešiť širšie spektrum problémov a pre skúseného terapeuta nebude veľký problém terapiu nastaviť aj u profesionálneho športovca. Ak však potrebné skúsenosti nemáme alebo sa rozhodneme použiť niektorú zo starších metód aplikácie, bude potrebné, aby pacient počas terapie viac odpočíval a liečené miesta zbytočne nezaťažoval, prípadne vhodnosť terapie pijavicou lekárskou pre nespoluprácu pacienta vylúčiť.

Denný režim
U pacienta so stabilným denným režimom, pri ktorom je zabezpečený dostatok odpočinku, je možné aplikáciu pijavíc lekárskych bez problémov odporučiť.
U pacienta, ktorý je stále v strese, robí na tri zmeny, trpí nespavosťou a jeho denný režim nemá žiaden poriadok, zvážime vhodnosť terapie a upravíme ju tak, aby pacienta čo najmenej zaťažovala. Napríklad volíme malé množstvo pijavíc dlhodobo počas pokojnejších dní.
Vhodnosť používania pijavíc v závislosti od zdravotného stavu pacienta
Na začiatku vyhodnotíme zdravotný stav pacienta alebo svoj, ak sa zaoberáme samoliečením.

Prípad 1: Sme objektívne, podľa výsledkov, zdraví a subjektívne sa cítime nie úplne zdravo alebo chceme použiť pijavice profylakticky
Používanie pijavice lekárskej sa považuje za mikrochirugický zásah do ľudského organizmu. Je teda otázne, kedy je naozaj potrebné pijavice používať a kedy sa zaobídeme aj s menej invazívnymi metódami liečenia. Pokiaľ je náš organizmus mladý, často stačí mierna úprava životného štýlu a budeme fit. V prípade, že v našom organizme nie sú diagnostikované žiadne patológie degeneratívneho charakteru, je podľa môjho názoru vhodné profylakticky začať používať pijavice u mužov podľa zdravotného stavu medzi 35. a 40. rokom života a u žien po 40. až 45. roku života alebo v období po menopauze. U mužov začíname skôr, pretože okolo 40. roku života sa u väčšiny ľudí mení metabolizmus, ale na rozdiel od žien muži nemajú pravidelný menštruačný cyklus, ktorý zabezpečuje efektívnejšiu očistu vnútorného prostredia.

Prípad 2: Máme pacienta s diagnostikovanou chorobou
Ako som už písal (a bude ešte opísané v ďalších kapitolách), existuje veľké množstvo chorôb, ktoré nie je možné jednoducho obsiahnuť v niekoľkých vetách. Aj tu teda platí princíp, že pre niektoré typy ľudí, rovnako ako pre niektoré typy chorôb v kombinácii s typom človeka, budú pijavice vhodnejšie a pre niekoho budú menej vhodné.
Pretože aplikácia pijavíc najviac ovplyvňuje funkciu telesných tekutín, látkovú výmenu, mikro a makrocirkuláciu v organizme, bude jej účinok najviac efektívny pri typoch ochorenia, ktorých príčinou je narušená cirkulácia telesných tekutín. Samozrejme, že v hre sú ešte iné premenné, ale viac-menej to platí.
Pri mnohých ochoreniach budú mať pijavice len predpokladaný podporný účinok a môžu zlepšiť celkový proces liečenia. Píšem predpokladaný, pretože o vplyve pijavice lekárskej na ľudský organizmus ešte stále nevieme všetko, a teda vychádzam z doposiaľ mne známych informácií. Podrobne sa vplyvu pijavice lekárskej na ľudský organizmus budem venovať v samostatnej kapitole.

Obecne je možné povedať, že pijavice lekárske je možné aplikovať pri väčšine ochorení. Otázkou však zostáva, aký bude skutočný účinok jej vplyvu na dané ochorenie. V mnohých prípadoch sa však stalo neočakávané a problémy, ktoré pacienta trápili dvadsať aj tridsať rokov, po aplikácii ustúpili. Preto je vhodné túto metódu nepodceňovať, ale ani nepreceňovať. V prípadoch, kde sa táto metóda javí ako vhodná alebo to človeka k nej intuitívne ťahá, treba jej dať šancu a výsledok sám ukáže, nakoľko bola táto voľba správna.

Vo svojej práci často pracujem s intuíciou. Veľa pacientov prichádza s tým, že ich niečo vnútorne ťahá, aby vyskúšali pijavice. Často sa tento ich vnútorný hlas potvrdí ako správny a oni nájdu vhodný prostriedok na riešenie svojho problému.

