Časť druhá: Hirudoterapia v praxi, 1.kapitola

1. kapitola: Môj pohľad na hirudoterapiu

Hneď v úvode musím povedať, že o hirudoterapii zďaleka neviem všetko. V poličkách a na diskoch na mňa čakajú tisíce strán materiálu, ktorý plánujem preštudovať, čo zaberie niekoľko dlhých rokov. Viem však, že nie je veľa ľudí, ktorí podstúpia rovnakú námahu, aby tieto práce prečítali a vybrali z nich dôležité informácie.
V hirudoterapii sa za posledných päťdesiat rokov urobilo veľké množstvo užitočnej vedeckej práce, vďaka ktorej hirudoterapia prežila nástrahy modernej doby a neupadla do zabudnutia ako mnohé iné tradičné a efektívne spôsoby liečenia. Väčšina tejto práce bola urobená v Rusku a práve vďaka Ukrajine a Rusku sa hirudoterapia aj u nás zachovala, pretože v krajinách, kde sa hirudoterapia ďalej nerozvíjala, buď prestala existovať, alebo je veľmi blízko pred svojím koncom a často len v spomienkach starých pokolení.
V súčasnosti existuje asi stovka kníh na tému hirudoterapie, prevažne napísaných ruskými špecialistami a niekoľko stoviek rôznych menších publikácií. Ešte pred päťdesiatimi rokmi záchranári Ruskej a Ukrajinskej prvej pomoci vozili so sebou pijavice lekárske a pijavice boli považované za dôležitú súčasť a dôležitý nástroj medicíny. Môj súčasný pohľad na hirudoterapiu je zároveň aj kritický a myslím si, že napriek veľkému množstvu vykonanej vedeckej práce, bolo a je možné spraviť v oblasti hirudoterapie ďaleko viac. Súčasné technológie to dovoľujú, avšak chýba vôľa a finančné prostriedky.
Veľkú rolu v evolúcii hirudoterapie hrá ľudský faktor a mnohé vedecké výskumy sa žiaľ zvrhli v mocenský a často aj ekonomický boj akademikov, ktorí sa snažia dokázať, že urobili objav a keď ho urobia, stavajú na ňom dlhoročnú kariéru. Väčšina výskumov je robená pod vedením jednotlivcov, ktorí si navzájom medzi sebou konkurujú, a každý sa snaží dokázať svoju pravdu.
Osobne, a myslím si, že právom, považujem hirudoterapiu za grál v tradičnom, dnes už ľudovom liečení. Tento fakt dokazuje okrem vlastných skúseností aj záujem o túto metódu zo strany vojenských služieb viacerých krajín, ktoré väčšiu časť veľkých výskumov financovali. Výsledkom toho je existencia syntetického hirudínu vyrobeného v Nemecku, ktorého produkcia je však natoľko drahá, že je určený len pre bohaté elity alebo pre prípady, kedy nie je možné použiť alternatívnu účinnú látku. Hirudoterapia je súčasťou klasickej oficiálnej medicíny vo viacerých krajinách, ktorých počet každým rokom stúpa a pijavica lekárska je v mnohých krajinách registrovaná ako liečivo. Ďalej to dokazuje nariadenie ruského cára zriadiť chovné jazerá pijavíc v Rusku. A taktiež to dokazuje niekoľko tisíc rokov trvajúca história používania tejto metódy v ajurvéde. Táto metóda je rovnako použiteľná naprieč všetkými hlavnými duchovnými smermi. Zmienka o pijaviciach je ako v Biblii, tak aj v Koráne.

Môj učiteľ Albert Ivanovič Krašeňjuk po prezentácii našej práce vysoko ocenil jej prínos pre hirudoterapiu na Slovensku. Podľa jeho slov sme založením chovu na základe vlastného výskumu vyriešili veľmi dôležitý národný problém. Pripomenul, že v Rusku bolo veľa pokusov o založenie umelých chovov, ale prakticky nikto to nedokázal. Ako výraz uznania mi ponúkol možnosť pod jeho vedením napísať doktorandskú prácu na tému chovu pijavíc a uchádzať sa o získanie titulu doktora filozofie oxfordského vzdelávacieho systému. Túto ponuku som s poďakovaním odmietol.

