16.kapitola

16. kapitola: Diagnózy

Hirudoterapia a vysoký krvný tlak – hypertenzia

Vysoký krvný tlak je jedným z častých zdravotných problémov, vyskytuje sa u veľkého množstva populácie. V našej praxi sa preto stretávame s otázkou, či je možné krvný tlak liečiť pomocou terapie pijavicou lekárskou. V tejto kapitole sa na túto otázku pokúsim odpovedať, pričom sa zameriam predovšetkým na dôležité veci v spojitosti s hirudoterapiou a nebudem rozoberať tému vysokého tlaku všeobecne. Text má informačný charakter a jeho účelom je poskytnutím širšieho pohľadu čiastočne túto problematiku ozrejmiť. Problematika je zložitejšia, na jej detailný rozbor však v tejto knihe nie je priestor, preto sa budem snažiť písať krátko a pokiaľ možno zrozumiteľne.

V prvom rade si pacienti trpiaci hypertenziou musia uvedomiť, že ide o vážny problém, ktorý je potrebné riešiť. V mnohých prípadoch si organizmus krvný tlak zvýši, pretože to potrebuje. Jeho umelým znížením síce budete mať tlak v norme, ale niekde v organizme môže postupne vznikať nedostatočná látková premena, poprípade iné patologické procesy, ktoré môžu byť základom chorôb a celkového zhoršenia zdravotného stavu a kvality života.

Pozrime sa teda na to, čo je príčinou vysokého krvného tlaku. V 80% až 90% známych prípadov je príčina primárna – nešpecifická, čo znamená, že nie je možné konkrétne určiť, z akého dôvodu vysoký tlak vznikol. 10% až 20% prípadov patrí do sekundárnej skupiny, pri ktorej je možné príčinu spojiť s konkrétnym patologickým procesom v organizme, čo znamená, že niektorý orgán alebo systém vykazuje abnormálnu funkciu, následkom čoho vzniká stav vysokého krvného tlaku.

Prvú a najčastejšie sa vyskytujúcu nešpecifickú skupinu (80% až 90% prípadov) si pre jednoduchšie pochopenie rozdelíme do troch skupín:
1. Nešpecifické príčiny predpokladaného psychosomatického charakteru
2. Nešpecifické príčiny predpokladaného fyziologického charakteru
3. Nešpecifické príčiny neznámeho charakteru

Prv ako rozoberiem jednotlivé skupiny podrobne, upozorním na fakt, že pacient môže spadať do viacerých skupín súčasne.

1. Nešpecifické príčiny predpokladaného psychosomatického charakteru
Do tejto skupiny môžeme zaradiť ľudí, ktorí majú celkovo zdravý organizmus, zdravo žijú, prevažne sa aj zdravo stravujú a nevykazujú  žiadne zjavné príčiny pre hypertenziu fyziologického charakteru. Spĺňajú však niektoré z týchto podmienok: Sú extrémne temperamentní, majú nekontrolovateľné časté výbuchy hnevu, ustavične prežívajú rôzne problémy a robia si starosti, cítia silné vnútorné napätie, nachádzajú sa v stálom strese a majú problémy so spánkom. V takýchto prípadoch stav psychiky často negatívne ovplyvňuje fyziologické procesy v tele, čo má za následok zvýšené svalové napätie, produkciu stresových hormónov, ktoré vyvolávajú nadbytočnú funkciu niektorých orgánov a často zbytočne preťažuje všetky funkčné systémy ľudského organizmu a dochádza k zbytočnému spaľovaniu energie.

Použitie pijavíc lekárskych v takýchto prípadoch je možné, ale len ako podporná terapia. Ich účinok zväčša neodstráni príčinu, ale len dočasne zníži krvný tlak, čiastočne optimalizuje niektoré biochemické procesy a dočasne uvoľní vnútorné napätie. Pacient takéhoto typu však môže po aplikácii cítiť ešte väčší príval energie, môžu sa objaviť výkyvy nálady medzi eufóriou, radosťou a hnevom, tzv. náladovosť. Pri riešení podobných problémov je dôležitá predovšetkým práca s psychikou. Je možné použiť rôzne nástroje podľa individuálnych preferencií pacienta. Veľmi dobre však fungujú modlitby, meditácia a pôst. Práca s psychikou by mala byť primárnou terapiou a vtedy je možné a dokonca vhodné takúto terapiu doplniť o terapiu pijavicou lekárskou, ktorá pomôže pri obnove a harmonizácii ľudského organizmu a psychiky človeka.

2. Nešpecifické príčiny predpokladaného fyziologického — telesného charakteru
Do tejto skupiny môžeme zaradiť ľudí, ktorí vykazujú zjavné odchýlky od zdravého ľudského organizmu a zdravého životného štýlu. K príznakom narušených telesných funkcií patrí nepríjemný zápach kože alebo z úst, zlá kvalita kože, problémové dýchanie, slabosť organizmu, obezita, anorexia, časté močenie, nadmerné potenie, nepravidelná stolica, rôzne bolesti a mnoho ďalšieho. Keďže funkcie organizmu sú výrazne ovplyvňované príjmom tekutej a tuhej potravy, zaradíme sem ako príčinu hypertenzie aj nezdravý životný štýl, nadmerné pitie alkoholu, nadmerné fajčenie, prejedanie sa, nevyvážené stravovanie a podobne. Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že sprievodných príčin vedúcich k vysokému krvnému tlaku môže byť veľké množstvo. Môže ísť o jednu príčinu alebo o kombináciu niekoľkých príčin. Je teda potrebné položiť si otázku, aký chceme dosiahnuť výsledok použitím pijavíc lekárskych. Jedná sa o narušenie fyziologických procesov organizmu, takže vo väčšine prípadov bude terapia pijavicami lekárskymi dobrým pomocníkom. V niektorých prípadoch a pri správnej aplikácii pijavíc sa podarí odstrániť aj príčinu problému. U väčšiny prípadov však len čiastočne a dočasne odľahčíme organizmus, ale príčinu problému nevyriešime.

Ak sa pacient rozhodne vysoký krvný tlak liečiť a bude okrem terapie pijavicou lekárskou pracovať aj na ozdravení ďalších aspektov svojho života, vtedy bude použitie pijavíc lekárskych skutočným prínosom a pomocníkom v očistení, obnovení rovnováhy a zdravia v ľudskom organizme. Napríklad postupnou úpravou stravy, pitného režimu, dostatočným odpočinkom, postupnou reguláciou telesnej váhy a podobne. Pretože sa táto kategória prípadov vyskytuje najčastejšie a je pomerne zložitá svojou rozmanitosťou, budem sa jej v budúcnosti venovať podrobnejšie.