Kontraindikácie
Opäť sa dostávame na tenký ľad, pretože pri dostatočných skúsenostiach, niekedy s troškou vôle a chuti experimentovať (podotýkam, že experimentovať pri dostatočných skúsenostiach), tradičné zoznamy kontraindikácií majú predovšetkým informatívny a bezpečnostný charakter. Bezpečnostný z toho dôvodu, aby začínajúci hirudoterapeuti alebo ľudia doma nerobili zbytočne chyby, ktoré môžu byť nepríjemné a spôsobiť viac škody ako očakávaného pozitívneho prínosu.

Pijavice bez odborného dohľadu, konzultácie alebo potrebnej prípravy pod vedením odborníka neaplikujeme v prípadoch infekcií, krvných ochorení, v tehotenstve, pri onkologických chorobách, vnútornom krvácaní, alergiách a iných poruchách imunitného systému, počas užívania liekov, pri fyziologickom porušení chrbtice (napríklad vyskočená platnička), počas menštruácie, pri náhlych brušných príhodách, aneuryzme, vnútornom hnisaní a vysokom alebo nízkom tlaku.

Infekcie
Existuje veľké množstvo rôznych typov infekcií. Pri aplikácii pijavíc lekárskych nevieme presne, aký účinok aplikácia pijavíc vyvolá a často môžeme ešte viac zaťažiť imunitný systém organizmu. Praktické skúsenosti ukazujú, že v niektorých prípadoch sa človek pri bežných infekciách, napríklad pri nachladnutí, rýchlejšie zotaví, aj keď aplikácia pijavíc pri vírusových ochoreniach nemá žiaden preukázateľný vplyv. Myslím si, že tam, kde to nie je potrebné, je zbytočné narúšať vnútorné prostredie aplikáciou pijavíc. Pri ťažších typoch infekcií ide hlavne o bezpečnosť, či už pacienta, tak aj jeho okolia. Pijavica infikovanú krv môže ďalej rozširovať do prostredia prostredníctvom vody, v ktorej sa nachádza, alebo jej vyvrátením pri manipulácii a podobne. V nevyhnutnom prípade by som za určitých podmienok však sám na vlastné riziko pijavice použil. Vždy je potrebné voliť najbezpečnejší a najvhodnejší variant. To znamená, že ak máme prístup k medicíne, použijeme klasický typ liečenia a pijavice, ak to uznáme za potrebné a vhodné, aplikujeme len ako doplnok pri doliečovaní.

Krvné ochorenia
Terapiu pijavicou lekárskou používame, pretože sa pijavica evolučne prispôsobila na pitie krvi teplokrvných živočíchov a počas aplikácie pracuje s krvou svojho hostiteľa. Ak však krv hostiteľa vykazuje funkčné odchýlky, je potrebné určiť, nakoľko sú tieto odchýlky zhodné s bezpečným používaním pijavíc lekárskych. V mnohých prípadoch je možné pijavice aplikovať aj pri ťažkých a na prvý pohľad kontraindikovaných prípadoch, a to výberom špeciálnej veľkosti pijavice, dĺžky prisatia, ošetrenia rany, frekvencie aplikácie, miesta pre aplikáciu. Otázkou však je, nakoľko je takáto aplikácia potrebná, no ako som už písal, v dobe dostupnosti všetkého sa aj soľ zdá zbytočná.

Pri krvných ochoreniach bez podrobného vyšetrenia pacienta a stanovenej celkovej diagnózy hirudoterapiu zväčša vylučujeme pri silnej anémii a hemofílii, trombocytopatii, leukocytóze, lymfocytóze a vysokej sedimentácii.

Tehotenstvo
Málo ľudí vie, že v dávnych dobách sa na vyvolanie potratu pri nechcenom tehotenstve používali práve pijavice lekárske. Dlho som rozmýšľal, či túto tému opísať alebo nie. Z jednej strany je nepravdepodobné, že niekto takúto metódu v súčasnosti, keď sa podobné situácie riešia požitím jednej tabletky, bude využívať, no zodpovednosť je v rukách každého človeka a každý nástroj môže človek využiť buď na úžitok, alebo na skazu. V počiatočnej fáze tehotenstva pri aplikácii okolo dvadsiatich pijavíc do oblasti podbruška s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k prerušeniu tehotenstva formou „prirodzeného potratu“.