Súčasná hirudoterapia je tvorená niekoľkými skupinami ľudí. V prvej skupine sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú citlivým témam, aby si ochránili svoju vedeckú česť, a to aj napriek tomu, že metódy, ktoré sú považované za citlivé, sami používajú. Tým, že o nich nehovoria, však výrazne skresľujú túto oblasť. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí majú svoj súbor poznatkov a skúseností, takzvané know-how, a využívajú ho na vytvorenie elitných skupín lekárov a terapeutov. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí nemajú mocenské ambície, hirudoterapii veľmi dobre rozumejú, sú väčšinou zaneprázdnení prácou a učením alebo liečením druhých, je ich však ťažké rozpoznať a nájsť. Do štvrtej skupiny patria ľudia, ktorí hlavne kopírujú prácu druhých, často bez toho, aby rozumeli koreňu problému, systematizujú ju a obohacujú o svoje pochopenie a skúsenosti. Do ďalšej skupiny patria ľudia, ktorí málo vedia, majú však dar pôsobiť múdro a erudovane a za toto divadlo si nechávajú dobre zaplatiť. Možno sú herci platení lepšie ako lekári. Podobných skupín existuje veľké množstvo. Vymenoval som len hlavné a aj to len z dôvodu, aby si každý mohol urobiť akú-takú predstavu o tom, že nie je hirudoterapeut ako hirudoterapeut a keď dvaja robia jedno, ešte to neznamená, že robia to isté.
Celý tento zložitý systém funguje len preto, že funguje liečenie pijavicami. To je ten základ, ktorý spája každého hirudoterapeuta! Sila pijavíc, ich vplyv na ľudský organizmus, viditeľné a hmatateľné výsledky, to všetko dáva svojím spôsobom zaručený úspech každému hirudoterapeutovi. Potom už záleží len na odbornosti, niekedy fantázii, na vlastnom chápaní, prezentačných schopnostiach, čestnosti, na otvorenom alebo skrytom zámere učiacich lektorov a na kvalite žiakov, akým smerom sa hirudoterapia medzi ľuďmi ďalej rozvíja a prezentuje. Je to sila ako každá iná a kto ju vie regulovať, môže dosiahnuť na tejto vlne zdanlivé výšiny v materiálnom svete.
Vo svojej práci sa snažím pochopiť, kto v celosvetovej hirudoterapii zastáva akú úlohu. Kto je vedec, kto politik, kto lekár, kto liečiteľ, kto šarlatán, kto ako svojej práci rozumie, kto sa u koho učil a podobne. Toto chápanie mi čiastočne pomohlo vybrať si trojicu najlepších učiteľov, ktorí sa špecializujú na liečenie pijavicami. Sú to práve tí učitelia, ktorých študenti píšu obsiahle knihy na tému hirudoterapie.
U každého som sa naučil ich nazeraniu na problematiku a osvojil si odporúčanú metodiku používania pijavíc. Pochopil som, v čom medzi sebou súhlasia a v čom nesúhlasia, a po porovnaní s vlastnými skúsenosťami mi to umožnilo čistejšie videnie daného problému. Všetky metodiky som vyskúšal. Keďže pracujem s pacientmi a taktiež s hirudoterapeutmi, mám vlastný chov pijavíc a sám som lektor, v súčasnosti aj „samozvaný“ prezident vznikajúcej asociácie, nazerám na túto problematiku z rôznych strán. Jeden z mojich záverov je, že som našiel cestu, ako je možné spojením a doplnením metodík mojich učiteľov odstrániť množstvo aktuálnych problémov v hirudoterapii na rôznych jej úrovniach a zjednotiť rôzne metódy aplikácie do uceleného, bezpečného, otvoreného a flexibilného poznania a systému – Ucelenej metodiky pre aplikáciu pijavíc lekárskych.