3. Nešpecifické príčiny neznámeho charakteru
Najzaujímavejšia skupina na záver. Stretávame sa s ňou veľmi zriedka a najčastejšie do nej spadajú ľudia z prvých dvoch skupín, ktorí na sebe urobili veľa práce, odstránili všetky zjavné príčiny, ale tlak majú stále vysoký. Patria sem aj rôzne iné prípady, pri ktorých nie je možné určiť žiadnu príčinu vysokého krvného tlaku alebo ľudia, ktorí majú prirodzene vyšší krvný tlak, ako sú stanovené normy.

Pri nešpecifických príčinách je použitie pijavíc vhodné ako experimentálna, doplňujúca či alternatívna metóda terapie. Môžeme navrhnúť profylaktickú terapiu, ktorá postupne zasiahne všetky fyziologické aj energetické systémy v ľudskom organizme. Takáto terapia by nemala priniesť negatívne následky, je teda bezpečná. Naopak, občas sa stane, že tak odstránime nevysvetliteľnú príčinu problému, čo následne odstráni aj hypertenziu. Ako hovorí doktor Konstantin Suchov, pijavice fungovali už pred 3500 rokmi, keď nikto nevedel vysvetliť takmer žiaden proces v ľudskom organizme. To, že niečo neviem označiť alebo vysvetliť, ešte neznamená, že pijavice nebudú fungovať.

Pri nešpecifických príčinách je vhodné zamerať sa na typ diagnostiky, pri ktorom pacienta sledujeme počas určitého časového obdobia každý deň a nakoniec tieto výsledky vyhodnotíme. Dnes existujú technické metódy, ako sledovať tlak človeka celý mesiac prakticky dvadsaťštyri hodín denne.

Druhú špecifickú – sekundárnu skupinu (10% až 20% prípadov) si rozdelíme na dve skupiny:
1. Priama príčina – srdcovo-cievne ochorenia
2. Nepriama príčina – abnormálna funkcia niektorého systému alebo orgánu

1. Srdcovo-cievne ochorenia
Jednou z častých špecifických príčin vysokého krvného tlaku je narušenie krvného obehu. Sem patria všetky poruchy ciev (kŕčové žily, narušenie cievnej výstelky alebo jej steny a podobne) a aj niektoré problémy so srdcom. Pri väčšine srdcovo-cievnych problémov je použitie pijavice lekárskej vhodné, pretože priamo rieši celý rad súvisiacich problémov. Látky, ktoré pijavica lekárska vypustí do tela pacienta a ktoré sa prakticky okamžite dostanú do jeho krvi, rozpúšťajú usadeniny na stenách ciev, obnovujú ich elasticitu, zlepšujú kvalitu krvi a pomáhajú v procesoch regenerácie. Vzhľadom na mechanický účinok slín pijavíc je tento efekt silnejší v žilách a do tepien preniká ťažšie, preto je dôležité správne navrhnúť frekvenciu a typ terapie. V budúcnosti sa aj tejto téme budem venovať podrobne.

2. Nepriama špecifická príčina môže byť spojená s akýmkoľvek pomenovaným problémom v organizme ovplyvňujúcim krvný tlak. Veľmi často sú to napríklad problémy s trávením alebo problémy s funkciou obličiek a podobne. V takýchto prípadoch je potrebné individuálne posúdiť celkovú terapiu, vrátane odporučení lekárom, a terapiu pijavicami použiť predovšetkým ako doplnkovú metódu terapie. Keď poznáme príčinu, ktorá vyvolala vznik vysokého tlaku, snažíme sa pracovať s touto príčinou, čiže ak je problém v trávení, upravíme stravu a postupne posilníme orgány, ktoré sa na trávení podieľajú. Pijavice lekárske v takýchto prípadoch použijeme ako pomocný prostriedok na zlepšenie celkového efektu terapie.

Hirudoterapia a syndróm hustej krvi
Jedným z hlavných účinkov pijavice lekárskej na organizmus človeka, ale aj zvierat, je takzvané riedenie krvi. Termín “riedenie krvi“ znie pomerne jednoducho a zrozumiteľne.
Počas našej štúdie sme sa väčšinou stretávali s názorom, že za hustú krv sa ľudovo označuje taká krv, ktorá obsahuje vysoké množstvo červených krviniek, respektíve ich farbiva hemoglobínu a taktiež s informáciou, že tabletky na riedenie krvi skutočne krv riedia. Je to však naozaj tak?

Na začiatku sa teda pozrieme, kedy môžeme hovoriť o syndróme hustej krvi. Základom pre definovanie hustej krvi je jej viskozita. Keď viskozita krvi celkovo (prípadne jej komponentov) prevyšuje normálne hodnoty, dochádza k syndrómu hustej krvi, dôsledkom čoho sa môžu narušiť mnohé funkcie krvi v organizme. Kľúčom k pochopeniu efektu riedenia krvi pomocou hirudoterapie je pochopenie viskozity krvi. Pre jednoduchšie pochopenie problematiky si môžete pozrieť video. Zámerne sa snažím nepoužívať príliš veľa odborných termínov, aby zverejnené informácie boli zrozumiteľné pre širokú verejnosť. Koho zaujíma presná definícia viskozity, použite, prosím, internetové vyhľadávanie.

Ako príklad použijem vodu a olej, ktoré budú predstavovať krvnú plazmu, teda tekutú zložku krvi a kamienok, ktorý bude predstavovať krvné telieska – napríklad červené a biele krvinky. Keď kamienok hodíme do vody, rýchlo klesne ku dnu. To znamená, že voda má nízku viskozitu a jednotlivé telieska sa v nej ľahko a bez väčšieho odporu pohybujú. Keď kamienok hodíme do oleja, bude ku dnu klesať pomaly. V tomto prípade hovoríme o vysokej viskozite a telieska čelia silnejšiemu odporu pri pohybe. Keď to prirovnáme ku krvi, ktorá má predovšetkým transportnú funkciu, tak zvýšená viskozita krvi spôsobuje narušenie jej základných transportných funkcií. Okrem samotného pohybu teliesok v krvi je narušený aj celkový krvný obeh, krv sa ťažšie a pomalšie pohybuje a ťažšie sa dostáva do tenkých vlásočníc, čím sa obmedzuje prekrvenie organizmu a jeho jednotlivých orgánov.

