Hirudoterapia, dar zdravia

Upozornenie: Informácie v tejto knihe nemôžu byť považované za lekárske odporúčania. Ide o poznatky získané praktickými skúsenosťami a mnohoročným štúdiom. Veľká časť informácií a postupov v knihe vyžaduje selektívne a logické myslenie, dobrý pozorovací talent a zdravý sedliacky rozum. Vždy existuje malé, ale reálne riziko zlého pochopenia textu, preto ak si nie ste niečím istí, pýtajte sa. Autori rozhodne nepreberajú akúkoľvek zodpovednosť za nepochopenie textu či neuvážené riskovanie a experimentovanie.

Knihu je možné slobodne zdieľať s jednou podmienkou, a to s uvedením zdroja Asociácia špecialistov hirudoterapie a webovej stránky www.uop.sk

E-kniha: Hirudoterapia, dar zdravia
Text: Miroslav Kasan
Štylistika a korektúry: Ľubica Bystrická
Obálka: Jan Marek
Vydavateľ: Asociácia špecialistov hirudoterapie
Rok vydania: 2018
ISBN 978 – 80 – 972950 – 3 – 5

Motto

Koľko chýb a úsilia treba,
aby sa človek niečo naučil.
Koľko chýb a úsilia treba,
aby človek ostatných presvedčil, že niečo vie.
Koľko bolesti treba prežiť,
aby človek prekonal ilúziu úspechu a nevedomosť.
Koľko času treba, aby človek pochopil,
že skutočný zmysel života nespočíva „len“
v liečení svojho fyzického tela,
ktoré sa aj tak nakoniec zmení v prach,
ale v hľadaní cesty k svojej duši, sebapoznaniu,
Bohu a večnému duchovnému životu.
Ostávam s láskou.

Obsah

Predslov

Venovanie

Prvá časť: Moje story

1.1…………………………Kto vlastne som a kto píše tieto riadky
1.2…………………………Prvé stretnutie s hirudoterapiou
1.3…………………………Začiatok dlhej cesty
1.4…………………………Ako dlho sa dá žiť na stodesať percent?
1.5…………………………Ruská baňa
1.6…………………………Nie každý svätý je naozaj svätý
1.7…………………………Bez správnej diagnózy pijavice nemusia pomôcť
1.8…………………………Biofabrika
1.9…………………………Rok bolesti
1.10……………………….Anafylaktický šok
1.11………………………..Odpustenie
1.12………………………..Duchovná zrelosť
1.13………………………..Extrasens
1.14………………………..Pýcha
1.15………………………..Ruskí učitelia
1.16………………………..Rusko
1.17………………………..Záver príbehu

Druhá časť: Hirudoterapia v praxi

2.1…………………………Môj pohľad na hirudoterapiu
2.2…………………………Vplyv pijavice lekárskej na ľudský organizmus
2.3…………………………Pre koho sú pijavice vhodné a pre koho nie
2.4…………………………Ucelená metodika aplikácie pijavice lekárskej
2.5…………………………Pijavice lekárske a baktérie
2.6…………………………Adaptácia na pijavicu lekársku
2.7…………………………Veľkosť pijavíc lekárskych
2.8…………………………Kedy, kam a koľko pijavíc lekárskych aplikovať
2.9…………………………Miesta pre aplikáciu pijavíc lekárskych
2.10………………………..Šesť krokov ako začať
2.10.1………………………..Prvý krok: Prvá pomoc, alebo začnime tým, čo je naozaj dôležité
2.10.2………………………..Druhý krok: Ako sa starať o pijavicu lekársku v domácich podmienkach
2.10.3………………………..Tretí krok: Príprava pracovného miesta
2.10.4………………………..Štvrtý krok: Príprava pacienta
2.10.5………………………..Piaty krok: Aplikácia pijavice lekárskej
2.10.6………………………..Šiesty krok: Ošetrenie rany po aplikácii
2.11………………………..Ako prekonať strach z pijavice lekárskej
2.12………………………..Čistiť alebo nečistiť pijavicu lekársku po aplikácii?
2.13………………………..Ako na domáci chov pijavice lekárskej
2.14………………………..Hirudoterapia a životný štýl
2.14.1………………………..Stravovanie
2.14.2………………………..Pitný režim
2.14.3………………………..Pohyb a iné aktivity
2.14.4………………………..Čo počas hirudoterapie pomáha
2.14.5………………………..Očista organizmu
2.15………………………..Hirudoterapia a bankovanie
2.16………………………..Diagnózy
2.16.1………………………..Hirudoterapia a hypertenzia
2.16.2………………………..Hirudoterapia a syndróm hustej krvi
2.16.3………………………..Hirodoterapia a kŕčové žily
2.16.4………………………..Hirudoterapia a vredy predkolenia
2.16.5………………………..Hirudoterapia a cysty