Zoznam problémov, ktoré Ucelená metodika rieši:

Pre biofabriky a chovateľov:
– odbyt rôznych veľkostí pijavíc, ktoré sa dochovajú za polovičný čas ako štandardne používané stredné pijavice, ktorých je treba väčšie množstvo
– finančná stabilita a rozvoj chovu
– otvorenie možnosti dlhodobého zníženia cien pijavíc
– popularizácia hirudoterapie a väčší odbyt pijavíc

Pre pacientov:
– zníženie ceny terapie
– minimálne reakcie na priloženie pijavíc
– bezpečné používanie
– žiadne viditeľné jazvy po pijavici
– prístup k profesionálnym službám
– prístup k zdravým pijaviciam
– informovanosť
– pohodlie
– možnosť samoregulácie terapie

Pre hirudoterapeutov:
– jednotný systém diagnostiky
– správne nastavenie terapie na základe anamnézy
– presun zárobku z predaja pijavíc na predaj profesionálnych služieb
– stop zbytočne nadmernému používaniu pijavíc
– profesionálne výsledky
– minimum sťažností
– možnosť profesného rastu
– popularizácia hirudoterapie v odozve na výsledky
– širší okruh pacientov
– niekoľkonásobne viac možností liečenia
– nové skúsenosti

Prekážkou a problémom pre rozšírenie nových metód aplikácie je neprekonateľný ľudský faktor. Mnohým hirudoterapeutom táto kniha naruší ich stereotyp a určite vyvolá rôzne reakcie. Za prípadnú ujmu sa ospravedlňujem. Budem radšej, keď vám prinesie lepšie chápanie práce, ktorú robíte, a pomôže vám rozvíjať sa a kvalitnejšie aj bezpečnejšie pomáhať svojim pacientom. Nič z toho, čo píšem, nie je mierené ako útok proti niekomu. Staré metódy fungujú rovnako dobre ako nové, lebo základ je rovnaký v pijavici lekárskej. Nové metódy starú hirudoterapiu nepopierajú, ale naopak ju dopĺňajú, obohacujú a spresňujú. Ak sa v niečom budem mýliť, túto knihu prepíšem.

Táto kniha otvára dvere úplne novému pokoleniu hirudoterapeutov. Je to silné prehlásenie, viem. Lenže aj keď v niečom nebudem mať pravdu, predsa len ponúknem riešenie mnohých problémov, s ktorými sa súčasná hirudoterapia stretáva. Keď odborníci budú medzi sebou zdieľať nahromadené poznatky v spoločnom obore, hirudoterapiu dokážeme posunúť ďalej a možno ešte v tomto živote upresníme mechanizmus vplyvu ľudového liečebného systému určeného aj nášmu pokoleniu.
K mojej práci však pristupujte kriticky a nech je akokoľvek logická či sympatická, jej závery si tam, kde to uznáte za potrebné, overte na vlastnej skúsenosti. Ak s niečím nesúhlasíte, vyjadrite svoj nesúhlas nahlas a dajte priestor diskusii. Náklonnosť ľudí k poklonkovaniu sa autoritám vytvára koreň brzdy evolúcie. Ja sám som musel vynaložiť nemalé úsilie, aby som sa nepoddal žiarivým možnostiam exkluzívne zastupovať ten alebo iný názor, prípadne smer. Neraz som videl, ako žiaci opakujú názory svojich učiteľov bez toho, aby ich overili alebo im v skutočnosti rozumeli.

Zlo môže existovať len preto, že dobrí ľudia nič nerobia a v tichosti ho tolerujú, hoci s ním nesúhlasia. Človek konajúci dobro nesie svetlo a tam, kde je svetlo, prestáva byť tma.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.