Druhým, menej častým faktorom hustej krvi, je vysoké množstvo krvných teliesok, plávajúcich v krvnej plazme. V prípade, že je viskozita krvi v poriadku, vysoké množstvo krvných teliesok bude predstavovať zdravotné riziká len v niektorých prípadoch.

Syndróm hustej krvi sa môže prejaviť napríklad zvýšeným krvným tlakom a zvýšenou srdcovou činnosťou, pretože organizmus sa takýmto spôsobom snaží kompenzovať spomalenie biologických procesov. Príznakom zvýšenej viskozity môže byť aj tŕpnutie tela, pichanie pod kožou, celková slabosť, bolesti hlavy, nedokrvenie končatín a iné. Pretože ide o syndróm, ktorého príčinu treba hľadať v iných častiach organizmu, nie je možné konkrétne a definitívne určiť jeho príznaky. Zjednodušene môžeme povedať, že od stavu našej krvi závisí stav nášho srdcovo-cievneho systému, od stavu ktorého zas závisí stav a fungovanie takmer všetkých procesov organizmu, jeho orgánov a buniek. Na zvýšenú viskozitu krvi majú vplyv rôzne akútne aj chronické patologické procesy v organizme, zlá výživa, nadmerné pitie alkoholu a nízky príjem vody.

Jednou z príčin zvýšenej viskozity je aj nadmerné zrážanie krvi, takzvaná trombofília. Toto je hlavná príčina, prečo veľa ľudí užíva takzvané tabletky na riedenie krvi. Tieto tabletky v skutočnosti krv neriedia, ale zabraňujú tvorbe krvných zrazenín, ktoré by mohli zvýšiť aj viskozitu krvi. Tieto tabletky však nie sú určené na zníženie viskozity krvi, ale na prevenciu pred krvnými zrazeninami. Napríklad warfarín zjednodušene funguje tak, že blokuje vitamín K, ktorý je dôležitý pre tvorbu elementov potrebných pre zrážanie krvi. Pacienti, ktorí ho užívajú, môžu jesť len obmedzené množstvo potravín s vitamínom K, ako sú napríklad šaláty, zelenina a podobne. Warfarín neúčinkuje priamo na procesy zrážania krvi, ale zabraňuje tvorbe dôležitých komponentov, ktoré sa zúčastňujú na procese zrážania krvi. Ak je pre vás táto téma aktuálna, odporúčam vám vyhľadať si viac informácií na internete.

Pri aplikácii pijavice lekárskej dochádza k mechanickému efektu, keď pijavica lekárska časť krvi vypije a časť krvi vytečie po aplikácii. Práve strata krvi v organizme má jeden z hlavných vplyvov na jej viskozitu. Stratená krv sa okamžite nahradí a to tak, že organizmus do krvného obehu vylúči medzibunkovú tekutinu a slezina doplní červené krvinky. V histórii bolo veľmi známe púšťanie žilou, ktorého dôležitý účinok spočíval práve v znížení viskozity krvi. Na úrovni biochemických procesov pijavica po prisatí a prehryznutí kože do organizmu vypustí sliny, ktoré obsahujú hirudín, teda látku, ktorú obsahuje iba slina pijavíc a niektoré hadie jedy. Hirudín sa priamo naviaže na trombocyty – krvné doštičky, zabráni ich zhlukovaniu a tvorbe zrazenín, čím vplýva aj na zníženie viskozity krvi.

Znížená viskozita krvi pomáha obnoviť transportné funkcie krvi, rýchlosť jej pohybu a pohybu krvných teliesok v krvnej plazme, čo znamená lepšie prekrvenie organizmu a orgánov, ktoré tak majú možnosť získať potrebné látky (v prípade, že ich je v organizme dostatok) potrebnou rýchlosťou a v potrebnom množstve. Znížená viskozita má pozitívny účinok na celé vnútorné prostredie, ktoré sa ľahšie očisťuje od vyprodukovaného metabolického odpadu. V prípade, že sa terapia opakuje v potrebnom intervale a sú zavedené zmeny v životnom štýle človeka trpiaceho syndrómom hustej krvi, je pomerne veľká šanca k postupnej normalizácii a k odstráneniu tohto syndrómu. V niektorých prípadoch postačí aj samotná terapia pijavicou lekárskou, no častejšie sú pozitívne výsledky zaznamenané v kombinácii hirudoterapie s úpravou stravy a niekedy aj s úpravou celkového životného štýlu.

1.Hirudoterapia a kŕčové žily

Kŕčové žily a hemoroidy
Kŕčové žily a hemoroidy v súčasnosti trápia takmer polovicu populácie, pričom dvakrát viac postihujú ženy ako mužov. Hemoroid je na úrovni ciev rovnaké ochorenie ako kŕčová žila, len sa nachádza v análnom kanále v oblasti konečníka a je náchylnejší na krvácanie.

Tieto diagnózy jednoznačne patria do skupiny diagnóz, pri ktorých pacienti najčastejšie vyhľadávajú hirudoterapiu. V drvivej väčšine prípadov ju však vyhľadávajú až v pokročilom štádiu choroby. Nezriedka sa stretávame s tým, že pacient trpí kŕčovými žilami viac ako dvadsať rokov a až po takom dlhom čase sa rozhodne pre liečbu pijavicami.

Medzi ľuďmi však panuje mýtus, že po aplikácii niekoľkých pijavíc sa kŕčová žila hneď vylieči a keď sa tak nestane, sú sklamaní. Síce existuje veľká skupina pacientov, u ktorých dôjde k zlepšeniu kŕčových žíl a sprievodných symptómov, ako sú bolesti, kŕče, opuchy nôh a zápaly už pri prvých aplikáciach pijavíc a ďalej používajú pijavice len občas, keď sa im problém vracia, pravidlo to nie je.
Ako je to v skutočnosti?
Súčasná medicína pri liečbe kŕčových žíl používa v počiatočnom štádiu elastické sťahovacie pančuchy a lieky, takzvané venofarmaká, ktorých účinok však nikdy nebol preukázaný. V ďalších štádiách je jedinou metódou chirurgický zákrok, počas ktorého sa postihnutá žila buď odstráni, alebo zataví, pričom ju v ideálnom prípade organizmus ako poškodené tkanivo vstrebe. Vo všetkých prípadoch sa jedná o odstránenie symptómu a nie príčiny.