Pri klasickom tehotenstve pijavice v malom množstve nie sú nebezpečné. Problémom je, že dnes vzniká veľké množstvo samovoľných potratov a ak k nemu dôjde po použití pijavice, človek si automaticky spojí samovoľný potrat s pijavicami. Na druhej strane však existuje fakt, že ak si matka neaplikovala pijavice pred tehotenstvom a nedosiahla určitý stupeň adaptácie, jej organizmus môže zareagovať nepredvídane, a teda pijavica môže skutočne poslúžiť ako agent k niektorým komplikáciám v tehotenstve alebo k jeho nechcenému prerušeniu.

Môžem len všetkým ženám odporučiť adaptovať sa na pijavice ešte pred tehotenstvom. Počas tehotenstva aj po narodení dieťaťa sa v niektorých prípadoch môžu stať naozajstnou pomocou.

Onkologické ochorenia
Patria do ďalšej skupiny, o ktorých by bolo možné napísať nejednu diplomovú prácu. Kolegovia v Rusku pacientom odporúčajú používanie pijavíc lekárskych počas chemoterapie alebo rádioterapie. Výsledky sú také, že často výrazne zoslabujú negatívny dosah týchto terapií. Pacienti tak môžu viac-menej normálne žiť aj počas náročnej a agresívnej liečby. Liečiť onkologické choroby samostatne len pomocou pijavíc sa neodporúča a na túto tému nepoznám žiadne príklady ani štúdie, ktoré by som v tejto chvíli chcel uverejniť. Dodám, že liečenie pijavicami v prípade metastáz môže byť životu nebezpečné. V minulosti bol opísaný prípad, keď metastáza po aplikácii pijavice praskla a terapia sa skončila smrťou pacienta.

Vnútorné krvácanie
Použitím pijavíc pri vnútornom krvácaní zvyšujeme intenzitu krvácania a zabraňujeme jej schopnosti zrážať sa, čím zabraňujeme prirodzeným imunitným procesom v organizme robiť si svoju prácu. Existuje teória, že malé krvácanie zastavuje veľké, a čisto hypoteticky v niektorých prípadoch správna aplikácia pijavíc môže pomôcť, no sám v tejto oblasti nemám dostatočné skúsenosti a ani by som sa v takom prípade neodvážil pijavice aplikovať, pokiaľ by to nebola jediná možnosť záchrany pacienta. Hádam sa mi do budúcna podarí nájsť zdroj, ktorý túto tému podrobnejšie opisuje, aby som ju neskôr do tejto práce doplnil.
Alergie a iné poruchy imunitného systému
Aj napriek tomu, že súčasná medicína vie o poruchách imunitného systému, do ktorých patria aj alergie, len veľmi málo, isté je, že sa rovnaká porucha môže u rôznych ľudí prejaviť odlišne a s rôznou silou intenzity. Ak teda predpokladáme, že použitie pijavíc môže pacientovi s poruchou imunitného systému pomôcť, je veľmi dôležité nastaviť terapiu tak, aby pacienta minimálne zaťažovala. Napríklad v niektorých prípadoch budeme používať jednu kozmetickú pijavicu jeden až dvakrát za týždeň, kým si organizmus na použitie pijavíc nezvykne, a potom môžeme dávku zvýšiť. Je to však u každého pacienta individuálne a veľa porúch imunitného systému nevytvára žiadnu prekážku pre použitie pijavíc lekárskych. U niektorých pacientov môže aplikácia jednej pijavice vykazovať príznaky alergie, vtedy môžeme použiť menšiu veľkosť pijavice alebo ju aplikovať len na jednu až tri minúty. Variantov, ako s takýmto pacientom pracovať, je viac, ale aplikácia by mal byť pod dohľadom odborníka.