Predslov

Vážení čitatelia,
túto knihu píšem v dobrej viere, že informácie v nej obsiahnuté pomôžu mnohým ľuďom uvidieť široké možnosti, ktoré nám poskytuje liečenie pomocou pijavice lekárskej, čiže pomocou hirudoterapie.

Terapia pijavicou lekárskou dáva človeku okrem iného aj možnosť užiť bohatstvo a silu prírody pre svoj prospech, pre svoje zdravie bez toho, aby narúšal ľuďmi nenapísané zákony prírody.

V knihe sa stretnete s pútavým medzinárodným prostredím hirudoterapie a zámerne ju budem písať jednoduchým, ľahko pochopiteľným jazykom a nebudem zaťažovať čitateľov viac, než je potrebné k tomu, aby pochopili základný mechanizmus vplyvu pijavice lekárskej na ľudský organizmus.

Pri tejto práci sa zároveň pokúsim uplatniť technologické možnosti 21. storočia a aj keď kniha vyjde tiež v papierovej podobe, jej základ bude vždy v tej elektronickej. To preto, aby bola interaktívna, ľahko sa dala aktualizovať a aby aktualizácie boli okamžite dostupné všetkým čitateľom, no a tiež preto, aby sa každý z Vás mohol stať jej spoluautorom a to v tom prípade, že knihu alebo praktické metódy v nej uvedené obohatí o významné alebo užitočné poznatky.

Časť našej práce sa nachádza na úrovni výskumu, a preto pravdepodobne budem v budúcnosti knihu často aktualizovať o nové overené poznatky. Avšak už aj v tejto prvej verzii nájdete časti venované experimentom, výskumu a neovereným hypotézam.

Každý z nás má prirodzené právo na poznanie a informácie a to predovšetkým v oblasti zdravia a samoliečenia. Ak to bude v našich silách a technických možnostiach, bude táto kniha bezplatne dostupná každému, kto o ňu prejaví záujem. Stojí však nemalé úsilie a finančné prostriedky, aby vznikla, preto nezabudnite na podporu, ak Vám to situácia dovolí a budete mať chuť tak urobiť. Ak knihu považujete za prínosnú, zdieľajte ju.

Veľa rokov sa snažíme, aby ľudia pracujúci v oblasti hirudoterapie našli jednotu a začali spolupracovať bez potreby navzájom si konkurovať. Je zvláštne, že v ľudovom liečiteľstve, kde by mal byť ľudský prístup na prvom mieste a kde by mali ľudia vnímať svoju prácu ako poslanie a povolanie pomáhať, často vzniká v princípe rovnaký konkurenčný boj ako medzi veľkými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sa snažia získať monopol na trhu.

Verím, že spoločným úsilím posunieme hirudoterpiu tam, kam patrí. Do priestoru nadčasových prírodných metód liečenia, ktoré majú svoj historický pôvod aj v nedávnej, avšak už v dávno zabudnutej histórii našich predkov. Pomocou spoločnej práce, zdieľaním informácií a vďaka technológiám 21. storočia môžeme dokázať, alebo naopak vyvrátiť, množstvo informácií spojených s touto metódou a zaslúžene povýšiť daný obor ako národné bohatstvo našich predkov.

V blízkej budúcnosti nás čakajú klimatické zmeny, ktoré zasiahnu životy mnohých ľudí. Poznatky o možnostiach samoliečenia aj pomocou hirudoterapie sa možno stanú bohatstvom pre každého z Vás. Je však dobré pochopiť, že jedinú prípravu na akékoľvek okolnosti môže človek urobiť len vo svojom srdci. V kapitole venovanej môjmu životnému príbehu sa o tejto téme dozviete viac.