Mnohým pacientom bude odstránená žila vo vyššom veku chýbať a je opísaných veľa prípadov, pri ktorých sa u pacientov s odstránenými žilami vyskytujú závažné zdravotné problémy s dolnými končatinami. V niektorých prípadoch je operácia naozaj potrebná a je to jediné možné východisko. Väčšinou sa však dá použiť alternatívna liečba. Hirudoterapia je považovaná za jedinú efektívnu alternatívnu liečbu daných diagnóz.

Skutočnú príčinu vzniku kŕčových žíl súčasná medicína len predpokladá a dnes je už obecne uznaná teória, že príčin vzniku kŕčových žíl môže byť celý rad. Čo je však vedecky dokázané, je mechanizmus vzniku. Kŕčové žily vznikajú postupne, často veľmi pomaly a tento proces trvá aj niekoľko rokov. Celý proces prebieha tak, že sa v určitej oblasti povrchovej žily začne hromadiť krv, a postupne rozťahuje cievnu stenu do tvaru vaku. Keď dôjde k určitému stupňu roztiahnutia cievy, žilové chlopne, ktoré majú na starosti posun krvi smerom k srdcu, prestanú dovierať a tým prestanú plniť svoju funkciu, to je moment, kedy dochádza k výraznému zhoršeniu kŕčovej žily a pacient prechádza do štádia, kedy elastické pančuchy prestávajú fungovať a ďalším možným riešením bude za normálnych okolností už len operácia.
Hemoroid vzniká rovnakým spôsobom ako kŕčová žila, ale rýchlejšie. Tento fakt je daný anatomickou štruktúrou ľudského tela. Žily na nohe sú chránené kožou, ktorá je pevná a vytvára určitú ochranu, podobne ako elastická pančucha, ktorá by mala tento účinok kože v postihnutej oblasti zvýšiť. Hemoroid sa nachádza pod povrchom sliznice, ktorá je jemnejšia a vnútorný tlak z hromadiacej sa krvi dlho nevydrží.

Čo sa deje pri aplikácii pijavíc
Preukázateľnou spoločnou príčinou vzniku kŕčových žíl a hemoroidov je vnútorný tlak.
Súčasná medicína predpokladá, že po operatívnom odstránení postihnutej žily preberie funkciu prekrvenia danej oblasti kapilárna sieť, ktorá žilu obklopuje. Existuje hypotéza, že kŕčové žily vznikajú aj na základe nesprávne fungujúcej kapilárnej siete, že v kapilárach je narušená cirkulácia, čo napomáha vytváraniu tlaku v oblasti postihnutej žily. Narušená funkcia kapilárnej siete môže vniknúť aj v dôsledku napätého svalu, napríklad pri celodennom státí, keď sa sval stiahne a vytvorí tlak na cievy a začne dochádzať k zhoršenému prekrveniu danej oblasti alebo pri dlhodobom sedení, keď sú cievy v oblasti bedier zatlačené polohou tela. Všade je spoločný znak a to je tlak.
Pri aplikácii pijavíc lekárskych dochádza k vytvoreniu plochy, ktorá znižuje tlak, pijavice pôsobia podobne ako tlakový ventil. Vďaka otvorenej rane, ktorá môže následne ešte dlho krvácať, a zvýšenej mikrocirkulácii v postihnutej oblasti sa tlak, ktorý rozťahuje cievne steny a robí žilu nefunkčnou, presunie do otvorenej rany a prebytočná krv vytečie. Zároveň sa na určitú dobu zmení viskozita krvi a odľahčí sa práca krvného obehu. Ak kŕčová žila vznikla na základe zhoršenej funkcie kapilárnej siete, dochádza k okamžitému liečebnému efektu vďaka látkam obsiahnutým v slinách pijavíc.

Je to naozaj také jednoduché?
Áno, je. V porovnaní s päťdesiatročným trápením sa s kŕčovými žilami až do konca života je to naozaj jednoduché.

Pokiaľ nejde o fyziologickú poruchu, pri ktorej je mechanicky poškodená žila, čo je tiež jedna z príčin vzniku kŕčových žíl, ktorá vzniká napríklad u športovcov zameraných na bojové športy, keď sa napríklad úderom alebo úrazom žila poškodí, tak v mnohých prípadoch je hirudoterapia super efektívna. Spolu s prevenciou a pochopením príčin vzniku kŕčových žíl (napríklad sedavé zamestnanie spolu s nesprávnym stravovaním) a úpravou životného štýlu je v mnohých prípadoch možné sa kŕčovým žilám vyhnúť.

Je tu však jedno veľké ALE. Problém treba podchytiť hneď na začiatku, ako si ho všimneme. Čím dlhšie budeme riešenie odkladať, tým ťažšie sa bude problém riešiť a pravdepodobnosť úspešnej terapie sa bude každým rokom znižovať. Ak príde pacient v začiatkoch, zväčša je možné veľmi rýchlo a efektívne problém regulovať a často ho odstrániť. U pacientov, ktorí prídu po dvadsiatich rokoch, keď žila už prakticky úplne stratila svoju elasticitu a organizmus výrazne znížil svoje regeneračné schopnosti, je pravdepodobnosť vyliečenia minimálna, aj keď sú, ako sa hovorí, zázračné prípady a stupeň poškodenia žíl býva aj po rokoch u rôznych pacientov rôzny.
Tak či tak však po dlhodobom niekoľkomesačnom liečení určite nastane výrazné zlepšenie v postihnutej oblasti a hirudoterapiou často zamedzíme ďalšiemu rozvoju ochorenia a zároveň preventívne pôsobíme na postihnutú oblasť. Tým vytvárame predpoklad, aby nevznikali komplikácie vo vyššom veku. Hirudoterapiu ako preventívnu liečbu odporúčam aj pacientom, ktorí majú odstránené žily, pretože sa v tej oblasti zvýši mikrocirkulácia a nadbytočne zaťažený kapilárny systém dostane možnosť aspoň čiastočne sa regenerovať a postihnutú oblasť intenzívne prekrviť.
Pre doplnenie informácie opíšem, ako fungujú sedavé zamestnanie, nesprávne stravovanie a sklon ku kŕčovým žilám ako ideálne podmienky pre rozvinutie ochorenia kŕčových žíl. Stravovanie a pitný režim výrazne, hlavne po 30. roku života ovplyvňujú viskozitu a celkovú kvalitu krvi. Od funkčných vlastností krvi závisí výživa tkanív a tiež očistné funkcie organizmu. Cez kapiláru, ktorá spája tepny a žily, prejde len jeden erytrocyt, ktorý pláva v plazme. Pri prekyslení organizmu sa tieto procesy výrazne zhoršujú a organizmus musí vynaložiť ďaleko viac úsilia na prekrvenie tkanív, je to tiež jedna z príčin, prečo sa objavuje vysoký alebo zvýšený tlak. Keď si po výdatnom nezdravom obede sadneme, zvýšime tlak ešte polohou tela. Krv však cez kapiláry cirkuluje obtiažne, tepna je pod tlakom a krv zo seba vytlačí, no v žile už tlak nie je a tým sa vytvára vysoký tlak na cievne steny žíl. Pre nedostatok pohybu, ktorý by za normálnych okolností prostredníctvom svalov slúžil ako žilová pumpa, sa krehké cievne steny žily začnú rozťahovať a v najslabších miestach sa začne vytvárať kŕčová žila.