Užívanie liekov a liečba pijavicami
Často sa stretávame s tým, že starší pacienti, ktorí sa rozhodnú pre aplikáciu pijavíc, berú jeden alebo viac liekov, ktoré im predpísal lekár a niekedy túto kombináciu dopĺňajú o rôzne alternatívne prostriedky, ktoré im niekto odporučil alebo si o nich našli informácie na internete. Väčšina liekov nie je pre aplikáciu pijavíc kontraindikovaná a pri použití jednej pijavice je možné použiť pijavicu prakticky vždy.
Problém je, že na túto tému nie sú urobené potrebné výskumy. Liekov je, rovnako ako chorôb, ohromne veľké množstvo a nikto neskúša, ako daný liek zareaguje, ak pacient používa ešte aj pijavice. V týchto prípadoch sa môžeme opierať len o zdravý rozum a klinické skúsenosti skúsených lekárov, ktoré hovoria o tom, že malé množstvo pijavíc nie je kontraindikáciou. Čím väčšie množstvo pijavíc použijeme, tým väčšie je aj riziko možných komplikácií, a napríklad pri liekoch na riedenie krvi môže byť použitie väčšieho množstva pijavíc nebezpečné.
Ja odporúčam počas terapie zmeniť režim alebo (tam, kde je to možné a vždy v spolupráci s lekárom) maximálne znížiť dávku prijímaných liekov. Tiež treba obmedziť príjem nadbytočných alternatívnych potravinových doplnkov, je lepšie ich počas terapie nahradiť zelenými koktailami, o ktorých nájdete viac v inej kapitole. Rovnako je veľmi dôležité pozorovať, ako sa pacient bude po aplikácii pijavíc cítiť a ako sa bude správať jeho organizmus. Napríklad, ak pacient berie väčšinu liekov ráno, pijavice mu budeme aplikovať večer, čím maximálne znížime možnosť kontraindikácie. Ak má brať lieky ráno aj večer, spoločne s lekárom skúsime nájsť taký režim, aby ich bral buď ráno, alebo večer. Pri väčšine liekov je možné zmeniť režim, dokonca dočasne aj dávkovanie, a to bez väčších problémov.
Je tu však ešte jeden dôležitý ukazovateľ. Viaceré lieky budú, rovnako ako na človeka, vplývať aj na pijavice, len svojím spôsobom. Napríklad, ak človek berie lieky na upokojenie, môže sa stať, že pijavice budú málo aktívne a budú zaspávať. Upokojujúce lieky sú v organizme účinné až niekoľko dní po ich užití. Niektoré lieky sú zas pre pijavice toxické, pijavice môžu po prisatí zvracať a hynúť. Na túto tému profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk rozpracoval zaujímavú štúdiu dezintoxikačného efektu, ktorú však už zo spomenutých dôvodov nemôžem v tejto knihe uverejniť.

Fyziologické porušenie chrbtice
Ďalšou a zatiaľ pomerne neznámou kontraindikáciou pre použitie pijavíc je porušenie chrbtice. V práci profesora Igora Mihaloviča Danilova, ktorý sa zaoberá vertebrorevitológiou a je uznávaným špecialistom na otázky týkajúce sa chrbtice, sa vraví o tom, že systém miechy je celkovo uzavretý a tým aj najlepšie chránený systém, do ktorého imunitný systém organizmu nijako nezasahuje. Je to svojím spôsobom autonómny systém, čo je vzhľadom na jeho funkciu pochopiteľné. Ak však dôjde k poškodeniu chrbtice, v mieste poškodenia sa otvorí určitá brána do tohto systému. Zároveň sa z vonkajšej strany chrbtice spustí autoimunitná reakcia, ktorou sa organizmus bude snažiť v postihnutej oblasti poškodenia niečo opraviť. Tým môžu vniknúť rôzne zápalové reakcie a do systému môže ľahko preniknúť neuroinfekcia.
Keď si logicky spojíme túto informáciu s pijavicami, ktoré prirodzene, ako akýkoľvek živý organizmus, obsahujú baktérie, a my ich priložíme do postihnutej oblasti, nielenže vyvoláme okamžitú autoimunitnú reakciu, ale môže sa stať i to, že miesto lokálne infikujeme, čím sa môže zdravotný stav pacienta veľmi výrazne zhoršiť. K tejto hypotéze som dospel na základe klinickej skúsenosti, keď sa u pacienta s poškodenou platničkou po aplikácii pijavíc do postihnutej oblasti objavil silný neurologický problém, ktorý sa potom ťažko a dlho riešil.
Postupne som našiel potrebné informácie, ktoré vytvorili základ hypotézy. Treba ju ešte potvrdiť, avšak ja som si týmto záverom stopercentne istý. Neodporúčam aplikovať pijavice na miesta akútnych problémov s chrbticou. V tradičných literatúrach sa naopak píše, že pri podobných problémoch pijavicu aplikujeme na poškodenú časť chrbtice. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo považujem ďalší výskum hirudoterapie za potrebný a je to dôkaz, že naozaj o zdraví človeka vieme len malú časť dostupných informácií.