Prajem Vám príjemné, podnetné čítanie a ak Vám niečo v knihe nebude jasné, opýtajte sa nás, možno Vám dokážeme poradiť.

Venovanie

Túto knihu s úctou, vďačnosťou a radosťou venujem predovšetkým dobrým ľuďom, ktorí okolo seba šíria pomoc, lásku a pochopenie. Venujem ju všetkým ľuďom nesebecky pomáhajúcim druhým a tiež každému, kto sa snaží byť lepším, možno užitočnejším človekom.

Špeciálne venovanie patrí mojej manželke Kristíne Kasanovej, ktorá je dnes pravdepodobne jediným praktickým špecialistom na Slovensku v oblasti chovu pijavíc. Jej rukami prechádzajú tisíce pijavíc každý rok. Mnohým pravidelne pomáha na svet a má k nim až materinský láskyplný vzťah. Spoločne sme prešli dlhú cestu, prekonali množstvo prekážok a hlavne vďaka jej každodennému úsiliu a práci vznikol na Slovensku plnohodnotný chov pijavíc lekárskych. V období, ktoré venujem písaniu tejto knihy, sa práve ona stará o chod celej pracovnej operácie a poskytuje mi potrebný čas na písanie. Preto tieto riadky píšem s myšlienkou na ňu a s úctou jej ďakujem.

Zároveň ďakujem všetkým spolupracovníkom a podporovateľom.

Ďalej k venovaniu menovite pripájam niektorých mojich učiteľov, z ktorých každý výrazne ovplyvnil moje poznatky a tým mnoho životov.

Oleg Balančuk — ukrajinský národný liečiteľ, majster bojových umení, špecialista na tradičnú medicínu, bioenergetiku a mnoho ďalšieho

Pavel Teličkin — ukrajinský špecialista národnej medicíny, majster bojového umenia, špecialista na praktiky Čchi-kung a cvičenia pre zdravie

Lidia Antonovna Kuplevska — ukrajinská lekárka, lektorka, riaditeľka a hlavný lekár strediska pre výuku, aplikáciu a liečbu pijavicami Hirudo-Med v Ľvove.

Konstantin Vasiljevič Suchov — ruský lekár, lektor a prezident celosvetovej asociácie špecialistov hirudoterapie

Albert Ivanovič Krašeňjuk — ruský lekár, profesor, vedec, doktor filozofie, člen európskej akadémie prírodných náuk, zakladateľ prvej akadémie hirudoterapie v Rusku so sídlom v Petrohrade

Larisa Tarasová — ruská lekárka, špecialistka na mikroskopiu živej kvapky krvi

Túto knihu venujem aj ľuďom, ktorých som síce osobne nepoznal, ale svojou prácou a osobnosťou ma inšpirovali a obohatili:

Igor Mihajlovič Danilov — ukrajinský vertebrológ, akademik, špecialista na problémy
s chrbticou, nositeľ pravdy a Božej vôle

Jaroslav Dušek — český divadelný a filmový herec, ktorý sa na nič nehrá a počas písania knihy mi jeho práca neraz pozdvihla náladu a dala nádej, že ešte nie je všetko stratené

Victoria Boutenko — nutričný poradca, výskumník v oblasti zelených koktailov a ich vplyvu na zdravie človeka

Thomas Colin Campbell — americký biochemik špecializujúci sa na vplyv potravy na zdravie z dlhodobého hľadiska, autor knihy Čínska štúdia

Jacque Fresco — americký multidisciplinárny vedec a filozof, sociológ, architekt, dizajnér, sociálny inžinier, pedagóg a futurológ

MUDr. Richard Smíšek — autor metódy “SM systém na stabilizáciu a bezoperačné liečenie vyskočených platničiek”

Olga Ivanovna Śišová — ruská lekárka, lektorka, špecialista na mikroskopiu živej kvapky krvi, lektor hirudoterapie

Záverom patrí poďakovanie mojim rodičom, ktorým som svojím neobyčajným životom priniesol do života mnoho starostí a neobvyklých situácií a oni to vydržali a nezanevreli na mňa.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.