Ako používať hirudoterapiu pri kŕčových žilách a hemoroidoch
Na túto tému je možné napísať ďalšiu knihu. V súčasnosti sa hirudoterapiou zaoberám obecne a daná problematika si vyžaduje nejaké obdobie hĺbkového štúdia. Je to zaujímavá téma a možno sa v blízkej budúcnosti do nej pustím.

Ak máte problém s kŕčovými žilami na akomkoľvek vývojovom stupni ochorenia, chcete hirudoterapiu skúsiť a zároveň pomôcť v rozvoji hirudoterapie a výskumu aplikácií, napíšte nám a zaradíme vás do experimentálnej skupiny.

Myslím, že z textov uvedených v tejto knihe jasne vyplýva, že používanie hirudoterapie bude iné u každého pacienta a tiež iné pri rôznych vývojových štádiách ochorenia. Aby táto kniha mala aj nejaký prakticky účel, je možné poskytnúť všeobecnú informáciu, ktorá bude pravdepodobne vhodná a bezpečná vo väčšine prípadov.
Pri kŕčových žilách je ako prvé potrebné adaptovať sa (pozri kapitolu Adaptácia na pijavicu lekársku) prostredníctvom aplikácií pijavíc na centrálne miesta pre priloženie. Adaptácia by nemala trvať menej ako dva mesiace. Po adaptácii urobíme skúšku hojenia sa rán v oblasti kŕčových žíl jednou pijavicou zvolenej veľkosti. Použijeme buď menšie stredné alebo stredné pijavice, aj keď v súčasnosti testujeme aj použitie kozmetických pijavíc. Pri skúške aplikujeme pijavicu približne jeden centimeter od vypuklej cievnej steny postihnutej žily. V prípade, že je skúška v poriadku a sme spokojní s výsledkom hojenia sa rany, pripravíme sa na aplikáciu.
Deň pred aplikáciou natiahneme sťahovaciu pančuchu, čím postihnuté miesto aktivujeme k intenzívnejšej práci. Na druhý deň, podľa toho ako sa zráža krv (metódu nastavenia terapie som opísal v inej časti knihy), aplikujeme potrebný počet pijavíc 3 – 5 – 8 – 12. Tam, kde je to možné, odporúčam aplikovať 3 – 5 pijavíc dvakrát za týždeň. Pijavice prikladáme v šachovom poriadku a jednu pijavicu vždy umiestníme do oblasti horného začiatku kŕčovej žily smerom k srdcu a mimo cievnej steny. Ostatné aplikujeme v spodnej časti postihnutej cievy. Po aplikácii použijeme na ošetrenie rany elastický obväz, ktorý obkrúcame okolo nohy smerom zdola nahor a úmerne rozkladáme jeho tlak.
Počas terapie nohu zbytočne nezaťažujeme športom, vhodné sú však ľahké prechádzky, najlepšie s nohou stiahnutou elastickým obväzom. Trikrát denne cvičíme takzvaný bicykel, ľahneme si na chrbát, zdvihneme nohy a koľko vládzeme, toľko krútime nohami, akoby sme šliapali na neviditeľné pedále bicykla. Túto činnosť stačí robiť do prvej únavy a dôležité je pravidelne ju opakovať.

Pri ťažších prípadoch bude zlepšenie nastávať pozvoľna a treba počítať so 6 až 12 mesačným liečením. Pozor, aplikácia bez predchádzajúcej adaptácie môže byť nebezpečná!

Pri hemoroidoch je situácia ľahšia. Konečník patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie, a preto sa liečenie hemoroidov zároveň spojí s adaptáciou organizmu na pijavicu lekársku.

Prvé dva mesiace aplikujeme jednu pijavicu lekársku do oblasti tmavej časti konečníka, mimo hemoroidálny uzol. V niektorých prípadoch tento uzol zmizne už počas adaptácie. Po adaptácii urobíme skúšku hojenia sa rán jednou pijavicou zvolenej veľkosti v oblasti podbruška nad pubickým ochlpením. Použijeme buď menšie stredné alebo stredné pijavice. V prípade, že je skúška v poriadku a sme spokojní s výsledkom hojenia sa rany, aplikujeme 3 – 5 pijavíc dvakrát za týždeň do oblasti podbruška, kostrče a krížovej kosti po dobu dvoch mesiacov v kombinácii s pravidelnou aplikáciou jednej pijavice na konečník minimálne raz za týždeň.
V prípade, že hemoroid nezmizne, priložíme jednu pijavicu priamo na hemoroidálny uzol a pripravíme sa na intenzívnejšie krvácanie alebo pouvažujeme nad chirurgickým odstránením tohto uzla. Pri tejto aplikácii je dôležité pijavicu aj miesto pred aplikáciou dezinfikovať.

2. Trombóza
Hneď po kŕčových žilách sa v rebríčku diagnóz, pri ktorých pacienti najčastejšie vyhľadávajú hirudoterapiu, objavuje tichý neviditeľný zabijak, ktorý voláme trombóza.

Ide o krvnú zrazeninu, ktorá sa môže nachádzať buď v tepnách, čo sa stáva zriedka, alebo v žilách, čo je najčastejší jav. Trombus sa vyskytuje prichytený na stenách cievy, lenže niekedy sa uvoľní a začne voľne plávať v krvnom riečisku, až kým sa niekde nezachytí a čiastočne alebo úplne neupchá niektorú z ciev. Ak upchá životne dôležitú cievu, môže nastať infarkt alebo mŕtvica.