Menštruácia
Počas menštruácie pijavice neprikladáme z dôvodu, že môžeme vyvolať veľmi silné krvácanie a pacientku výrazne oslabiť – až do kolapsu. Len v nevyhnutnom prípade môžeme počas menštruácie použiť jednu menšiu pijavicu. Pijavice môžeme prikladať deň až dva pred menštruáciou, ale len ak pacientka netrpí trombocytopatiou alebo nemáva silné menštruácie. V sporných prípadoch tesne pred menštruáciou pijavice neprikladáme.

Náhle brušné príhody
Pri pacientoch, u ktorých sa prejavila náhla brušná príhoda alebo trpia ostrou bolesťou v brušnej oblasti, pijavice bez prvotného lekárskeho vyšetrenia neprikladáme. Pacienta pošleme najskôr na lekárske vyšetrenie a pijavice prikladáme až po stanovení diagnózy lekárom a v prípadoch, kde je to vhodné.

Ako príklad uvediem zapálené slepé črevo, ktoré vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Pri aplikácii pijavíc môžeme zápal zosilniť a pacienta priamo ohroziť na živote.

Aneuryzma
Toto ochorenie patrí do ďalšej skupiny sporných ochorení, pretože sú prípady, kedy používanie pijavíc stabilizovalo stav pacienta natoľko, že operácia aneuryzmy nebola potrebná, no existuje tu veľké riziko, že v pokročilom štádiu aneuryzmy môžeme pijavicou vyvolať nežiadúci účinok, ktorý sa vzhľadom na typ ochorenia môže skončiť smrťou pacienta. V prípade, že je aneuryzma diagnostikovaná v počiatočných štádiách, keď sú cievne steny ešte pevné, je možné pijavice používať bez problémov. V pokročilom štádiu, alebo v prípadoch, keď sú cievne steny slabé a náchylné na poškodenie, prenecháme takéhoto pacienta šikovným rukám lekárov.
V prípade používania pijavíc je však potrebné rozvoj aneuryzmy sledovať. Sú opísané prípady, keď sa stav pacienta po aplikácii pijavíc výrazne zlepšil, pacient však ďalej už pijavice nepoužíval, aneuryzma sa rozvinula a po prasknutí cievy nasledovala smrť pacienta.

Vnútorné hnisanie
Aj pri vnútornom hnisaní je opísaných veľa prípadov, keď pijavice pomohli. Pri možnostiach súčasnej medicíny však aplikáciou pijavíc v takýchto prípadoch podstupujeme zbytočné riziko rozšírenia hnisavého ložiska do ďalších oblastí organizmu s nežiaducimi následkami terapie. Preto je lepšie, aby hlboké vnútorné hnisanie riešil chirurg a pijavice aplikujeme po vyčistení rany a následnej regenerácii postihnutého miesta. Ak je hnis sformovaný do pevného útvaru, hnisanie nie je hlboké a útvar už akoby pretláčal kožu, pijavice pokojne aplikujeme a výsledok bude pravdepodobne podľa očakávania dobrý.

V prípade, že nemáme inú možnosť a vnútorné hnisanie musíme riešiť pijavicami, podľa veľkosti ložiska aplikujeme pijavice 2 až 3 x denne až do zastavenia hnisavého procesu.

Vysoký alebo nízky tlak
Častým javom, ktorý sprevádza aplikáciu pijavíc lekárskych, je dočasné zvýšenie krvného tlaku tesne po aplikácii pijavíc. V prípade, že máme pacienta, ktorý už prišiel s vysokým tlakom, odporúča sa tlak pred aplikáciou znížiť a pijavice aplikovať až po jeho znížení, aby sme sa vyhli možným komplikáciám. Ak by sa totiž vysoký tlak po aplikácii pijavíc ešte zvýšil, mohol by u pacienta vyvolať paniku a panika by mala za následok ďalšie zvýšenie tlaku.

Ak pacient prišiel s nízkym tlakom (trpí hypotenziou), tento fakt zohľadníme pri nastavení jeho terapie a aj pri aplikácii pijavíc. V prípade, že došlo k výraznému zníženiu tlaku pred aplikáciou pijavíc, pijavice neaplikujeme a snažíme sa pacienta stabilizovať.

V tejto časti som sa snažil obsiahnuť základné informácie o tom, kedy je použitie pijavíc vhodné a kedy nie. Ak si nebudete o vhodnosti pijavíc istí, vždy kontaktujte odborníka a konzultujte s ním svoj prípad. Hirudoterapia nie je jednoduchý obor a vyžaduje si pomerne dobré znalosti z rôznych ďalších oborov. Ako sa hovorí, pripraveným šťastie praje.