Príčiny vzniku trombózy sa dajú len predpokladať. Častejšie však ňou trpia ľudia, ktorí k tomu majú vrodené sklony vo forme zvýšenej zrážanlivosti krvi. Pretože ide o imunitnú funkciu ľudského organizmu, dá sa predpokladať, že trombóza vzniká predovšetkým u ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom poškodené cievne steny. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje pri mnohých iných problémoch spojených s cievami v dolných končatinách, v niektorých prípadoch je to pokračujúci patologický rozvoj kŕčových žíl.
Ak súčasná medicína predpokladá sklon k trombóze, používa skôr preventívnu liečbu a to použitím antikoagulantov a antitrombotík. Tieto lieky nemajú priamy efekt na zrážanie krvi, len blokujú niektorý element alebo faktor, ktorý sa zrážania krvi účastní. Je známe, že veľa takýchto liekov pacienti užívajú od niekoľkých mesiacov až po celý svoj život a tieto lieky okrem požadovaného efektu na zrážanie krvi ovplyvňujú aj iné časti organizmu, majú nežiaduce vedľajšie účinky. Trombus je možné za pomoci súčasnej medikamentóznej liečby rozpustiť len počas prvých desiatich dní, kým je čerstvý. Po desiatich dňoch mení svoju štruktúru a stáva sa z neho stabilizovaný trombus, ktorý sa väčšinou odstraňuje operatívne takzvanou trombektómiou.

Zázračná pijavica alebo hirudoterapia pri trombóze

Vážené dámy a páni, je vedecky dokázané a obecne uznané, že pijavica lekárska dokáže rozpustiť a aj rozpúšťa stabilizovaný trombus.

Okrem toho slinami dodáva látky, ktoré majú priamy antikoagulačný vplyv, teda zabraňujú zrážaniu krvi. Sliny pijavice lekárskej sú považované za ideálny antikoagulant bez vedľajších účinkov, ktorý sa po odznení liečivého účinku ľahko vyplaví močom von z tela. V jej slinách sú aj látky, ktoré pomáhajú ošetrovať cievne steny, celkovo majú naozaj blahodarný vplyv na cievy svojho hostiteľa. Vplyv pijavice lekárskej a antikoagulačné vlastnosti jej slín som podrobne opísal v inej kapitole a v prípade, že riešite problém s trombózou, vráťte sa k tej kapitole a pozorne si ju ešte raz prečítajte.

Ako pijavice pri trombóze aplikovať?

V prvom rade pripomeniem, že sa zaoberáme stabilizovaným trombom, pretože čerstvý trombus účinne dokáže rozpustiť aj súčasná medicína. Ako prvé potrebujeme vedieť, kde sa trombus nachádza. Najlepšie je nechať si jeho polohu vyznačiť priamo na ultrazvuku.
Pokiaľ nie je stav akútny alebo život ohrozujúci, čo je skôr prípad akútnej trombózy, začneme s adaptáciou, aby si organizmus trochu na pijavice zvykol. Ak je zdravotný stav celkovo dobrý, už po niekoľkých adaptačných aplikáciách môžeme prejsť na lokálne priloženia v mieste, kde sa trombus nachádza. Pri takýchto diagnózach je potrebná dlhodobá aplikácia malého množstva pijavíc, ktoré aplikujeme na centrálne miesta pre priloženie v kombinácii s lokálnym priložením pijavíc. To, že sa trombus rozpustí, ešte neznamená, že sa cieva v postihnutom miesta zahojila, pretože trombus v cieve nevznikol nejakou náhodou, preto miesto ošetrujeme viackrát.

Ak sa jedná o uvoľnený trombus, ktorého polohu nevieme určiť, aplikujeme veľké množstvo pijavíc opakovane. Túto aplikáciu je však potrebné robiť pod dohľadom odborníka.
Rozpustenie trombov potvrdíme následným vyšetrením na ultrazvuku. K tejto téme sa neskôr ešte vrátim a doplním ďalšie zaujímavé informácie.

Hirudoterapia a vredy predkolenia — „bercove vredy“  
Diagnóza takzvaných bercových vredov patrí do skupiny diagnóz, pri ktorých je hirudoterapia v absolútnej väčšine prípadov pri správnej aplikácii super účinná. Aj tejto diagnóze sa v minulosti venovalo mnoho kolegov pracujúcich v oblasti výskumu hirudoterapie a pozitívny účinok pijavíc na vredy predkolenia je klinický potvrdený, dobre známy a zdokumentovaný.

Veľa špecialistov hirudoterapie hovorí o 100% úspechu pri liečení týchto diagnóz pri správnom použití pijavíc lekárskych. Ja mám však aj negatívnu skúsenosť s jedným prípadom pacientky, ktorá mala už natoľko postihnuté ostatné funkčné systémy organizmu, súbežné bakteriálne ochorenie a prakticky nefunkčné zúžené cievy, pričom počas toho všetkého neprestávala piť a fajčiť, že zlepšenie postihnutých končatín bolo len čiastočné, zdĺhavé a s častou recidívou, hoci pacientka pocítila úľavu hneď po prvom použití pijavíc a dodnes ich často používa. Takže moje skúsenosti hovoria o neskromných 99 percentách úspešnosti.

V mnohých prípadoch sme zaznamenali skoro až zázračné uzdravenie pacientov a príbehy, ktoré poznám z počutia od iných špecialistov, sú naozaj neuveriteľné.

Príčin vzniku vredov predkolenia je celý rad, obecne ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na vonkajšie a vnútorné príčiny.
S vonkajšími príčinami sa stretávame len málokedy a najčastejšie býva príčinou vonkajší tlak na kožu, ktorý zabraňuje prekrveniu a správnej výžive, aj keď to nemusí byť pravidlo a vred môžu spôsobiť rovnako aj teplotné alebo chemické vplyvy. Pri vonkajších príčinách je potrebné odhaliť a následne odstrániť príčinu vytvárajúcu vred, a potom môžeme aplikovať pijavice lekárske, ktoré nastolia zlepšenie stavu a možno aj zrýchlenie regenerácie postihnutého miesta. Pijavice aplikujeme podobne ako pri vnútorných príčinách a systém aplikácie čiastočne opíšem na konci tejto kapitoly.
Za vnútorné príčiny vzniku vredov predkolenia považujeme cievnu nedostatočnosť, narušenú látkovú premenu, narušený lymfatický alebo nervový systém organizmu, cukrovku a iné ťažké ochorenia degeneratívneho charakteru. Príčin vzniku ochorenia
týchto systémov môže byť tiež celý rad a nebudem ich v tejto kapitole podrobne rozoberať. Je však potrebné vedieť, že vo veľkej väčšine prípadov je vznik vredu predkolenia veľmi vážnym symptómom, ktorý vypovedá o zlom celkovom stave organizmu. Okrem liečenia samotného symptómu je preto vhodné venovať nemalé úsilie na liečenie celého organizmu.

Pred aplikáciou pijavíc je potrebné, aby sa na vred pozrel lekár a určil príčinu jeho vzniku. Podľa presnej diagnózy dokážeme nastaviť a aj upraviť terapiu pijavicou lekárskou. Keď celú problematiku veľmi zjednoduším, tak nastavenie terapie pijavicou závisí predovšetkým od príčiny vzniku, rozsahu poškodenia kože a oblasti, kde sa vred nachádza.

V prvom rade potrebujeme vylúčiť rakovinový nádor kože, ďalej potrebujeme vedieť, v akom stave sú okolité cievy, vidieť krvný obraz a dôkladne posúdiť celkový stav pacienta. Platí tu pravidlo, že čím je pacient celkovo zdravší, tým ľahšie a rýchlejšie pôjde problém riešiť a tiež naopak, čím má pacient viac súbežných diagnóz, čím horší je celkový stav jeho organizmu a rozsah vredov je veľký, pôjde to ťažko, ale šanca na vyliečenie vo väčšine prípadov stále existuje.

Vzniká teda otázka, ako takéto ochorenia liečiť pijavicami lekárskymi. Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že neexistuje jedna jednoduchá metóda aplikácie. Pri ťažkých prípadoch môže nesprávna aplikácia pijavíc viesť až k amputácii časti dolnej končatiny! Takéto prípady sú v histórii hirudoterapie opísané.

Pred liečbou vredov predkolenia odporúčam po návšteve lekára a stanovení presnej diagnózy navštíviť odborníka na hirudoterapiu a celý prípad s ním prediskutovať. Ideálne je, aby bol pacient pred terapiou adaptovaný na pijavice lekárske. Podrobnosti o adaptácii nájdete v kapitole Adaptácia na pijavice lekárske. U neadaptovaného pacienta je naozaj dôležité, aby terapiu robil, alebo na ňu dohliadal, odborník a je potrebné sa pripraviť na pozitívne reakcie na priloženie pijavíc.
V prípade, že má pacient zdravú krv, dobrú viskozitu a parametre hemoglobínu a bielych krviniek v norme, môžeme pijavice opláchnuté pod tečúcou chlórovanou vodou (alebo inak dezinfikované od povrchových baktérií) aplikovať priamo do otvorenej rany. Vyhýbame sa však okoliu rany, kam pijavice bez skúseností v žiadnom prípade neaplikujeme. A tiež neaplikujeme pijavice do rany, ak je celá noha zapálená, čo by sa však malo prejaviť v krvi zvýšeným počtom lymfocytov.

Ak sa rozhodneme pre postupnú liečbu, pijavice najskôr aplikujeme do oblasti kostrče a postupne s každou ďalšou aplikáciou ideme nižšie po zdravej časti kože smerom k postihnutému miestu, prípadne liečbu kombinujeme s adaptáciou na pijavice. Po aplikácii na kostrč sa prepracujeme na stehno a uistíme sa, že sa rany dobre hoja a oblasť je zdravá a dobre prekrvená. Ak sa už tu budú rany hojiť zle, nižšie nepokračujeme a zameriame sa na celkové ozdravenie organizmu. V prípade že sa rany hoja dobre a noha nemá zmenenú pigmentáciu, postúpime nižšie a pijavice priložíme na koleno a oblasť okolo kolena a ak sa aj tu rany dobre hoja, znovu sa po zdravej koži spúšťame nižšie až do oblasti postihnutého miesta.

V prípade, že má noha zmenenú pigmentáciu, pijavice aplikujeme vždy po hranici zdravej kože a kože so zmenenou pigmentáciou smerom na zdravú časť a ako sa bude pigmentácia na postihnutej časti meniť, postupne sa spúšťame nižšie. Pijavice nikdy neprikladáme do oblasti zmenenej pigmentácie kože s výnimkou modriny, kedy je aplikácia pijavice priamo do modriny odporučená a vhodná.

V ľahších prípadoch, keď je pacient v celkovo lepšom zdravotnom stave, je možné aplikovať časť pijavíc priamo do rany a časť pijavíc od kostrče smerom dole po zdravých častiach kože dolnej končatiny. Pri takejto aplikácii však aplikujeme viac pijavíc, čím dôjde k vyššej záťaži na organizmus, a preto je dôležité poznať krvný obraz pacienta.

Hirudoterapia naozaj nie je jednoduchý obor a vyššie opísané je len malým zrnkom informácií z celkového objemu, ktorý by mal človek používajúci hirudoterapiu poznať a vo svojej terapii zohľadniť.

Ešte raz pripomínam, že čo sa týka počtu problémov s nesprávnou aplikáciou pijavíc, tak oblasť dolných končatín hravo vedie. Je to jednoznačne oblasť, pri ktorej robia pacienti či hirudoterapeuti neodbornou aplikáciou pijavíc lekárskych najčastejšie a veľmi závažné chyby.

Hirudoterapia a cysty

Za cystu považujeme dutý patologický útvar v organizme, ohraničený od okolitého tkaniva vlastnou epitelovou stenou a výstelkou. Tento útvar najčastejšie vzniká zadržaním odpadu, ktorý má byť z ľudského organizmu vylúčený a môže byť vyplnený plynným, kašovitým alebo tekutým obsahom. Existujú aj pseudocysty, takzvané nepravé cysty, ktoré podobne ako cysty slúžia na hromadenie tekutého alebo kašovitého tkaniva, prípadne vytvárajú vzduchovú bublinu. Nemajú však vlastnú stenu a sú ohraničené len väzivovým tkanivom.

Za príčinu vzniku cýst sa považujú rôzne vývojové a genetické ochorenia, zranenia, zápal, narušená látková výmena a v neposlednej rade aj prítomnosť parazitov v organizme, ktoré si formou cýst vytvárajú svoje „domčeky“, ako je to napríklad pri larválnej cyste pásomnice.

Pri cystách je veľmi dôležité vylúčiť zhubné nádorové ochorenie. Lekár by mal potvrdiť, že sa jedná o neškodnú cystu, prípadne určiť aj jej typ.

Hirudoterapia je pri väčšine typoch cýst účinná a často sa dosahujú veľmi dobré výsledky, pri ktorých dôjde k úplnému zániku cysty bez potreby chirurgického zákroku. V danej problematike bolo urobených veľa klinických výskumov a pozitívny vplyv pijavíc lekárskych pri viacerých typoch cýst je dnes dokázaný a pomerne dobre zdokumentovaný.

Pre lepšie pochopenie si cysty rozdelíme do niekoľkých skupín a pozrieme sa na to, ako hirudoterapia na daný typ cýst vplýva. Vo všetkých prípadoch, tam kde je to možné, využívame odborné lekárske vyšetrenia, ktoré nám pomôžu nastaviť a ďalej upravovať dĺžku a typ terapie.

Cysty patria do skupiny ochorení, pri ktorých budeme zväčša používať väčšie množstvo pijavíc, aby sme dosiahli čo najlepší účinok mikrocirkulácie v oblasti patologického nálezu. Je preto dôležité, aby bol pacient pred aplikáciou adaptovaný na pijavice lekárske alebo pripravený na pozitívne reakcie na priloženie, ktoré som opísal v inej časti tejto knihy.
Množstvo pijavíc lekárskych pre aplikáciu určujeme individuálne. Je možné aplikovať od 1 až do 20 pijavíc na jedno sedenie. Základné predpoklady pre určenie správneho množstva pijavíc spočívajú v tom, ako sa u pacienta zráža krv, či je adaptovaný, alebo nie je, ako hlboko sa cysta v tele nachádza, aký je v postihnutej oblasti počet cýst a akej veľkosti.

Vrodené vývojové cysty
Často patria do najťažšieho – najhoršie liečiteľného typu cýst, pretože sa jedná o vrodenú genetickú alebo vývojovú poruchu ľudského organizmu. Hirudoterapiu tu používame ako experimentálnu a preventívnu liečbu, ideálne dlhodobého charakteru. Podľa typu cýst, ich umiestnenia v organizme, veľkosti a vývoja sa snažíme minimalizovať ich prípadný rozvoj a dopad na zdravé časti tela. Pri tomto type cýst je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom.

Retenčné cysty
Tieto cysty vznikajú v slinných a mazových žľazách. Ich príčinou ja narušená látková premena metabolického odpadu, ktorý sa hromadí do cystického útvaru. Aplikáciou pijavíc lekárskych sú často veľmi dobre liečiteľné. Pijavice aplikujeme priamo do postihnutej oblasti, napríklad na ďasná, pery, jazyk, prípadne do oblasti tváre. Väčšinou stačí menšie množstvo pijavíc, 1 až 3, a efekt sa dostaví rýchlo. Terapiu opakujeme podľa potreby.

Stomatologické cysty
Tento typ cýst sa najčastejšie vyskytuje u pacientov medzi 20. a 50. rokom života. Stomatologických cýst existuje celý rad, často rastú bezbolestne a ich nález je spojený s preventívnym alebo rontgenovým vyšetrením zubov. Aplikácia pijavíc je rovnako veľmi účinná a často sa podarí cystický útvar odstrániť bez potreby chirurgického zákroku. Podľa typu, polohy a veľkosti cystického útvaru aplikujeme 1 až 5 pijavíc do oblastí ďasien. Terapiu opakujeme podľa potreby a hojenia rán dva až trikrát za týždeň.

Implantačné cysty
Vznikajú následkom zranenia, keď dôjde k vtlačeniu epitelu do mäkkého väziva. Tento typ cýst je zväčša veľmi dobre a rýchlo liečiteľný aplikáciou pijavíc lekárskych. Najlepší účinok bude pri aplikácii pijavíc hneď po zranení alebo pri prvých príznakoch vzniku implantačnej cysty. Pijavice aplikujeme priamo do postihnutého miesta a ich počet určujeme podľa rozsahu zranenia. Minimálne odporučené množstvo pijavíc na malé zranenie je 3 až 5.

Hyperplastické cysty
Príčina vzniku tohto typu cýst sa považuje za geneticky podmienenú a vzniká na základe rozšírenia žľazy alebo jej vývodu. Aplikácia pijavíc je vhodná a často bude aj účinná, je však potrebné sústrediť sa pri liečbe na celý hormonálny systém ľudského organizmu a terapiu viackrát za sebou opakovať. V podobných prípadoch bude potrebná dlhodobá terapia pijavicou lekárskou s dvomi až tromi intenzívnejšími sériami aplikácií počas prvého roku terapie. Pri tomto type ochorenia je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom.

Nádorové cysty
Pri nezhubných nádoroch sa v mnohých prípadoch terapia pijavicou lekárskou odporúča a rovnako môže priniesť veľmi dobré výsledky. Situácia je však podobná ako pri vrodených, vývojových a hyperplastických cystách. Liečba bude pravdepodobne dlhodobá a mala by byť orientovaná na všetky funkčné systémy ľudského organizmu.

Parazitárne cysty
Sú veľmi nepríjemnou a nebezpečnou formou ochorenia, pretože v jednej parazitárnej cyste nájde príbytok často aj niekoľko tisíc parazitov a ich zárodkov.
Pred liečbou pijavicami je dôležité najskôr začať s antiparazitickou liečbou, pričom sa odporúča kombinovať farmaceutickú a bylinnú liečbu spolu s vysokým príjmom sorbentov.
Počas farmaceutickej liečby nie je vhodné hirudoterapiu používať. Organizmu treba dať niekoľko dní na regeneráciu, očistu a obnovu imunitného systému. V ďalšej etape počas bylinnej antiparazitickej liečby je vhodné nasadiť hirudoterapiu na odstránenie cystických ložísk a pre preventívny vplyv na celý ľudský organizmus. Pri tomto type ochorenia je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom. Je veľmi potrebné dodržať oddelenú liečbu
famaceutickými prostriedkami a následnú liečbu pijavicami! Pri hirudoterapii sa kombinujú lokálne priloženia väčšieho množstva pijavíc do oblasti cystických útvarov spolu s preventívnym prikladaním pijavíc do ostatných odporúčaných oblastí, prevažne do oblasti kostrče, pečene, obličiek, hrubého a tenkého čreva, do oblasti srdca, štítnej žľazy a zátylku.

Pseudocysty
Často vznikajú ako reakcia na niektoré infekcie v organizme a sú hirudoterapiou tiež veľmi dobré liečiteľné. Pri tomto type ochorenia je však potrebné nájsť primárnu príčinu ich vzniku a v prípade existujúcej infekcie v organizme najskôr preliečiť infekciu. Nepravú cystu liečime pijavicami spolu s celkovou liečbou alebo až po celkovej liečbe. Pijavice v takýchto prípadoch aplikujeme priamo na postihnuté miesto a počet určujeme podľa rozsahu. Minimálne odporúčané množstvo je 3 až 5 pijavíc.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.